Oncologieverpleegkundige

De oncologieverpleegkundige heeft de zorg voor de patiënt met een oncologische aandoening en is werkzaam in ziekenhuizen, instellingen voor langdurige zorg, revalidatie, hospices, thuiszorg en transmurale zorg. De oncologieverpleegkundige richt zich op alle stadia van het ziek zijn van de patiënt en ondersteuning aan zijn naasten, zowel in de preventie, diagnostiek, curatie, nazorg, palliatieve en terminale zorg.

Bij de Amstel Academie bieden wij de kern- en specifieke EPA’s aan. Je krijgt een stevige theoretische basis en ontwikkelt de competenties die horen bij de beroepsactiviteiten.

In de opleiding wordt stil gestaan bij de specifieke complexiteit van zorg en de onvoorspelbare lichamelijke en psychologische problematiek van de oncologie patiënt. Je leert complexe problematiek te signaleren   door middel van klinisch redeneren om tot een analyse en juiste interventie  te komen, en hierop gericht te anticiperen. Hierbij houdt je oog voor sociale en spirituele aspecten.

De lessen en trainingen geven wij volgens het principe van samenwerkend en activerend leren: er is veel interactie tussen docent en student en de studenten onderling. We maken daarbij gebruik van verschillende onderwijsvormen en bieden een goede balans tussen online en fysiek onderwijs.

Het opleidingsprogramma is opgebouwd uit 5 kern EPA’s en optioneel aangevuld met differentiaties en/of specifieke EPA’s. Naast de kern EPA’s volg je als rode draad door de opleiding de leerlijnen: Mijn verpleegkundig leiderschap, Klinisch Redeneren, Ethiek en de EPA-overstijgende leeractiviteiten (EOL).

De opbouw van het opleidingsprogramma

Kern EPA's
LZ-FO-3 Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager of kind met een oncologische aandoening in de diagnostische fase
LZ-FO-4 Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager of kind met een oncologische aandoening in de behandelfase
LZ-FO-1 Zorgdragen voor de zorgvrager in de palliatieve fase
LZ-FO-2 Zorgdragen voor de zorgvrager in de stervensfase
LZ-ONCO-1 Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager in de nazorg- en/of revalidatiefase

Daarnaast volg je de leerlijnen:

 • Mijn verpleegkundig leiderschap
 • Klinisch redeneren
 • Ethiek
Specifieke EPA's
LZ-FO-5 Zorgdragen voor een hemato-oncologische zorgvrager of kind met een hemato-oncologische aandoening met een hooggespecialiseerde behandeling

Ga voor de omschrijving van de EPA's naar CZO EPA Bibliotheek

Bijzonderheden

Voor de EPA LZ-FO-4 worden er differentiaties per tumorsoort/lesdag aangeboden. Het advies is om minimaal 2 dagen te volgen. De differentiaties waaruit gekozen kan worden zijn: long, mamma, urologie, gynaecologie, hematologie, gastro-enterologie, hoofd-hals.

Informatie over de EPA LZ-FO-5 Zorgdragen voor een hemato-oncologische zorgvrager met een hemato-oncologische aandoening met een hooggespecialiseerde behandeling kun je vinden op onze website.

Informatie over de cursus basisoncologie kun je vinden op onze website.

Een CZO-certificaat kan alleen verkregen worden wanneer de eigen instelling CZO-erkend is of er een detacheringsverband aangegaan wordt met een CZO-erkend ziekenhuis voor de praktijkduur van de EPA. De volgende link geeft informatie over het behalen van Certificaten/bewijs van deelname via het CZO: Specifieke situaties | College Zorgopleidingen.

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Voor verpleegkundigen met BIG-registratie, werkend in een oncologische setting in een ziekenhuis of thuiszorgorganisatie, met een minimaal dienstverband van 24 uur.

Duur

Theorie: 24 dagen (exclusief differentiaties) verdeeld in lesblokken over 10 maanden met 6-8 uur zelfstudie per week.

Daarnaast dient in de praktijk een EPA toevertrouwd te worden. De duur hiervan wordt vastgesteld in overleg met de praktijkopleider van de eigen instelling.

Start

De opleiding start twee maal per jaar in maart en november (de introductiedag vindt plaats een maand voor de start) en wordt verzorgd door de Amstel Academie.

Kosten & offerte losse EPA's

Kijk voor de kosten van deze cursus op de pagina Prijslijsten Amstel Academie.

Het is mogelijk om in overleg losse EPA's/ lesdagen te volgen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de opleider oncologie, Lisanne de Boer (l.a.m.kuijpers@amsterdamumc.nl).

Deelnemers

Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider Oncologie, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de eigen afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt. 

Plaats

Amstel Academie 
Medische Faculteit 
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam

.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze vervolgopleiding en deze af te sluiten met een CZO diploma is het volgende vereist:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige 
 • een dienstverband met een ziekenhuizen, instellingen voor langdurige zorg, revalidatie, hospices, thuiszorg en transmurale zorg gedurende de opleiding   

Wanneer je vanuit een ander werkveld komt of alleen de theorie wil volgen, is dit in overleg ook mogelijk. Indien de instelling niet CZO geaccrediteerd is wordt de opleiding afgesloten met een huisdiploma. Meer informatie op de CZO website.

Meer informatie

Vraag het aan
Lisanne de Boer-Kuijpers

Wellicht ook interessant

 1. Wil je kennismaken met de basiskennis rondom de oncologische patiënt? Dan is dit de scholing voor...
  Bekijk
 2. LZ-FO-5: Zorgdragen voor een hemato-oncologische zorgvrager of kind met een hemato-oncologische met...
  Bekijk