High Care Kinderverpleegkundige

High Care Kinderverpleegkunde richt zich op  verdieping van het vakgebied kinderverpleegkunde, met aandacht voor de acute opvang van het vitaal bedreigde kind.

Deze opleiding richt zich op High Care zorg voor kinderen. Dit betreft kinderen in de directe Post IC fase die nog te instabiel zijn om te worden teruggeplaatst naar een reguliere Kinderafdeling. Maar ook kinderen waarbij meerdere vitale functies moeten worden bewaakt en/of kortdurend moeten worden overgenomen.

De ingrijpende en indringende problematiek  van het kind en zijn familie
vraagt van elke professional een specifieke attitude op basis van empathisch
vermogen.

Theorie- en praktijkdeel

De Amstel Academie maakt onderdeel uit van de samenwerkingen tussen de landelijke zorgopleidingen. De landelijke zorgopleidingen bieden het theoretische onderwijs van de EPA’s gezamenlijk aan wat de flexibiliteit en uniformiteit van opleiden bevordert. Je krijgt een stevige theoretische basis en ontwikkelt de competenties die horen bij de beroepsactiviteiten.

De opbouw van het opleidingsprogramma

Kern EPA's
MK-FO-3 Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind in de palliatieve en/of stervensfase
MK-FO-4 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind waarbij vitale functies geobserveerd, bewaakt en ondersteund worden, voldoende reagerend op de geboden therapie
MK-HC-IC-K-1 Zorg verlenen aan een kind met instabiele vitale functies, onvoldoende reagerend op ondersteunende therapie waarbij intensivering en/of overname van vitale functies noodzakelijk is, kortdurend tot overplaatsing naar IC
MK-HC-IC-K-2 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind waarbij vitale functies bewaakt worden en één vitaal orgaansysteem intensief ondersteund wordt
Specifieke EPA's
MK-HC-IC-K-3 Zorg verlenen aan een kind met een tracheacanule of neuskap al dan niet intermitterend/chronisch beademd

Daarnaast volg je de leerlijnen:

 • Klinisch redeneren

Ga voor de omschrijving van de EPA's naar CZO EPA Bibliotheek

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Voor verpleegkundigen werkzaam op een intensive care kinderafdeling.

Duur

De opleidingsduur is in overleg met de werkgever. Iedere EPA bevat een wisselend aantal lesdagen variërend tussen de 1 en 6 lesdagen per EPA. Een lesdag bevat 7 lesuren.

Startdatum

De EPA’s worden flexibel en frequent aangeboden. Starten kan 3x per jaar en gaat in overleg met de werkgever.

Kosten

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie.

Accreditatie

De Amstel Academie heeft een CZO accreditatie voor de theorie van de high care kinderopleiding (EPA’s).

Aantal deelnemers

Per startmoment is er plek voor 25 studenten. Indien er sprake is van teveel of weinig aanmeldingen zal in overleg een passend startmoment gekozen worden.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Andere voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij VUmc Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld  n het bezit te zijn van VUmc Amstel Academie.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige 
 • EPA MK-KIN-1, Zorg verlenen aan een kind met een laag/midden complexe zorgvraag
 • een dienstverband met een ziekenhuis gedurende de opleiding

Meer informatie?

Wellicht ook interessant?

 1. Als High Care Neonatologie verpleegkundige verleen je (hoog) complexe gespecialiseerde zorg aan te...
  Bekijk
 2. De kinderverpleegkundige verleent zorg aan kinderen in alle ontwikkelingsfasen met de daarbij acute...
  Bekijk
 3. Bij de opleiding tot Intensive Care Neonatologie verpleegkundige ontwikkel je competenties binnen...
  Bekijk