Horizontaal Toezicht Zorg 1-daagse Introductiecursus

Schrijf je nu in

Horizontaal Toezicht Zorg (HTZ) is een samenwerking tussen de zorgverzekeraars en zorgaanbieders die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen en richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Dit is niet alleen een efficiëntere manier om correct registreren en declareren te borgen, maar het is ook effectiever.

VUmc Academie heeft in samenwerking met het platform Horizontaal Toezicht Zorg (HTZ) deze 1-daagse introductiecursus ontwikkeld voor directeuren en managers van ziekenhuizen, UMC's en zorgverzekeraars.

Tijdens deze introductiecursus ervaart u op strategisch niveau hoe het is om op basis van vertrouwen samen te werken aan een juiste besteding van de zorguitgaven. Het is een interessante interactieve kennismaking met wat Horizontaal Toezicht Zorg uw organisatie kan brengen en hoe het toezicht efficiënter en effectiever wordt.

De NVZ, ZN en de NFU zijn in september 2016 het gezamenlijke traject Horizontaal Toezicht Zorg gestart. Ook het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dragen dit traject een warm hart toe. Inmiddels is er een gezamenlijke visie en een landelijk raamwerk HTZ ontwikkeld door ziekenhuizen, UMC's en zorgverzekeraars voor de uitrol van HTZ in de ziekenhuiszorg.
Klik hier voor meer informatie

Een samenwerking tussen het platform Horizontaal Toezicht Zorg en VUmc Academie heeft geleid tot een 1-daagse introductiecursus voor managers en directeuren en een 4-daagse opleiding voor medewerkers van ziekenhuizen, UMC's en zorgverzekeraars. Het platform heeft de inhoud en de experts (docenten) geleverd en VUmc Academie heeft de inhoud tot een didactisch ontwerp gevormd. Daarbij gebruikmakend van het Team Based Learning (TBL) principe met veel aandacht voor samenwerking en communicatie.

Onderwerpen

  • Het gedachtegoed van Horizontaal Toezicht Zorg kunnen uitdragen in de eigen organisatie;
  • Leiderschap kunnen tonen tijdens het implementatieproces;
  • Als "bruggenbouwer" kunnen fungeren tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar;
  • Passende beheersmaatregelen ontwikkelen bij de geïdentificeerde risico's;
  • De Raad van Bestuur adviseren over procesverbeteringen;
  • Riskmanagement vanuit Control Framework.

Doelgroep

Directeuren en managers zorgverzekeraars; zoals van de afdelingen Planning & Control, Zorginkoop en van de afdelingen beleid en interne audit/verantwoording.
Directeuren en managers ziekenhuizen en UMC's; zoals van de afdelingen Financiën, Zorgcontrol, Zorgadministratie, Planning & Control, decentraal management en medisch specialisten met managementtaken.

Duur

1 dag

Datum

In company mogelijk.

Prijs

800 euro
Prijzen zijn vrijgesteld van BTW.

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd bij:

  • de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) voor 6 PE-punten;
  • de SKZB (Stichting Kwaliteitsbevordering Zorgadministratieve Beroepen) voor 6 PE-punten.

Locatie

-

Informatie

Het melden van problemen en vragen over inschrijven, aanmelden en inloggen in de leeromgeving kunt u mailen naar: support@vumcacademie.nl.

Lukt het u niet om in te loggen in de leeromgeving, mailt u dan naar onze helpdesk:
ssupport@vumcacademie.nl

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Inschrijven

Meer informatie? Vraag het aan

Caroline van Vliet