Cerebrale Parese Expertisecentrum

Het Cerebrale Parese (CP) Expertisecentrum biedt gespecialiseerde zorg, onderzoek en onderwijs op het gebied van Cerebrale Parese bij kinderen van 0 t/m 18 jaar. Kinderen met CP ondervinden belemmeringen in het dagelijkse leven. Wij evalueren wat wel of niet goed lukt en wat kan gebeuren om een kind de mogelijkheden te geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Cerebrale Parese (CP) is een houding- en bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door beschadiging of afwijkende aanleg van de hersenen. CP ontstaat in de vroege ontwikkeling van een kind – tijdens de zwangerschap, de geboorte, of in het eerste levensjaar. CP is in Nederland de meest voorkomende oorzaak van (motorische) beperkingen bij kinderen. Vaak zijn er ook andere problemen, zoals epilepsie, leerproblemen en/of problemen met de communicatie.

Goede zorg en behandelen op maat staan bij ons centraal, met als uiteindelijk doel dat het kind, en het gezin, zo goed mogelijk kunnen meedoen in dagelijkse activiteiten in de eigen leefomgeving. Onze focus is scherp gericht op optimale participatie voor kinderen met CP.

Afspraken in Amsterdam UMC, locatie VUmc: hoe werkt het?

Wilt u een eerste afspraak maken bij Amsterdam UMC, dan heeft u een verwijzing nodig van uw (huis)arts of specialist. Hier vindt u meer informatie over het maken van een afspraak.

Een vervolgafspraak op deze poli maken, wijzigen of annuleren?

Heeft u al eerder een afspraak gehad bij deze polikliniek? Dan kunt u op verschillende manieren een vervolgafspraak maken. Ook kunt u een afspraak wijzigen of annuleren.

Contactgegevens en locaties

icoon locatie gebouw

Amsterdam UMC, locatie VUmc 
Polikliniekgebouw
De Boelelaan 1118
1081 HZ Amsterdam

Amsterdam UMC, locatie VUmc 
Ziekenhuisgebouw
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

Ga voor meer informatie naar de routebeschrijving voor auto en fiets, parkeren en openbaar vervoer om bij Amsterdam UMC, locatie VUmc te komen.

Het Cerebrale Parese Expertisecentrum bevindt zich op de polikliniek afdeling revalidatiegeneeskunde. De polikliniek revalidatiegeneeskunde, ergotherapie en fysiotherapie bevindt zich in het polikliniekgebouw bij receptie B op verdieping -1.

Telefoonnummer polikliniek: 020 – 444 1180
E-mailadres polikliniek: revazorg@vumc.nl

U kunt bij het specialisme revalidatiegeneeskunde niet worden opgenomen op een verpleegafdeling.

Bent u een patiënt of verwijzer? Dan verzoeken wij u contact op te nemen via het telefoonnummer of het e-mailadres van de polikliniek.

Telefoonnummer: 020 - 444 0763
Faxnummer: 020 - 444 0787
E-mailadres: revazorg@vumc.nl

Postadres

Amsterdam UMC
CP expertisecentrum Locatie VUmc
Afdeling revalidatiegeneeskunde (PK -1 Z 006)
Postbus 7057
1007 MB  AMSTERDAM

Zorg waar wij goed in zijn

Diagnostiek en behandeling van loopvaardigheid en inspanningsproblemen

Het Laboratorium voor Klinische Bewegingsanalyse is onderdeel van de afdeling Revalidatiegeneeskunde en bestaat uit verschillende laboratoria. Het speelt een rol bij de diagnostiek en bij het evalueren van behandelingen van kinderen met cerebrale parese.

Diagnostiek en behandeling van arm-handvaardigheid

Patiënten worden vanuit het hele land verwezen en gezien op het gezamenlijke spreekuur van de plastisch chirurg, revalidatiearts en ergotherapeut. Het expertiseteam is er voor kinderen en jongeren met spasticiteit van arm/hand met een vraag op het gebied van de handfunctie waarvoor handchirurgie een optie is

Diagnostiek en behandeling van communicatie vaardigheden

Bij het multidisciplinaire spreekuur voor diagnostiek en advies is de logopedist betrokken. Zij inventariseert de mondmotoriek, het slikken en de spraak-taal mogelijkheden van het kind en geeft advies t.a.v. wat behouden/verbeterd moet worden bij eventuele behandeling.

Diagnostiek en behandeling van verzorgingsproblemen

Veel ouders van kinderen met cerebrale parese of bewegingsstoornissen ervaren problemen in de dagelijkse verzorging van hun kind. In ons multidisciplinaire spreekuur voor diagnostiek en advies worden deze problemen gesignaleerd en er wordt gekeken naar mogelijke behandelopties.

Diagnostiek en behandeling van zitproblemen en scoliose

Amsterdam UMC heeft een speciaal scoliose spreekuur waar alle patiënten met een scoliose gezien worden op de polikliniek orthopedie. De revalidatiearts, fysiotherapeut en ergotherapeut zijn betrokken wanneer een kind geopereerd wordt. Zij zorgen voor een goed nabehandelingstraject, zo nodig de aanpassing van de rolstoel en een overdracht naar de collega’s in de periferie.

Diagnostiek en behandeling van problemen op het sociaal - emotioneel vlak

Kinderen en jongeren met CP kunnen vaker dan leeftijdsgenoten last hebben van emotionele problemen, sociale problemen, problemen in de aandachtregulatie of gedragsproblemen. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de hersenbeschadiging of de afwijkende aanleg van de hersenen als gevolg van de cerebrale parese.

