Kinderverpleegkundige

De kinderverpleegkundige verleent zorg aan kinderen in alle ontwikkelingsfasen met de daarbij voorkomende aangeboren, verworven, acute en chronische aandoeningen. Klinisch redeneren is een belangrijk onderdeel waarbij de student leert alle parameters te ordenen en te interpreteren volgens een vaste systematiek.

De zorg van een ziek kind vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Dat brengen gespecialiseerde kinderartsen, kinderverpleegkundigen en andere betrokkenen jou bij tijdens de opleiding Kinderverpleegkundige. Met casuïstiek uit de dagelijkse praktijk zullen zij ondermeer de ontwikkeling van zuigeling tot tiener, ouderparticipatie en aangeboren afwijkingen aan bod laten komen.

Het opleidingsprogramma is opgebouwd uit 9 EPA’s, waarvan 6 kern EPA’s en 3 specifieke EPA’s. Naast de EPA’s volg je de leerlijnen: Mijn verpleegkundig leiderschap, Klinisch Redeneren en Ethiek.

Theorie- en praktijkdeel

Bij de Amstel Academie worden de theorielessen en het vaardigheidsonderwijs verzorgd. Het theoriedeel bestaat uit een introductie en 29,5 lesdagen. De verpleegkundige krijgt een stevige theoretische basis en ontwikkelt de competenties die horen bij de beroepsactiviteiten.

Kern EPA’s + specifieke EPA’s: 39,5 lesdagen

De opbouw van het opleidingsprogramma

Kern EPA's
MK-FO-1 Zorg verlenen aan een pasgeborene met een laag- en midden complexe zorgvraag
MK-FO-4 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind waarbij vitale functies geobserveerd, bewaakt en ondersteund worden, voldoende reagerend op de geboden therapie
MK-KIN-1 Zorg verlenen aan een kind met een laag/midden complexe zorgvraag
MK-KIN-2 Zorg verlenen aan een kind dat een chirurgische ingreep ondergaat met een laag-/middencomplexe zorgvraag
MK-KIN-3 Zorg verlenen aan een kind met een interne aandoening met een laag-/middencomplexe zorgvraag
MK-KIN-4 Zorg verlenen aan een kind met psychosomatische, psychosociale en psychiatrische problematiek


Je dient voorafgaand aan de start van EPA-KIN 1 het blok Klinisch redeneren te hebben gevolgd. Dit geeft je een goede en brede basis om het EPA onderwijs te volgen. De kennis en vaardigheden in het klinisch redeneren zal gedurende de EPA lesblokken verder worden uitgebouwd en getoetst. Het Klinisch redeneren lesblok wordt 6x per jaar aangeboden.

Specifieke EPA's
MK-KIN-5 Zorg verlenen aan een kind dat een complexe chirurgische ingreep ondergaat, al of niet in combinatie met co morbiditeit
MK-KIN-6 Zorg verlenen aan een kind met een complexe interne aandoening, al of niet in combinatie met co morbiditeit
MK-FO-3 Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind in de palliatieve en/of stervensfase

Daarnaast volg je de leerlijnen:

 • Mijn verpleegkundig leiderschap
 • Klinisch redeneren
 • Ethiek

Ga voor de omschrijving van de EPA's naar CZO EPA Bibliotheek

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Voor verpleegkundigen op een kinderafdeling van het ziekenhuis, kinderthuiszorg of kinderhospice/verpleegkundig
kinderzorghuis (en in overleg medisch kinderdagverblijf).

Duur

De opleidingsduur is in overleg met de werkgever. Iedere EPA bevat een wisselend aantal lesdagen variërend tussen de 1 en 6 lesdagen per EPA. Een lesdag bevat 7 lesuren.

Kosten

Kijk voor de kosten van deze opleiding op de pagina Prijslijsten Amstel Academie.

Start

De EPA’s worden flexibel en frequent aangeboden. Starten kan 2x per jaar en gaat in overleg met de werkgever.

Aantal deelnemers

Per startmoment is er plek voor 50 studenten. Indien er sprake is van teveel of weinig aanmeldingen zal in overleg een passend startmoment gekozen worden.

Accreditatie

Voor deze opleiding kan in samenspraak met de VUmc Amstel Academie een CZO (College Zorg opleidingen) erkenning aangevraagd worden voor de intramurale variant. Dit geldt ook voor bijna alle extramurale instellingen.
Deze opleiding én de losse componenten van de opleiding zijn geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V. Na afronding van de scholing/opleiding worden de punten toegekend.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Andere voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij de Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van de Amstel Academie.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding gelden de volgende vereisten:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
 • een dienstverband met een ziekenhuis, kinderthuiszorg of kinderhospice/verpleegkundig kindzorghuis gedurende de opleiding

Meer informatie?

Wellicht ook interessant

 1. Intensive Care Kinderverpleegkunde richt zich op zieke kinderen in instabiele en/of situaties en/of...
  Bekijk
 2. Als High Care Neonatologie verpleegkundige verleen je (hoog) complexe gespecialiseerde zorg aan te...
  Bekijk
 3. Bij de opleiding tot Intensive Care Neonatologie verpleegkundige ontwikkel je competenties binnen...
  Bekijk