Financieel management & bedrijfsvoering

Schrijf je nu in

Wilt u uw kennis en vaardigheden op dit het gebied van financiën verbeteren? Bent u bovendien (beginnend) leidinggevende in Amsterdam UMC of een ander ziekenhuis? Dan is deze training geschikt voor u. Maar ook voor andere doelgroepen kan deze training interessant zijn. Na afloop van de training bent u een goede gesprekspartner voor financieel specialisten binnen en buiten de instelling.

De training Financieel management & bedrijfsvoering is in een nieuw jasje gestoken en zowel op inhoud als in vorm aangepast aan de huidige tijd.

De positie en bedrijfsvoering van ziekenhuizen zijn continu in beweging door interne en externe ontwikkelingen. Hierdoor krijgt u meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden en wordt een beroep gedaan op uw financiële inzichten en (communicatieve) vaardigheden.

Dit kun u onder andere verwachten

 • Een interactieve training met bijdragen van verschillende experts uit Amsterdam UMC.
 • Aandacht voor zowel casuïstiek uit de praktijk als voor de eigen rol binnen het aandachtsgebied financiën en bedrijfsvoering.
 • In eerste instantie volledig online (vanwege Covid-19) en in een later stadium blended (combinatie van online- en contactonderwijs).
 • Een modulaire opbouw. Er zijn zes modules die samen een geheel vormen. Module 1 en 2 volgt u als geheel. Modules 3 t/m 6 kunnen eventueel los van elkaar worden gevolgd.

Resultaat

Na het volgen van de training:

 • Heeft u inzicht in de financiering van de zorgsector;
 • Weet u hoe de financiële organisatie van Amsterdam UMC werkt;
 • Heeft u kennis van kostenbegrippen en bekostiging;
 • Heeft u inzicht in de cyclus van Planning & Control;
 • Weet u waar u belangrijke informatie kunt vinden;
 • Heeft u inzicht in de betekenis en toepassen van de DOT-systematiek;
 • Kunt u uw eigen begroting/ het budget beter doorgronden;
 • Weet u wat er t.a.v. het resultaatgebied financiën van u verwacht wordt binnen de organisatie.

Programma

De training bestaat uit zes modules die een samenhangend geheel vormen. Module 1 en 2 volgt u samen, de andere modules kunt u indien gewenst ook apart volgen. In iedere module komt casuïstiek aan de orde.

 • Module 1. Basiskennis financiering in de zorg o.a. eerste en overige geldstromen, financiering per kerntaak, DBC-systematiek, zorgproducten en - segmenten, onderlinge dienstverlening
 • Module 2. Basisbegrippen financieel management en bedrijfsvoering o.a. meerjarenbegroting, aparte financiering, algemene begroting, totstandkoming budget, jaarrekening, personele kostenbegroting
 • Module 3. Functies en divisies binnen de financiële organisatie van een ziekenhuis o.a. functies en divisies binnen de financiële organisatie van een ziekenhuis, verantwoordelijkheden en taken van een financieel adviseur, wisselwerking tussen functies en divisies, verantwoordelijkheden en taken van de afdeling Planning & Control, verantwoordelijkheden en taken van de financiële administratie, verantwoordelijkheden van het divisiebestuur en directeur bedrijfsvoering, verantwoordelijkheden en taken business controller
 • Module 4. Interne financiële organisatie o.a. financieringsstroom binnen het ziekenhuis, interne verrekening, financiële processen, verantwoordelijkheden binnen financiële processen, structuur onderhandelingen met verzekeraars, gevolgen fusie VUmc en AMC, kaderbrief en strategische focuspunten
 • Module 5. Werking van de Planning & Control cyclus o.a. stappen Planning & Control cyclus, kosten-baten analyse, vaste- en variabele kosten, directe- en indirecte kosten, kwartaalrapportage, kostprijzen
 • Module 6. Vertaling van de financiële organisatie naar de eigen functie o.a. vertaling financieel management en bedrijfsvoering naar verantwoordelijkheden en taken

Doelgroep

De training is bestemd voor leidinggevenden, afdelingshoofden, middenmanagement en medisch specialisten van  Amsterdam UMC en andere zorginstellingen, maar is ook geschikt voor beleidsmedewerkers, auditors, controllers en DBC-adviseurs.

Duur

Duur: ca. 4 uur les (van 09.00-13.00 uur) en 2-5 uur voorbereiding per module.

Data

 • Module 1. Basiskennis financiering in de zorg: 9 juni 2021 van 09.00 – 13.00 uur
 • Module 2. Basisbegrippen financieel management en bedrijfsvoering: 25 juni 2021 van 09.00 – 13.00 uur
 • Module 3. Functies en divisies binnen de financiële organisatie van een ziekenhuis: 8 september 2021 van 09.00-13.00 uur
 • Module 4. Interne financiële organisatie: 22 september 2021 van 09.00-13.00 uur
 • Module 5. Werking van de P&C cyclus: 7 oktober 2021 van 09.00-13.00 uur
 • Module 6. Vertaling van de financiële organisatie naar de eigen functie met verantwoordelijkheden: 22 oktober 2021 van 09.00-13.00 uur

Bewijs van deelname

Na afronding van de training ontvangt u een bewijs van deelname.

Prijs

Aangezien de training voor het eerst online wordt gegeven, berekenen wij voor de pilot een speciaal tarief. Dit geldt alleen voor 2021.

De kosten voor module 1 en 2 samen zijn;
Intern via HR € 750,- (kosten pilot 2021 € 600,-)
Intern overig € 850,- (kosten pilot 2021 € 700,-)
Extern € 940,- (kosten pilot 2021 € 800,-)

De kosten van de modules 3 t/m 6 is: (tarief is per module);
Intern via HR €  370,- (kosten pilot 2021 € 300,-)
Intern overig € 425,- (kosten pilot 2021 € 350,-)
Extern € 470,- (kosten pilot 2021 € 400,-)

De kosten voor de volledige opleiding;
Intern via HR € 2.200,- (kosten pilot 2021 € 1700,-)
Intern overig HR € 2.450,- (kosten pilot 2021 € 1950,-)
Extern € 2.700,- (kosten pilot 2021 € 2.200,-)

Indien u deze training volgt als onderdeel van het leiderschapsprogramma van HR, financiert de afdeling waar u werkzaam bent uw deelname.

Locatie

De training is in eerste instantie volledig online en krijgt in een later stadium een blended vorm. Dit houdt in dat de voorbereidingen digitaal zijn en de lessen fysiek kunnen worden aangeboden.

Aanmelden

Als u interesse heeft in het volgen van de training Financieel Management & Bedrijfsvoering, kunt u een mail sturen naar healthinformationmanagement@amsterdamumc.nl. Voor de aanmelding van de training hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
-        naam
-        functie
-        afdeling en organisatie waarvoor u werkzaam bent
-        de modules die u wilt volgen

Na ontvangst van uw mail nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Helpdesk

Heeft u een vraag over inloggen in de leeromgeving? Stuur een e-mail naar: support@vumcacademie.nl.

Algemene voorwaarden

Zodra u zich inschrijft voor deze opleiding, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie.

Meer informatie? Vraag het aan

Gerda Blom

Ook interessant?

 1. Wilt u alles weten over Horizontaal Toezicht in de zorg (HTZ)? Onze 4-daagse opleiding leidt u op...
  Bekijk
 2. Deze interactieve scholing neemt uw medewerkers mee in het belang van een goede registratie & en op...
  Bekijk
 3. De eerste modules van de herontwikkelde opleiding Zorgadministratie (HBO+) starten in november Wij...
  Bekijk