Pediatric Exercise TEsting in Rehabilitation (PETE)

Met het Pediatric Exercise TEsting in Rehabilitation (PETE) project onderzoeken we de onderliggende oorzaken van vermoeidheid tijdens lopen, een verminderde loopafstand en/ of loopduur via klinische inspanningsanalyse bij kinderen en jongeren met een niet-progressieve motorische aandoening in de leeftijd van 6 tot 25 jaar.

Waarom doen we een inspanningsanalyse?
Klachten tijdens het lopen, zoals vermoeidheid en een verminderde loopafstand, komen veelvuldig voor bij jongeren met een motorische aandoening en leiden tot beperkingen in het dagelijks en sociaal leven. Klinische inspanningsanalyse kan de revalidatiearts inzicht geven in de onderliggende oorzaken van deze loopproblemen. De klachten kunnen enerzijds worden veroorzaakt door een verhoogd energieverbruik tijdens het lopen (verminderde loopefficiëntie) en anderzijds door een verminderde aerobe en/ of anaerobe fitheid ofwel een verminderde fysieke conditie.

Wat is het doel?
Met het PETE project willen we via klinische inspanningsanalyse inzicht krijgen in de rol van loopefficiëntie en fitheid voor het verminderen van loopproblemen bij jongeren en jongvolwassenen (6 tot 25 jaar) met een motorische aandoening. Hiertoe onderzoeken we:

 • BIj welke patiënten de loopproblemen worden veroorzaakt door een verminderde loopefficiëntie en/ of fitheid.
 • In hoeverre en bij welke patiënten de loopproblemen verminderen bij een verbetering van de loopefficiëntie en/ of fitheid.

De resultaten van dit project geven inzicht in de behandelmogelijkheden om loopproblemen te verminderen door de rol van loopefficiëntie en fitheid met inspanningsanalyse in kaart te brengen en de effecten van gerichte behandeling te meten.

Hoe gaat het onderzoek?
De jongeren en jongvolwassenen met een motorische aandoening worden door de revalidatiearts als onderdeel van de reguliere zorg verwezen voor een inspanningsanalyse. In het inspanningslaboratorium meet de bewegingslaborant de fitheid op een fietsergometer en het energieverbruik met een looptest. Ook worden de ervaren loopproblemen voor behandeling systematisch in kaart gebracht. Zo nodig start een behandeling om de loopefficiëntie en/of de fitheid te verbeteren, bijvoorbeeld met een spalk en/of fysiotherapie in de buurt. Na vier maanden worden de metingen herhaald om de behandeling te evalueren.

Helpt uw kind zonder lichamelijke beperking mee?
Om de interpretatie van de resultaten van de inspanningsanalyse verder te verbeteren, hebben we ook gegevens nodig van kinderen en jongeren (6 tot 18 jaar) zonder lichamelijke beperking. Heeft uw kind interesse in deelname bekijk dan de flyer of neem contact op met Eline Bolster, onderzoeker via mail: e.bolster@vumc.nl of Astrid Balemans, onderzoeker via a.balemans@vumc.nl .

Meer informatie over het PETE-project?
Neem voor meer informatie over het PETE-project contact op met Eline Bolster, onderzoeker via mail: e.bolster@vumc.nl  of Astrid Balemans, onderzoeker via a.balemans@vumc.nl .  

Projectgroep PETE:

 • Dr. A.C.J. Balemans, MSc postdoctoraal onderzoeker
 • E.A.M. Bolster, MSc, MPPT, laborant/junioronderzoeker VUmc
 • Dr. A.J. Dallmeijer, senior onderzoeker VUmc 
 • Prof. dr. J.G. Becher, kinderrevalidatiearts VUmc
 • Dr. A.J. Buizer, revalidatiearts VUmc
 • Dr. M.A. Brehm, senior onderzoeker VUmc/AMC (adviseur)
 • J. Verheijden, Beleidscoördinator Zorg patiënten, vertegenwoordiger patiëntenvereniging BOSK (adviseur)
 • Dr. C.A.M. Doorenbosch, senior onderzoeker VUmc/ de Haagse Hoge School (adviseur)
 • Dr. H.J.G. van den Berg-Emons, senior onderzoeker Erasmus MC (adviseur)  

Periode: augustus 2013 - augustus 2016
Financiering: Fonds NutsOhra en de Phelps stichting

       

printen