Hematologie Verpleegkundige

Schrijf je nu in

Met de opleiding Hematologie verkent u ‘op maat’ de complexe wereld van Hematologie. De scholing neemt u mee in de diagnostiek, behandelingen, prognoses en verpleegkundige zorg bij veel voorkomende hematologische aandoeningen. Dit is dé opleiding die de verdieping biedt bovenop een basiscursus oncologie of vervolgopleiding Oncologieverpleegkundige. Hematologie als bijscholing of vervolgopleiding (+ praktijkcomponent), het kan allemaal.

Tijdens deze 8-daagse scholing, verdeeld over 4 maanden, wordt u meegenomen in de diagnostiek, behandelingen, prognoses en verpleegkundige zorg bij veel voorkomende hematologische aandoeningen. Het ernstige en recidiverende karakter van hematologische ziekten, én de intensieve behandeling met chemo-, radiotherapie en immunosuppressieve medicatie geven aanleiding tot complexe/risicovolle situaties waarvoor snel handelen noodzakelijk is. De hemato-(Onco)logie verpleegkundige moet daarbij aandacht hebben voor de fysieke, mentale, sociale en existentiële behoeften van de patiënt en diens naasten.

De diagnostiek, behandelingen en prognoses van veel voorkomende hemato- (onco)logische aandoeningen worden besproken evenals de specifieke complicaties. Verwacht wordt dat u deze kennis toe kunt passen binnen de verpleegkundige praktijk. Casuïstiek bespreking, waar een beroep gedaan wordt op uw klinische redenatie, maar ook moreel beraad maken dat u een compleet beeld van de intensieve hematologisch zorg kunt vormen. Alle leeractiviteiten zijn opgenomen in de Leereenheid Zorg voor de hematologische patiënt.

Het overzicht leereenheid
Het schema maakt inzichtelijk welke leeractiviteiten binnen deze leereenheid zijn opgenomen.

Kosten

Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerte verzoek kunt u vrijblijvend doen bij Karin Jonker: k.jonker@vumc.nl. Prijs losse lesdag: € 185,-.

Duur

Als bijscholing: 4 maanden waarvan 8 lesdagen, exclusief toetsing. Als vervolgopleiding: 13 maanden.

Accreditatie

Deze opleiding én de losse componenten van de opleiding zijn geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V. Na afronding van descholing/opleiding worden de punten toegekend.

Inschrijfprocedure

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van ee ninstelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij VUmc Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van VUmc AmstelAcademie.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan. Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Bijzonderheden

De opleiding kent verschillende varianten in theorie en praktijk.

  • De theorie als bijscholing
  • De theorie als bijscholing + toetsing
  • De theorie als bijscholing + toetsing + praktijkdeel
  • Combinatie basiscursus oncologie (9 lesdagen binnen VVOOncologieverpleegkundige)  en scholing hematologie ( kiest u voor deze combinatie dan begint u met de basiscursus in april of november en vervolgt u de scholing hematologie in september of maart)
  • De scholing als differentiatie gedurende uw opleiding tot Oncologieverpleegkundige bij VUmc Amstel Academie

U bent in overleg met uw leidinggevende vrij om te kiezen welk pakket het best bij u past. Bij inschrijving kan de keuze voor de variant aangegeven worden.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Amstel Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze opleiding is het volgende vereist:

  • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
  • een vervolgopleiding tot Oncologieverpleegkundige wordt aanbevolen maar is niet verplicht
  • de deelnemer dient geregeld zorg te verlenen aan patiënten die een hemato-oncologische aandoening hebben
  • deelnemers hebben minimaal een basiscursus oncologie voor verpleegkundigen gevolgd. Zo niet dan wordt aanbevolen te kiezen voor opleidingsvariant 4, zoals beschreven bij ‘Bijzonderheden’

Meer informatie? Vraag het aan

Jojanneke van Staveren