Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

VUmc Opleidingsrooster Hematologie

Aandachtsgebied hematologie voor 5e-6e jaars Aio's; internisten in opleiding tot hematoloog

Duur: 24 maanden

-  10 maanden afdeling .

Verantwoordelijkheid voor de klinische patiënten, tezamen met 1 collega
aandachtgebieder of met 1 AIOS (supervisie door staflid). 

-  6 maanden dagbehandelingsunit + consulten + stage laboratoria

Verantwoordelijkheid voor de in de afdeling geïncorporeerde dagbehandelingsunit waar patiënten komen voor intensieve poliklinische controle en chemotherapeutische behandeling (Supervisie door staflid).
Verantwoordelijkheid voor alle consulten in het ziekenhuis. Supervisie door staflid.
Verantwoordelijkheid voor de bloedtransfusiedienst en het hemostase laboratorium voor wat betreft diagnostiek en interpretatie van testresultaten.
Gedurende de gehele 24 maanden is er de gelegenheid zich te verdiepen in bloed- en beenmergmorfologie, immunofenotypering en moleculaire biologie.
 
- 8 maanden polikliniek (4 dagdelen) en trombosepolikliniek (wisselend 1 dagdeel)
 

De fellow zal  1 x gedurende 2 weken continu op het laboratorium zijn ter verrichting van diagnostische essays.

De fellow zal 1 week stage doen in de van Creveld kliniek teneinde inzicht te krijgen in chronische hemofiliebehandeling.

De fellow participeert minimaal 1 maal per maand aan de consulten in de regioziekenhuizen


Participeren in de diensten van de Inwendige Geneeskunde
indien op Aios formatie

Participatie in diensten Inwendige Geneeskunde volgens rooster en gebruiken tot maximum van 20% van de 24 maanden.

Participeren in de diensten van de afdeling Hematologie
indien op formatie van de afdeling Hematologie

Participatie in diensten van de afdeling Hematologie

Verantwoordelijkheid buiten kantooruren voor alle patiëntenzorg op de afdeling, telefonische consultatie voor patiënten en vanuit de regio en consulten uit huis. Visite lopen op zaterdag, zondag, feestdagen. Supervisie door staflid.

Overlegvormen/onderwijs

MAANDAG 17-18 uur 3B 92

Eerste van de maand  kinderbespreking  fellows, hematologen, GJO, SZW
Tweede van de maand  refereren   fellows, hematologen
Derde van de maand  hemostase autorisatie fellows, hematologen, SZW
Vierde van de maand  refereren/voordrachten* fellows, hematologen, SZW*, GJO*

* rooster volgt

DINSDAG 17-18 uur 3B 92

Iedere dinsdag   consult/DBU bespreking 8.00 uur
Iedere dinsdag   GV   8.30 uur
Iedere dinsdag   polikliniek/Tx bespreking 11.30 uur
Iedere dinsdag   logistieke bespreking 13.00-13.30, fellows, hematologen

Eerste van de maand  klinische researchbespreking MWO, JR, DI, OVI, JZY, SZW

WOENSDAG 16.15 - 17 uur 3B92

Eerste en de derde van de maand radionucleaire bespreking fellows, hematologen, JZY

DONDERDAG 8.15 - 9 uur ,  researchbespreking vangt 9.15 uur aan

Eerste van de maand  protocol bespreking  3B 92, ML, GJO
Tweede van de maand  PA bespreking  PA, JJ
Derde van de maand  CPC   CCA 4de verdieping, GJO
Vierde van de maand  PA bespreking  PA, JJ

DONDERDAG 10.30 - 11.15 uur CCA 4de verdieping

Iedere donderdag   immunofenotypering fellows, hematologen, MCH, ALO
autrorisatie   

VRIJDAG 8.15 - 9 uur bibliotheek oncologie 3A 17

Eerste van de maand  transfusiegeneeskunde fellows, hematologen, OVI, SZW, NS, SB, MO

VRIJDAG 11.00 - 12.00 3B92

Iedere vrijdag   infectiebespreking  fellows, hematologen, dienstdoende

poliklinische nabesprekingen

Na elk dagdeel polikliniek worden alle patiënten nabesproken onder supervisie van het oudste, aldaar aanwezige staflid.

regionale consultaties

Ieder in opleiding in het aandachtsgebied participeert tenminste in de maandelijkse consultaties voor 1 regio ziekenhuis.

hemofiliestage

Ieder in opleiding in het aandachtsgebied volgt tijdens de laboratoriumperiode een hemofiliestage in de van Creveldkliniek gedurende twee tot drie weken (dr. M. v.d. Berg).

grote visite

Bij de grote visite is ieder staflid, internist, Aios aanwezig. Bij de andere besprekingen zijn verantwoordelijke stafleden en verder zoveel mogelijk iedereen aanwezig, en in ieder geval diegenen die de desbetreffende stage volgen.

congressen/lidmaatschappen

De aandachtsgebieders worden verondersteld lid te worden van de NVvH en EHA.
Zij volgen tenminste de voorjaarsdagen en najaarsconferenties van de NVvH en het jaarlijks Nederlands Hematologiecongres van HOVON en NVvH .

keuzestage (< 4e jaars Aio's) van 4 maanden

(Voorts wordt eenmaal de cursus Hemofilie gevolgd).

Deze stage wordt doorgebracht op de verpleegafdeling tezamen met 2 aandachtsgebieders. Men is verantwoordelijk voor de opgenomen patiënten, participeert in de grote visite en volgt zoveel mogelijk de overlegvormen. Zie hieronder.

verlengde keuzestage: minimaal 8 maanden

Deze stage is bedoeld voor Aios die meer ervaring willen opdoen. Na 4 maanden kan geparticipeerd worden in de polikliniek, en/of een diagnostische training worden gevolgd en/of worden meegedaan in de consultatieve werkzaamheden. Zie hieronder

formatie

Er zijn 5 à 6 Aio's formatieplaatsen en 1 internist formatieplaats geoormerkt voor de afdeling Hematologie vanuit de afdeling Inwendige Geneeskunde.Deze worden bezet door 4 à 5 aandachtsgebieders en 0 à 1 Aio's in de kennismakingsstage. Er zijn 7.4 FTE vaste staf hematologen en 3.0 FTE tijdelijke staf hematologen .

printen