Master Docent HGZO

Schrijf je nu in

De hbo-master Docent HGZO (hoger gezondheidszorgonderwijs) leidt op tot een expertdocent die een brug kan slaan tussen onderwijs, onderwijskundig onderzoek, zorgpraktijk en zorginhoudelijk onderzoek. De opleiding is geschikt voor iedereen werkzaam in de sector zorg of welzijn en in het bezit van een diploma van een hbo-opleiding in zorg of welzijn. Daarnaast voor HGZO-docenten die hun onderwijscompetenties naar een hoger plan willen tillen.


Aanmelden? Download hier het aanmeldingsformulier.
Stuur het ingevulde formulier naar e-mailadres: vumcacademie@vumc.nl.

De tweejarige deeltijdopleiding Docent HGZO is een door de NVAO als goed geaccrediteerde HBO-master en leidt op tot innoverend zorgdocent met één been in de zorgpraktijk. Deze docent functioneert op het raakvlak van onderwijs, zorginhoudelijk onderzoek en zorgpraktijk. De opleiding is uniek in Nederland en sluit aan bij de veranderde eisen van het werkveld. In het programma van de master Docent HGZO staan de competenties didactisch handelen, innoveren, onderzoeken en professionaliseren centraal. Na het succesvol afronden van de opleiding wordt de graad Master of Education verleend.

Voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats op 1 december (avond) 2020, 11 februari (avond), 6 maart (ochtend) en 3 april (ochtend) 2021.

Voor de prijs kunt u klikken op: Praktisch.

Het programma van de master Docent HGZO beslaat 2 jaar en twee maanden. Op basis van zogenaamde leervragen werkt de docent-in-opleiding (dio) in dat programa aan de competenties Didactisch handelen, Onderzoeken, Innoveren en Professionaliseren en legt hij accenten in zijn eigen leerproces. Binnen elke leervraag zijn ondersteunende bijeenkomsten binnen het VUmc geroosterd en zijn zelfstudie- en praktijkactiviteiten geformuleerd. De leervragen zijn zo gekozen dat alle competenties aan bod komen. Aan de volgende leervragen werkt de dio tijdens de opleiding:

Didactisch handelen:
-          Hoe maak ik een onderwijskundige lesverantwoording?
-          Hoe creëer ik een krachtige leeromgeving in mijn onderwijs?
-          Basiskwalificatie Examineren (BKE): Hoe ontwikkel ik een goede summatieve toets?
-          Hoe coach ik studenten in hun ontwikkeling tot beroepsbeoefenaar?
-          Hoe verzorg ik onderwijs in de afstudeerfase?

Onderzoeken:
-          Hoe maak ik mijn lesinhoud Evidence Based?
-          Hoe verricht ik praktijkgericht zorginhoudelijk onderzoek?

Innoveren:
-          Hoe draag ik bij aan de kwaliteit van mijn onderwijsorganisatie?
-          Hoe overbrug ik de kloof tussen onderwijskundig onderzoek en onderwijspraktijk?
-          Hoe innoveer ik het onderwijs op een verantwoorde wijze?

Professionaliseren:
-          Hoe professionaliseer ik mijzelf?

Om de leervragen te kunnen beantwoorden wordt er wekelijks een onderwijsdag op de VU aangeboden (6 uur), loop je stage (4 tot 6 uur) en doe je zelfstudie zoals literatuur lezen en werken aan doorlopende opdrachten (8 tot 10 uur). Uitgebreide informatie over het onderwijsprogramma is te vinden in de studiegids.

Doelgroep 

  • (Paramedische) zorgprofessionals met een hbo-bachelor diploma in de zorg: diëtisten, echografisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB-ers, mondhygiënisten, oefentherapeuten Cesar, oefentherapeuten Mensendieck, optometristen, orthoptisten, podotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen
  • Professionals uit de sector welzijn met een hbo-bachelor diploma
  • HGZO-docenten en hbo-docenten in de sector welzijn met ruime werkervaring in de praktijk en voldoende betrokkenheid in het werkveld
  • Opleiders binnen een (opleidingsinstituut van een) ziekenhuis of zorgacademie

Duur

Twee jaar en twee maanden (er wordt maar voor twee studiejaren collegegeld gerekend).
De onderwijsbijeenkomsten zijn van 09:30 – 16:45 uur.

Data

De opleiding start op 6 oktober 2021.

Prijs

Studiejaar 2021-2022: € 9.896,- (exclusief studieboeken)
Studiejaar 2022-2023: prijspijl studiejaar 2021-2022 met een eventuele inflatiecorrectie.

Studiekosten zijn aftrekbaar bij de belasting. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie over wat voor jou van toepassing is.

Voor deze opleiding kunnen deelnemers met een docentaanstelling een lerarenbeurs aanvragen. Meer informatie over het aanvragen van een lerarenbeurs vind je op de website van DUO. Onze gegevens in het CROHO zijn: Brin 21PL en Isat 70168.

Studielast

Gemiddeld 20 uur per week:
- Contacturen op de VU (6 uur)
- Praktijkuren op een onderwijspraktijkplaats (4-6 uur)
- Zelfstudie (8-10 uur)
De totale studielast bedraagt 60 EC of 1680 sbu.

Accreditatie 

Door de NVAO geaccrediteerd

Locatie

VUmc Academie
Medische Faculteit
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam

Voorlichting en proeflessen

Op dit moment zijn er geen data voor proeflessen beschikbaar. Voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats op 1 december (avond) 2020, 11 februari (avond), 6 maart (ochtend) en 3 april (ochtend) 2021.

Aanmelden voor een voorlichtingsbijeenkomst is mogelijk door een email te sturen naar vumcacademie@vumc.nl. Vermeld in je email:

  • Vermeld in de titel dat het de voorlichting voor de master docent HGZO betreft
  • De voorlichtingsbijeenkomst die je bij wilt wonen
  • Je naam
  • Het beroep waarin jij jouw hbo-bachelor diploma hebt behaald
  • Of je aanstelling hebt als docent op een hbo-instelling

In de week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een email met informatie over de locatie, de tijd en het programma.

Naast de voorlichtingsdagen is het mogelijk om zelf het onderwijs aan de master Docent HGZO te ervaren. Er worden, vanaf januari, weer verschillende mogelijkheden geboden om (fysiek en online) lessen binnen deze master bij te wonen op maandagen en woensdagen. We houden daarbij rekening met de Covid-19-maatregelen. Mocht u interesse hebben om een proefles te volgen, neem dan eveneens contact op met het secretariaat (vumcacademie@vumc.nl). Geef in de titel van uw e-mail a.u.b. duidelijk aan dat het gaat om een proefles voor de master Docent HGZO.

Incompany

De master Docent HGZO kan ook op locatie en op maat worden verzorgd.
Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met opleidingscoördinator Stan Buis.

Helpdesk

Heeft u een vraag over inschrijven, aanmelden, inloggen in de leeromgeving? Stuur een e-mail naar: support@vumcacademie.nl.


Instroomeisen

Aan deelname van de master Docent HGZO worden instroomeisen gesteld. Deze kun je downloaden in dit overzicht met alle eisen met betrekking tot opleidingen en werk(ervaring) in zorgonderwijs.

Indien u niet in het bezit bent van een hbo-bachelordiploma in de gezondheidszorg of het domein welzijn, dan kunt u via een instroomassessment mogelijk alsnog deelnemen aan de master Docent HGZO. U kunt hiervoor contact opnemen met opleidingscoördinator Stan Buis.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Stan Buis