Intensive Care Neonatologie verpleegkundige

Bij de opleiding tot Intensive Care Neonatologie verpleegkundige ontwikkel je competenties binnen diverse beroepssituaties om (hoog)complexe gespecialiseerde zorg te kunnen verlenen op een Intensive Care Neonatologie. Op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) liggen veel te vroeg geboren kinderen vanaf 24 weken zwangerschap en ernstig zieke pasgeborenen. Deze hoog complexe zorg richt zich op het bewaken en ondersteunen van meerdere vitale functies  in snel wisselende situaties.

In de opleiding ontwikkel je de competenties die je nodig hebt om de zorg te bieden aan zieke pasgeborenen met aangeboren en of verworven aandoeningen. En aan preterme pasgeborenen vanaf 24 weken zwangerschap  in instabiele, acute en/of levensbedreigende situaties,  waarbij meerdere vitale functies moeten worden ondersteund, en/of worden overgenomen. Je leert parameters te ordenen volgens de methodiek en systematiek van  het klinisch redeneren. Dit is een rode draad door de opleiding.
De ingrijpende en indringende problematiek  van de pasgeborene  en zijn familie vraagt  van elke professional een specifieke attitude op basis van empatisch vermogen.
De opleiding is daarom opgebouwd in een opklimmende moeilijkheidsgraad rondom complexiteit van zorg. Het klinisch redeneren wordt toegepast binnen deze specifieke zorg. Daarnaast richt de zorg zich op het bieden van comfort aan de pasgeborene waarbij zijn ontwikkeling ondersteund wordt binnen een raamwerk door middel van Family Centered Care.

Intensive Care Neonatologie verpleegkundige kent de volgende leereenheden:

 • Introductie en kwaliteitszorg
 • Klinisch redeneren
 • Basiszorgverlening  op de ICN/NEO/HCN
 • Respiratie deel I
 • Respiratie deel II
 • Pathologie
 • Landelijke leereenheid: instabiele patiënt op de NICU

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

De verpleegkundige met de competenties zorg aan gezonde en zieke pasgeborenen op het niveau van de Kinderverpleegkundige, en die een dienstverband met een ziekenhuis heeft.

Duur

De opleiding duurt 15 maanden, waarvan 38 lesdagen.

Startdata

De opleiding start jaarlijks in maart en september.

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@amsterdamumc.nl.

Accreditatie

Voor deze opleiding kan in samenspraak met Amstel Academie een CZO (College Zorg opleidingen) erkenning aangevraagd worden. Deze opleiding én de losse componenten van de opleiding zijn geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister  V&V. Na afronding van de scholing/opleiding worden de punten toegekend.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingtermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd.
De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.
Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Bijzonderheden

Indien je geen kinderverpleegkundige of obstetrieverpleegkundige bent, kun je de leereenheid moeder en pasgeborene volgen. De bijbehorende toets moet met een voldoende afsluiten.En er wordt een voorwerkperiode op maat gepland.

Algemene voorwaarden

Als je je zich inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden Amstel Academie. Je vindt hierin ook onze annuleringsvoorwaarden.

Overige voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bijAmstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van Amstel Academie.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige 
 • een dienstverband met een ziekenhuis (NICU) gedurende de opleiding
 • beheersing van competenties betreffende de zorg aan gezonde en zieke pasgeborenen op het niveau van de Kinderverpleegkundige

Meer informatie? Vraag het aan

Petra Kunkeler

Wellicht ook interessant?

 1. Als High Care Neonatologie verpleegkundige verleen je (hoog) complexe gespecialiseerde zorg aan te...
  Bekijk
 2. Met deze opleiding ontwikkel je competenties binnen diverse beroepssituaties om gespecialiseerde te...
  Bekijk
 3. High Care Kinderverpleegkunde richt zich op  verdieping van het vakgebied kinderverpleegkunde, met...
  Bekijk