High care Neonatologie verpleegkundige

Als High Care Neonatologie verpleegkundige verleen je (hoog) complexe gespecialiseerde zorg aan te vroeggeboren kinderen en hun familie op een neonatologie afdeling of een moeder-kind centrum van een algemeen ziekenhuis. Je hebt daarnaast aandacht voor de acute opvang van de vitaal bedreigde pasgeborene.

Deze opleiding richt zich op High Care zorg voor pasgeborene. Dit betreft pasgeborenen op een neonatologie, high care –of post intensive care neonatologie afdeling. Gezien de complexiteit van de zorg kent de opleiding een opklimmende moeilijkheidsgraad. Je leert parameters te ordenen volgens de methodiek van het klinisch redeneren. De ingrijpende en indringende problematiek  van de pasgeborene en zijn familie vraagt van elke professional een specifieke attitude op basis van empathisch vermogen.
 • Theorie- en praktijkdeel

  De Amstel academie maakt onderdeel uit van de samenwerkingen tussen de landelijke zorgopleidingen. De landelijke zorgopleidingen bieden het theoretische onderwijs van de EPA’s gezamenlijk aan wat de flexibiliteit en uniformiteit van opleiden bevordert. Je krijgt een stevige theoretische basis en ontwikkelt de competenties die horen bij de beroepsactiviteiten.

  De opbouw van het opleidingsprogramma

 • Kern EPA's
  MK-FO-1 Zorg verlenen aan een pasgeborene met een laag- en midden complexe zorgvraag
  MK-FO-2 Zorg verlenen aan en assisteren bij de opvang van de (vitaal bedreigde) pasgeborene vanaf 24 weken zwangerschapsduur
  MK-HC-IC-N-1 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigde pasgeborene waarbij vitale functie(s) geobserveerd, bewaakt en kortdurend ondersteund worden
  MK-HC-IC-N-2 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigde pasgeborene, onvoldoende reagerend op ondersteunende therapie waarbij intensivering van ondersteunende therapie en/of overname vitale functie(s) noodzakelijk is
  Specifieke EPA's
  MK-FO-3 Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind in de palliatieve en/of stervensfase
  MK-HC-IC-N-3 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigde pasgeborene bij wie vitale functie(s) langer dan 24 uur bewaakt en ondersteund worden, reagerend op de geboden therapie

Daarnaast volg je de leerlijn:

 • Klinisch redeneren

Ga voor de omschrijving van de EPA's naar CZO EPA Bibliotheek

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Voor verpleegkundigen werkzaam op een neonatologie, high care –of post intensive care neonatologie afdeling.

Duur

De opleidingsduur is in overleg met de werkgever. Iedere EPA bevat een wisselend aantal lesdagen variërend tussen de 1.5 en 6 lesdagen per EPA. Een lesdag bevat 7 lesuren.

Startdata

De EPA’s worden flexibel en frequent aangeboden. Starten kan 5x per jaar en gaat in overleg met de werkgever.

Kosten

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie.

Accreditatie

De Amstel
academie heeft een CZO accreditatie voor de theorie van de high care neonatologie opleiding (EPA’s).

Aantal deelnemers

Per startmoment is er plek voor 25 studenten. Indien er sprake is van teveel of weinig aanmeldingen zal in overleg een passend startmoment gekozen worden.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van Amstel Academie.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige 
 • een dienstverband met een ziekenhuis gedurende de opleiding
 • beheersing van competenties betreffende de zorg aan gezonde en zieke pasgeborenen op het niveau de Kinderverpleegkundige

Meer informatie?

Wellicht ook interessant?

 1. High Care Kinderverpleegkunde richt zich op  verdieping van het vakgebied kinderverpleegkunde, met...
  Bekijk
 2. De kinderverpleegkundige verleent zorg aan kinderen in alle ontwikkelingsfasen met de daarbij acute...
  Bekijk