FAME

(Spier)vermoeidheid bij adolescenten met cerebrale parese en de relatie met activiteiten en participatie in het dagelijks leven

Afdeling revalidatiegeneeskunde, VU medisch centrum, Amsterdam

Research and development, revalidatiecentrum Heliomare, Wijk aan Zee

Onderzoeksinstituut MOVE, Amsterdam  

M.M. Eken, MSc
Dr. A.J. Dallmeijer                     
Dr. H. Houdijk
Dr. C.A.M. Doorenbosch
Drs. H. Dekkers
Prof. dr. J.G. Becher

Contact:
Tel: 020-444 3063
E-mail: m.eken@vumc.nl

Looptijd project: feb 2012 - feb 2014

In een samenwerkingsproject van de afdeling revalidatiegeneeskunde van het VU medisch centrum en het revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee onderzoeken we bij adolescenten met cerebrale parese de relatie van (spier)vermoeidheid met activiteiten en participatie in het dagelijks leven.

Het onderzoek
Een verminderde spierkracht is een veelvoorkomende beperking bij kinderen en jongeren met cerebrale parese (CP). Hoewel spierkrachttraining een belangrijk aspect vormt binnen de behandeling van kinderen en jongeren met CP is er nog veel controverse over het effect van krachttraining op het herstel van functionele mobiliteit. De rol van maximale spierkracht is hierbij veelvuldig bestudeerd maar de rol van spieruithoudingsvermogen is daarbij onderbelicht gebleven, terwijl activiteiten uit het dagelijks leven juist vaak bestaan uit submaximale belastingen met een hoge herhaalfrequentie. Uit onderzoek is ook gebleken dat kinderen en jongeren met CP veel eerder vermoeid raken tijdens de activiteiten in het dagelijks leven.


Doelgroep
In dit tweejarige onderzoeksproject richten wij de aandacht op de spiervermoeidheid tijdens submaximale belasting bij jongeren met CP en gezonde jongeren (leeftijd 12 tot 19 jaar), en leggen we de relatie  naar vermoeidheid die zij ervaren in het dagelijks leven. 

Hoe wordt dit onderzocht?
Per persoon worden verschillende vermoeidheidstesten afgenomen. Deze zullen worden uitgevoerd op een speciale 'meetstoel' (dynamometer) om de kracht te meten die wordt geleverd tijdens herhaalde kniestrekkingen. Tijdens de vermoeidheidstesten worden verschillende weerstanden opgelegd en wordt er aan de deelnemer van het onderzoek gevraagd om zo vaak mogelijk de knie te strekken, totdat hij of zij echt niet meer kan. Op basis van deze testen kan een vermoeidheidsprofiel worden opgesteld waaruit kan worden geschat hoe lang een gegeven belasting in het dagelijks leven kan worden volgehouden.

Naast de vermoeidheidstesten zullen verschillende vragenlijsten en functionele testen worden afgenomen om een relatie te kunnen leggen naar de vermoeidheid die de jongeren ervaren tijdens verschillende activiteiten en participatie in het dagelijks leven.

Periode van metingen:
Het onderzoek zal worden uitgevoerd van september 2012 tot september 2013.

Interesse?
Indien u en uw kind geÔnteresseerd zijn in deelname aan dit onderzoek of meer informatie willen, kunt u contact opnemen met Maaike Eken (zie bovenstaand nummer).

printen