Intensive Care Kinderverpleegkundige

Intensive Care Kinderverpleegkunde richt zich op zieke kinderen in instabiele en/of levensbedreigende situaties waarbij meerdere vitale functies moeten worden ondersteund en/of worden overgenomen. De diversiteit in ziektebeelden en de zeer snel wisselende gezondheidssituaties is kenmerkend. Deze hoog complexe zorg richt zich naast het bewaken en ondersteunen van meerdere vitale functies in snel wisselende situaties, op de ontwikkeling van het kind binnen een raamwerk van familiegeïntegreerde zorg. 

Het programma richt zich op het behalen van competenties bij zieke kinderen in instabiele en/of levensbedreigende situaties waarbij meerdere vitale functies moeten worden ondersteund en/of worden overgenomen. Kenmerkend zijn de diversiteit in ziektebeelden en de zeer snel wisselende gezondheidssituaties.

Klinisch redeneren is een belangrijk onderdeel waarbij de student leert alle parameters te ordenen volgens een vaste systematiek en methodiek. Daarnaast leert de student op de Intensive Care Kinderen zorg te geven die zich richt op comfort en de ontwikkeling van het kind van verschillende leeftijden binnen een raamwerk van familie geïntegreerde zorg.

Theorie- en praktijkdeel

Bij de Amstel Academie bieden wij de kern en specifieke EPA’s aan. Het theoriedeel bestaat uit een introductie en lesdagen. Je krijgt een stevige theoretische basis en ontwikkelt de competenties die horen bij de beroepsactiviteiten.

De opbouw van het opleidingsprogramma

Kern EPA's
MK-FO-3 Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind in de palliatieve en/of stervensfase
MK-FO-4 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind waarbij vitale functies geobserveerd, bewaakt en ondersteund worden, voldoende reagerend op de geboden therapie
MK-HC-IC-K-1 Zorg verlenen aan een kind met instabiele vitale functies, onvoldoende reagerend op ondersteunende therapie waarbij intensivering en/of overname van vitale functies noodzakelijk is, kortdurend tot overplaatsing naar IC
MK-HC-IC-K-2 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind waarbij vitale functies bewaakt worden en één vitaal orgaansysteem intensief ondersteund wordt
MK-IC-K-1 Complexe zorg verlenen aan een kind met vitaal bedreigde functies die intensief ondersteund en/of overgenomen worden, reagerend op de geboden therapie
MK-IC-K-2 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een kind met vitaal bedreigde functies die intensief ondersteund en/of overgenomen worden, onvoldoende/niet reagerend op de geboden therapie
Specifieke EPA's
MK-HC-IC-K-3 Zorg verlenen aan een kind met een tracheacanule of neuskap al dan niet intermitterend/chronisch beademd

Daarnaast volg je de leerlijn:

  • Klinisch redeneren

Ga voor de omschrijving van de EPA's naar CZO EPA Bibliotheek

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Voor kinderverpleegkundigen met een dienstverband met een ziekenhuis.

Duur

De opleiding duurt 15 maanden waarvan 42 lesdagen.

Startdatum

Deze opleiding start jaarlijks in maart. 

Kosten& offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@vumc.nl.

Accreditatie

Voor deze opleiding kan in samenspraak met de Amstel Academie een CZO (College Zorg opleidingen) erkenning aangevraagd worden. Deze opleiding én de losse componenten van de opleiding zijn geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister  V&V. Na afronding van de scholing/opleiding worden de punten toegekend.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingtermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.

Aantal deelnemers

Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen starten 2 groepen. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Bijzonderheden

Onderdelen van de opleiding volg je samen met studenten die de HCK/ICN opleiding. Gedurende de opleiding loop je stage op een Intensive Care Kinderafdeling. De leereenheid 'de instabiele ICK patiënt' wordt in samenwerking met andere ICK's landelijk aangeboden.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Andere voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van Amstel Academie. 

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

  • registratie in het BIG-register als verpleegkundige 
  • een diploma kinderverpleegkunde en beheerst de eindtermen op het niveau betreffende de zorg aan gezonde en zieke pasgeborenen op het niveau van de Kinderverpleegkundige. Indien u dit niet beheerst dan wordt een voorwerkperiode op maat gepland. Vrijstellingen zijn mogelijk bij eerder gevolgde opleidingen die van toepassing zijn, in overleg met de instelling
  • een dienstverband met een ziekenhuis (PICU) gedurende de opleiding

Meer informatie?

Wellicht ook interessant?

  1. High Care Kinderverpleegkunde richt zich op  verdieping van het vakgebied kinderverpleegkunde, met...
    Bekijk
  2. Als High Care Neonatologie verpleegkundige verleen je (hoog) complexe gespecialiseerde zorg aan te...
    Bekijk