High Care Kinderverpleegkundige

High Care Kinderverpleegkunde richt zich op  verdieping van het vakgebied kinderverpleegkunde, met aandacht voor de acute opvang van het vitaal bedreigde kind.

Deze opleiding richt zich op High Care zorg voor kinderen. Dit betreft kinderen in de directe Post IC fase die nog te instabiel zijn om te worden teruggeplaatst naar een reguliere Kinderafdeling, maar ook kinderen in een perifeer ziekenhuis die zo ziek zijn, dat zij ook extra bewaking en ondersteuning nodig hebben.

Naast de verpleegtechnische zorg en bewaking richt de High Care zorg zich op de individuele behoefte van het kind in zijn ontwikkelingsstadium (individueel gerichte zorg).

Het programma richt zich op het behalen van competenties bij zieke kinderen waarbij meerdere vitale functies moeten worden bewaakt en eventueel kortdurend moeten worden ondersteund.
Kenmerkend zijn de diversiteit in ziektebeelden en de zeer snel wisselende gezondheidssituaties. Klinisch redeneren is een belangrijk onderdeel waarbij de student leert alle parameters te ordenen volgens een vaste systematiek en methodiek.  

High Care Kinderverpleegkunde kent de volgende leereenheden:

 • Klinisch redeneren
 • Basiszorg HCK/ICK
 • Zuurstoftoediening en handbeademing

Klik hier voor een samenvatting van de leerstof van de opleiding High Care Kinderverpleegkunde.

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Kinderverpleegkundige met een dienstverband bij een ziekenhuis.

Duur

De opleiding duurt 6 maanden, waarvan 21 lesdagen. 

Startdatum

De opleiding start jaarlijks in maart.

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@amsterdamumc.nl.

Accreditatie

Deze opleiding én de losse componenten van de opleiding zijn geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister  V&V. Na afronding van de scholing/opleiding worden de punten toegekend.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingtermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd.
De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.

Bijzonderheden

Onderdelen van de opleiding worden gezamenlijk gegeven met studenten die de ICK/ICN opleiding volgen. Gedurende de opleiding wordt er stage gelopen op een Intensive Care Kinderafdeling. De stage moet worden geregeld door de instelling waar je in dienst bent.

Aantal deelnemers

Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Andere voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij VUmc Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld  n het bezit te zijn van VUmc Amstel Academie.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige 
 • het diploma Kinderverpleegkundige
 • een dienstverband met een ziekenhuis gedurende de opleiding

Meer informatie? Vraag het aan

FrontOffice

Wellicht ook interessant?

 1. Als High Care Neonatologie verpleegkundige verleen je (hoog) complexe gespecialiseerde zorg aan te...
  Bekijk
 2. De kinderverpleegkundige verleent zorg aan kinderen in alle ontwikkelingsfasen met de daarbij acute...
  Bekijk
 3. Bij de opleiding tot Intensive Care Neonatologie verpleegkundige ontwikkel je competenties binnen...
  Bekijk