Splint

Het effect van behandeling met nachtspalken bij kinderen met cerebrale

parese.

 

A study to research the efficacy of orthotic management in rest in children with cerebral palsy.

 

Download de Nederlandse folder hier!

Download the English flyer here!

 

Afdeling revalidatiegeneeskunde VU medisch centrum                                          

J.C. Maas, MSc             

Dr. A.J. Dallmeijer                                                                                       

Prof. dr. J.G. Becher                                                                               

                                                                                                                                                                                                                           

Telefoonnummer: 020-4443063

Bij geen gehoor:   020-4440763

Fax:                      020-4440787             

Email: jc.maas@vumc.nl                                                          

 

                                                                                                                                                                                                           

De afdeling Revalidatiegeneeskunde van het VU medisch centrum in Amsterdam onderzoekt in samenwerking met Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem en het St. Louis Children’s hospital in St. Louis (USA) de effectiviteit van de behandeling van nachtspalken bij kinderen met cerebrale parese (CP). Het onderzoek zal worden uitgevoerd van Januari 2010 t/m Juni 2012 en de resultaten worden verwacht eind 2012.

 

Achtergrond van het onderzoek

CP beschrijft een groep aandoeningen in de ontwikkeling van houding en beweging, resulterend in beperkingen in activiteiten. Kinderen met CP ontwikkelen vaak bewegingsbeperkingen in de enkel. Deze beperkingen verergeren in de tijd. Hoewel het exacte mechanisme nog niet begrepen is, wordt aangenomen dat de beperking veroorzaakt wordt door te korte kuitspieren. Behandeling hiervan (bijvoorbeeld het aanleggen van gipsverbanden, evt. in combinatie met botuline toxine injecties) lijkt effectief te zijn op de korte termijn, maar niet op de lange termijn.

 

Doel van het onderzoek

In dit onderzoek wordt het effect van twee soorten nachtspalken (knie-enkel-voet orthesen) onderzocht die worden gedragen ter preventie van bewegingsbeperkingen in de enkel. Ook wordt bekeken op welke manier de nachtspalken de eigenschappen van de kuitspieren beïnvloeden.

 

Deelnemers

Voor het onderzoek worden kinderen gevraagd met spastische CP (4-12 jaar oud) die in het verleden succesvol behandeld zijn voor bewegingsbeperkingen in de enkel.

 

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is opgezet als een ‘randomised controlled trial’. De deelnemende kinderen zullen at random in 3 groepen worden ingedeeld. Twee groepen worden gedurende 1 jaar behandeld met een nachtspalk. De derde groep is een controle groep en krijgt geen behandeling met nachtspalken.

 

Behandeling

Één groep zal worden behandeld met een op maat gemaakte knie-enkel-voet orthese zonder enkelscharnier en één groep zal worden behandeld met een op maat gemaakte enkel-voet orthese met een verend enkelscharnier. Beide orthesen fixeren de knie in gestrekte positie en rekken daarbij de kuitspier door de voet in de uiterste bewegingsuitslag te duwen. De controle groep krijgt geen speciale nachtbehandeling. Alle deelnemende kinderen kunnen tijdens het onderzoek doorgaan met hun reguliere therapie.

 

Evaluatie

Om de behandeling te evalueren wordt 5x een meting verricht; aan het begin van het onderzoek en na 3, 6, 9 en 12 maanden. Voornamelijk zal worden gekeken naar het effect van de spalk op de bewegingsmogelijkheden van de enkel, maar daarnaast zal ook gekeken worden naar het effect van de spalk op de eigenschappen van de kuitspier van de kinderen.

 

Aanmelden

Wanneer u en uw kind geïnteresseerd zijn in deelname aan het onderzoek of meer informatie willen hebben over het onderzoek, kunt u contact opnemen met José Maas (zie bovenstaand telefoonnummer).

 

 

printen