Uw artsen en zorgverleners

Alle artsen en zorgverleners
Jurjan Aman
Dr. J. (Jurjan) Aman Longarts, Onderzoeker
Roel Bakx
Roel Bakx Kinderchirurg
Aartjan Beekman
Aartjan Beekman Afdelingshoofd Psychiatrie Amsterdam UMC, locatie VUmc
R. (René) van den Berg Interventie neuroradioloog
Pierre Bet
Pierre Bet Ziekenhuisapotheker
U.H.W. (Ulrich) Beuers Maag-, darm- en leverarts
Laura Bonouvrie
Laura Bonouvrié Kinderrevalidatiearts
Mathijs Botman
Mathijs Botman Reconstructief en microchirurg
Carolien Bouma-Houwert Uroloog & cursuscoördinator masterfase opleiding geneeskunde UvA
Fenna van Breda
G.F van Breda Internist-nefroloog
Marijke Bremmer
M. Bremmer Psychiater, Senior onderzoeker
Annemieke Buizer
Annemieke Buizer Kinderrevalidatiearts
C.I.J. (Cyriel) Cyriel Ponsioen Maag-, darm- en leverarts
Ellen Dobbeling - Zwaan Fertiliteitsverpleegkundige
Niels van Donk
Niels van de Donk Internist-hematoloog
Marjolein Donker
Marjolein Donker Internist-hematoloog
Koen Dreijerink
K.M.A. (Koen) Dreijerink Internist-endocrinoloog
Anton Engelsman
A.F. (Anton) Engelsman HPB en endocrien chirurg & Klinisch epidemioloog
Eva Erfmann Fertiliteitsverpleegkundige
Richelle Felt-Bersma
R.J. (Richelle) Felt-Bersma Maag-, darm- en leverarts, Hoofd functielab MDL
Nathalie Field
N.N. (Nathalie) Field Fertiliteitsarts
T. Forouzanfar
T. Forouzanfar Hoofdhals-chirurg, Hoogleraar
J.W. (Wessel) Ganzevoort Gynaecoloog-perinatoloog
S.T. Goverts Klinisch fysicus-audioloog, hoofd Universitair Audiologisch Centrum
Christianne de Groot
Christianne de Groot Hoofd Verloskunde en Gynaecologie Amsterdam UMC, Directeur Onderzoeksinstituut Reproduction & Development
M.P.C Grooteman
Muriel Grooteman Internist/nefroloog
L. (Lukas) van den Haak Gynaecoloog, fellow perinatologie & prenatale diagnostiek, Bestuurslid pijler Foeto-Maternale geneeskunde
M.M. van Haelst
M.M. van Haelst Klinisch geneticus, hoofd poli
J.M van Hagen
J.M. van Hagen Klinisch geneticus, Stageopleider Arts voor Verstandelijk Gehandicapten
P.J. (Petra) Hajenius Gynaecoloog-perinatoloog
David Heineman
David Heineman Upper-GI chirurg, Longchirurg
Jan-Jaap Hendricks
Jan-Jaap Hendrickx KNO-arts, hoofd-halschirurg
Dagmar Hepp
D.H. (Dagmar) Hepp Neuroloog, Postdoc
Odile van den Heuvel
Odile van den Heuvel Professor of Neuropsychiatry
Jantien Hoogmoed Neurochirurg
Bregje Huisman
Bregje Huisman Anesthesioloog, Pijnspecialist, Consulent palliatieve zorg

Wachttijden

Het liefst helpen wij u zo snel mogelijk. De werkelijkheid is helaas dat voor verschillende behandelingen een wachttijd bestaat. Dat betekent dat u niet altijd direct terecht kunt voor een eerste afspraak, een onderzoek, behandeling of opname.

Meer uitleg over wachttijden

Patiënteninformatie Cerebrale Parese Expertisecentrum

Wilt u meer weten over dit specialisme of de onderzoeken en behandelingen die we uitvoeren? Bekijk dan onderstaande informatie.

Waarom Amsterdam UMC

We zijn trots op onze zorgverlening. Daarom delen wij graag onze prestaties.

Resultaten en kwaliteiscijfers

Uw mening telt

Wij horen graag uw mening over onze zorg. Deel uw mening en help ons onze zorg te verbeteren.

Kosten en vergoedingen

Wat kost een onderzoek of behandeling? En vergoedt de verzekering dit?

Voorzieningen

Is er gratis koffie? Wifi? Waar koop ik een broodje? Bekijk het overzicht van alle voorzieningen.

Heeft u vragen

De medewerkers van ons service centrum helpen u graag verder.

Uw rechten en plichtten

Informatie over behandeling, veilige zorg en het academisch karakter van Amsterdam UMC.

Informatie voor onderzoekers, verwijzers en professionals

Onderzoek

Amsterdam UMC is een academisch ziekenhuis. Dat betekent dat wij dagelijks onderzoek doen naar aandoeningen en behandelingen. Bekijk hier welke onderzoeken het CP expertisecentrum uitvoert.

Verwijzers

Voor verwijzers hebben wij een aparte pagina. Hier vindt u informatie over hoe u uw patiënt kunt verwijzen naar Amsterdam UMC. Ook voor de contactgegevens kunt u terecht op deze pagina.

Professionals

Bent u een onderzoeker of arts? En wilt u in contact komen met onze artsen of gebruik maken van onze faciliteiten? Lees hier hoe u onze professionals kunt bereiken.

Fotograaf: Mladen Pikulic Fotograaf: Mladen Pikulic

Wij brengen u met plezier het laatste onderzoeksnieuws vanuit het Amsterdam UMC Cerebrale Parese Expertisecentrum.
Lees de nieuwsbrief van maart 2020 in PDF.

archief nieuwsbrieven