Master Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs

Schrijf je nu in

De master Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs (HGZO) leidt op tot een expertdocent die een brug kan slaan tussen onderwijs, onderwijskundig onderzoek, zorgpraktijk en zorginhoudelijk onderzoek. De opleiding is geschikt voor iedereen werkzaam in de gezondheidszorg en in het bezit van een diploma van een hbo-opleiding in de sector zorg of de sector welzijn in het domein zorg. Daarnaast voor HGZO-docenten die hun onderwijscompetenties naar een hoger plan willen tillen.

HGZO-congres 2024: 21 & 22 maart.

Aanmelden? Download hier het aanmeldingsformulier.

Stuur het ingevulde formulier naar: vumcacademie@vumc.nl

Er zijn nog plaatsen beschikbaar en u kunt zich nog aanmelden voor de master Docent HGZO.
Voor vragen neem contact op met vumcacademie@vumc.nl

De tweejarige deeltijdmaster Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs is een door de NVAO als goed geaccrediteerde hbo-master en leidt op tot innoverend zorgdocent die nauw verbonden is met de zorgpraktijk.

Deze docent functioneert op het raakvlak van onderwijs, zorginhoudelijk onderzoek en zorgpraktijk. De opleiding is uniek in Nederland en sluit aan bij de veranderde eisen van het werkveld. In het programma van de master Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs staan de competenties didactisch handelen, innoveren, onderzoeken en professionaliseren centraal. Na het succesvol afronden van de opleiding wordt de graad Master of Education verleend.

De komende tijd vinden weer voorlichtingsbijeenkomsten plaats en is het mogelijk om proeflessen te volgen. Meer informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten en proeflessen vindt u onder het kopje ‘Praktisch’.

Voor de prijs kunt u klikken op: Praktisch.

Het programma van de master Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs beslaat 2 jaar en twee maanden. Op basis van zogenaamde leervragen werkt u in dat programa aan de competenties Didactisch handelen, Onderzoeken, Innoveren en Professionaliseren en legt u accenten in uw eigen leerproces. Binnen elke leervraag zijn ondersteunende bijeenkomsten binnen het VUmc geroosterd en zijn zelfstudie- en praktijkactiviteiten geformuleerd. De leervragen zijn zo gekozen dat alle competenties aan bod komen. Aan de volgende leervragen werkt u tijdens de opleiding:

Didactisch handelen

 • Hoe maak ik een onderwijskundige lesverantwoording?
 • Hoe creëer ik een krachtige leeromgeving in mijn onderwijs?
 • Hoe ontwikkel ik een goede summatieve toets? = Basiskwalificatie Examineren (BKE)
 • Hoe coach ik studenten in hun ontwikkeling tot beroepsbeoefenaar?
 • Hoe verzorg ik onderwijs in de de afstudeerfase?

Onderzoeken

 • Hoe maak ik mijn lesinhoud Evidence Based?
 • Hoe verricht ik praktijkgericht zorginhoudelijk onderzoek?

Innoveren

 • Hoe draag ik bij aan de kwaliteit van mijn onderwijsorganisatie?
 • Hoe overbrug ik de kloof tussen onderwijskundig onderzoek en onderwijspraktijk?
 • Hoe innoveer ik het onderwijs op een verantwoorde wijze?

Professionaliseren

 • Hoe professionaliseer ik mijzelf?

Uitgebreide informatie over het onderwijsprogramma is te vinden in de studiegids.

Doelgroep 

 • (Paramedische) zorgprofessionals met een hbo-bachelor diploma in de zorg: diëtisten, echografisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB-ers, mondhygiënisten, oefentherapeuten Cesar, oefentherapeuten Mensendieck, optometristen, orthoptisten, podotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen
 • Professionals uit de sector welzijn (domein zorg) met een hbo-bachelor diploma
 • Docenten in het Hoger Gezondheidszorg Onderwijs met ruime werkervaring in de praktijk en voldoende betrokkenheid in het werkveld
 • Opleiders binnen een (opleidingsinstituut van een) ziekenhuis of zorgacademie

Duur

Twee jaar en twee maanden (er wordt voor twee studiejaren collegegeld gerekend).De onderwijsbijeenkomsten zijn van 09:30 – 16:45 uur.

Data

Onderwijs voor de opleiding volg je gedurende de gehele studie op een vaste dag. Start je in een oneven jaar, dan zal de woensdag jouw vaste onderwijsdag zijn. Start je in een even jaar, dan is de maandag jouw vaste onderwijsdag. Er zijn geen onderwijsdagen gepland in de door het ministerie van OCW vastgestelde vakantieweken.

Studiejaar 2024-2025 start op 7 oktober.

Prijs

Studiejaar 2024-2025: € 10.674,- (exclusief studieboeken).

Voor deze opleiding kunnen deelnemers met een docentaanstelling een lerarenbeurs aanvragen. Meer informatie over het aanvragen van een lerarenbeurs vindt u op de website van DUO. Onze gegevens in het CROHO zijn: Brin 21PL en Isat 70168. De opleiding is bij inschrijving voor de Lerarenbeurs van DUO te vinden is als post-initiële master op hbo-niveau aan de Vrije Universiteit.

Studielast

Gemiddeld 20 uur per week: - Contacturen op de VU (6 uur) - Praktijkuren op een onderwijspraktijkplaats (4-6 uur) - Zelfstudie (8-10 uur) De totale studielast bedraagt 60 EC of 1680 sbu.

Accreditatie 

Door de NVAO geaccrediteerd

Locatie

VUmc Academie
Medische Faculteit
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam

Voorlichting en proeflessen

Als u interesse heeft in het volgen van een proefles dan kunt u een e-mail sturen naar: vumcacademie@vumc.nl.

De voorlichtingsbijeenkomsten vinden online plaats op de volgende data en tijden:

 • 25 januari 2024, 18.30 - 20.00 uur
 • 10 februari 2024, 10.00 - 12.00 uur
 • 14 maart 2024, 18.30 - 20.00 uur

Aanmelden voor een voorlichtingsbijeenkomst is ook mogelijk door een email te sturen naar: vumcacademie@vumc.nl. Vermeld in uw e-mail:

 • In de titel dat het de voorlichting voor de master Docent HGZO betreft
 • De voorlichtingsbijeenkomst die u bij wilt wonen
 • Uw naam
 • Het beroep waarin u uw hbo-bachelor diploma hebt behaald
 • Of u een aanstelling hebt als docent op een hbo-instelling

In de week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een email met nadere informatie.

Incompany

De master Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs kan ook op locatie en op maat worden verzorgd. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met opleidingscoördinator Stan Buis.

Helpdesk

Heeft u een vraag over inschrijven, aanmelden, inloggen in de leeromgeving? Stuur een e-mail naar: support@vumcacademie.nl.

Instroomeisen

Aan deelname van de master master Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs worden instroomeisen gesteld. Deze kun je downloaden in dit overzicht met alle eisen met betrekking tot opleidingen en werk(ervaring) in zorgonderwijs.

Indien u niet in het bezit bent van een hbo-bachelordiploma in de gezondheidszorg of het domein welzijn, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden alsnog deelnemen aan de master Docent HGZO. U kunt hiervoor contact opnemen met opleidingscoördinator Stan Buis, via e-mailadres: s.c.a.buis@amsterdamumc.nl.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Stan Buis