Intensive Care Neonatologie verpleegkundige

Bij de opleiding tot Intensive Care Neonatologie verpleegkundige ontwikkel je competenties binnen diverse beroepssituaties om (hoog)complexe gespecialiseerde zorg te kunnen verlenen op een Intensive Care Neonatologie. Op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) liggen veel te vroeg geboren kinderen vanaf 24 weken zwangerschap en ernstig zieke pasgeborenen. Deze hoog complexe zorg richt zich op het bewaken en ondersteunen van meerdere vitale functies  in snel wisselende situaties.

In de opleiding ontwikkel je de competenties die je nodig hebt om de zorg te bieden aan zieke pasgeborenen met aangeboren en of verworven aandoeningen. En aan preterme pasgeborenen vanaf 24 weken zwangerschap  in instabiele, acute en/of levensbedreigende situaties,  waarbij meerdere vitale functies moeten worden ondersteund, en/of worden overgenomen. Je leert parameters te ordenen volgens de methodiek en systematiek van  het klinisch redeneren. Dit is een rode draad door de opleiding.

De ingrijpende en indringende problematiek  van de pasgeborene  en zijn familie vraagt  van elke professional een specifieke attitude op basis van empatisch vermogen, ontwikkelingsgerichte zorg en Family Centered Care.

De opleiding is daarom opgebouwd in een opklimmende moeilijkheidsgraad rondom complexiteit van zorg. Het klinisch redeneren wordt toegepast binnen deze specifieke zorg.

Theorie- en praktijkdeel

De Amstel Academie maakt onderdeel uit van de samenwerkingen tussen de landelijke zorgopleidingen. De landelijke zorgopleidingen bieden het theoretische onderwijs van de EPA’s gezamenlijk aan wat de flexibiliteit en uniformiteit van opleiden bevordert. Je krijgt een stevige theoretische basis en ontwikkelt de competenties die horen bij de beroepsactiviteiten.

De opbouw van het opleidingsprogramma

Kern EPA's
MK-FO-1 Zorg verlenen aan een pasgeborene met een laag- en midden complexe zorgvraag
MK-FO-2 Zorg verlenen aan en assisteren bij de opvang van de (vitaal bedreigde) pasgeborene vanaf 24 weken zwangerschapsduur
MK-FO-3 Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind in de palliatieve en/of stervensfase
MK-HC-IC-N-1 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigde pasgeborene waarbij vitale functie(s) geobserveerd, bewaakt en kortdurend ondersteund worden
MK-HC-IC-N-2 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigde pasgeborene, onvoldoende reagerend op ondersteunende therapie waarbij intensivering van ondersteunende therapie en/of overname vitale functie(s) noodzakelijk is
MK-HC-IC-N-3 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigde pasgeborene bij wie vitale functie(s) langer dan 24 uur bewaakt en ondersteund worden, reagerend op de geboden therapie
MK-IC-N-1 Complexe zorg verlenen aan een pasgeborene, op de NICU, met vitaal bedreigde functies die ondersteund en of overgenomen worden, reagerend op de geboden therapie
MK-IC-N-2 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een pasgeborene met vitaal bedreigde functies die intensief ondersteund en/of overgenomen worden

Daarnaast volg je de leerlijn:

  • Klinisch redeneren

Ga voor de omschrijving van de EPA's naar CZO EPA Bibliotheek

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Voor verpleegkundigen werkzaam op een intensive care neonatologie afdeling.

Duur

De opleidingsduur is in overleg met de werkgever. Iedere EPA bevat een wisselend aantal lesdagen variërend tussen de 1.5 en 6 lesdagen per EPA. Een lesdag bevat 7 lesuren.

Startdata

De EPA’s worden flexibel en frequent aangeboden. Starten kan 5x per jaar en gaat in overleg met de werkgever.

Kosten

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie.

Accreditatie

De Amstel Academie heeft een CZO accreditatie voor de theorie van de intensive care neonatologie opleiding (EPA’s).

Aantal deelnemers

Per startmoment is er plek voor 25 studenten. Indien er sprake is van teveel of weinig aanmeldingen zal in overleg een passend startmoment gekozen worden.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Overige voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bijAmstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van Amstel Academie.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

  • registratie in het BIG-register als verpleegkundige 
  • een dienstverband met een ziekenhuis (NICU) gedurende de opleiding

Meer informatie?

Wellicht ook interessant?

  1. Als High Care Neonatologie verpleegkundige verleen je (hoog) complexe gespecialiseerde zorg aan te...
    Bekijk
  2. High Care Kinderverpleegkunde richt zich op  verdieping van het vakgebied kinderverpleegkunde, met...
    Bekijk