Financieel management & bedrijfsvoering

Schrijf je nu in

Wilt u uw kennis en vaardigheden op het gebied van financiën verbeteren? Bent u bovendien leidinggevende in Amsterdam UMC? Dan is deze training geschikt voor u. De training is ook interessant voor andere functies die te maken hebben met de financiële bedrijfsvoering en hierover meer kennis willen opdoen. Na afloop van de training bent u een goede gesprekspartner voor financieel specialisten binnen- en buiten de instelling.

De training Financieel management & bedrijfsvoering is in een nieuw jasje gestoken en zowel op inhoud als in vorm aangepast aan de huidige tijd.

De positie en bedrijfsvoering van ziekenhuizen zijn continu in beweging door interne en externe ontwikkelingen. Hierdoor krijgt u meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden en wordt een beroep gedaan op uw financiële inzichten en (communicatieve) vaardigheden.

Dit kun u onder andere verwachten

 • Een interactieve training met bijdragen van verschillende experts uit Amsterdam UMC.
 • Aandacht voor zowel casuïstiek uit de praktijk als voor de eigen rol binnen het aandachtsgebied financiën en bedrijfsvoering.
 • De training wordt op locatie gegeven.

Resultaat

Na het volgen van de training:

 • Heeft u inzicht in de financiering van de zorgsector;
 • Weet u hoe de financiële organisatie van Amsterdam UMC werkt;
 • Heeft u kennis van kostenbegrippen en bekostiging;
 • Heeft u inzicht in de cyclus van Planning & Control;
 • Weet u waar u belangrijke informatie kunt vinden;
 • Heeft u inzicht in de betekenis en toepassen van de DOT-systematiek;
 • Kunt u uw eigen begroting/ het budget beter doorgronden;
 • Weet u wat er t.a.v. het resultaatgebied financiën van u verwacht wordt binnen de organisatie.

Programma

De training bestaat uit zes modules die een samenhangend geheel vormen. In iedere module komt casuïstiek aan de orde.

Module 1. Basiskennis financiering in de zorg

 • o.a. eerste en overige geldstromen, financiering per kerntaak, DBC-systematiek, zorgproducten en - segmenten, onderlinge dienstverlening

Module 2. Basisbegrippen financieel management en bedrijfsvoering

 • o.a. meerjarenbegroting, aparte financiering, algemene begroting, totstandkoming budget, jaarrekening, personele kostenbegroting

Module 3. Functies en divisies binnen de financiële organisatie van een ziekenhuis

 • o.a. functies en divisies binnen de financiële organisatie van een ziekenhuis, verantwoordelijkheden en taken van een financieel adviseur, wisselwerking tussen functies en divisies, verantwoordelijkheden en taken van de afdeling Planning & Control, verantwoordelijkheden en taken van de financiële administratie, verantwoordelijkheden van het divisiebestuur en directeur bedrijfsvoering, verantwoordelijkheden en taken business controller

Module 4. Interne financiële organisatie

 • o.a. financieringsstroom binnen het ziekenhuis, interne verrekening, financiële processen, verantwoordelijkheden binnen financiële processen, structuur onderhandelingen met verzekeraars, gevolgen fusie VUmc en AMC, kaderbrief en strategische focuspunten

Module 5. Werking van de Planning & Control cyclus

 • o.a. stappen Planning & Control cyclus, kosten-baten analyse, vaste- en variabele kosten, directe- en indirecte kosten, kwartaalrapportage, kostprijzen

• Module 6. Vertaling van de financiële organisatie naar de eigen functie

 • o.a. vertaling financieel management en bedrijfsvoering naar verantwoordelijkheden en taken

Doelgroep

De training is bestemd voor leidinggevenden, afdelingshoofden, middenmanagement en medisch specialisten van  Amsterdam UMC, maar is ook geschikt voor beleidsmedewerkers, auditors, controllers en DBC-adviseurs.

Duur

De lesduur is 4 uur per module en 2-5 uur voorbereiding per module.

Data 2023

De training begint op 10 januari 2023 en de laatste training is op 31 mei 2023.

Naam module Datum Tijd
1. Basiskennis financiering in de zorg 10-01-2023 09.00 - 13.00 uur
2. Basisbegrippen financieel management en bedrijfsvoering 07-02-2023 09.00 - 13.00 uur
3. Functies en divisies binnen de financiële organisatie van een ziekenhuis 08-03-2023 09.00 - 13.00 uur
4. Interne financiële organisatie 03-04-2023 13.00 - 17.00 uur
5. Werking van de P&C cyclus 02-05-2023 13.00 - 17.00 uur
6. Vertaling van de financiële organisatie naar de eigen functie met verantwoordelijkheden 31-05-2023 13.00 - 17.00 uur

Bewijs van deelname

Na afronding van de training ontvangt u een bewijs van deelname.

Prijs

De prijs voor de volledige opleiding:

Intern via HR leiderschapsprogramma €2315,-
Intern (niet via HR) en extern €2575,-

Indien u deze training volgt als onderdeel van het leiderschapsprogramma van HR, financiert de afdeling waar u werkzaam bent uw deelname.

Locatie

De training wordt gegeven bij VUmc Academie in de Medische Faculteit:
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam

Vanwege de coronamaatregelen kan het zo zijn dat het niet is toegestaan de training fysiek te geven. Als dit zo is, wordt de training online gegeven.

Aanmelden

Als u interesse heeft in het volgen van de training Financieel Management & Bedrijfsvoering, kunt u een mail sturen naar healthinformationmanagement@amsterdamumc.nl. Voor de aanmelding van de training hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
- naam
- functie
- mobiel telefoonnummer
- afdeling en organisatie waarvoor u werkzaam bent

Na ontvangst van uw mail nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Helpdesk

Heeft u een vraag over inloggen in de leeromgeving? Stuur een e-mail naar: support@vumcacademie.nl.

Algemene voorwaarden

Zodra u zich inschrijft voor deze opleiding, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie.

Meer informatie? Vraag het aan

Gerda Blom

Ook interessant?

 1. Wilt u alles weten over Horizontaal Toezicht in de zorg (HTZ)? Onze 4-daagse opleiding leidt u op...
  Bekijk
 2. Deze interactieve scholing neemt uw medewerkers mee in het belang van een goede registratie & en op...
  Bekijk
 3. De eerste modules van de herontwikkelde opleiding Zorgadministratie (hbo bachelor-niveau) zijn in u...
  Bekijk