ANHA-privacyreglement voor de database

De anonieme gegevens in de ANH-database kunnen worden ingezien door de aangesloten ANH-huisartsen, wetenschappelijk onderzoekers en overige medewerkers van de afdeling huisartsgeneeskunde locatie VUmc. Soms verstrekken we ook gegevens aan externe onderzoeksinstituten, zoals het NIVEL.

Meer informatie over de strenge voorwaarden waaronder de ANH-database kan worden geraadpleegd, zijn te lezen in ons privacyreglement: