Master Docent Hogergezondheidszorg Onderwijs

Schrijf je nu in

De master Docent Hogergezondheidszorg Onderwijs (HGZO) leidt op tot een expertdocent die een brug kan slaan tussen onderwijs, onderwijskundig onderzoek, zorgpraktijk en zorginhoudelijk onderzoek. De opleiding is geschikt voor iedereen werkzaam in de sector zorg of welzijn en in het bezit van een diploma van een hbo-opleiding in zorg of welzijn. Daarnaast voor HGZO-docenten die hun onderwijscompetenties naar een hoger plan willen tillen.

Aanmelden? Download hier het aanmeldingsformulier.

Stuur het ingevulde formulier naar email-adres vumcacademie@vumc.nl

Aanmelden kan tot 1 mei 2022.
Na 1 mei 2022 komt u op een wachtlijst te staan en nemen we contact met u op wanneer er een plek is vrij gekomen.
Voor vragen neem contact op met vumcacademie@vumc.nl

De tweejarige deeltijdopleiding master Docent Hogergezondheidszorg Onderwijs is een door de NVAO als goed geaccrediteerde hbo-master en leidt op tot innoverend zorgdocent met één been in de zorgpraktijk. Deze docent functioneert op het raakvlak van onderwijs, zorginhoudelijk onderzoek en zorgpraktijk. De opleiding is uniek in Nederland en sluit aan bij de veranderde eisen van het werkveld. In het programma van de master Docent Hogergezondheidszorgonderwijs staan de competenties didactisch handelen, innoveren, onderzoeken en professionaliseren centraal. Na het succesvol afronden van de opleiding wordt de graad Master of Education verleend.

De komende tijd vinden ook weer voorlichtingsbijeenkomsten plaats en is het mogelijk om proeflessen te volgen. Meer informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten en proeflessen vindt u onder het kopje ‘Praktisch’.

Voor de prijs kunt u klikken op: Praktisch.

Het programma van de master Docent Hogergezondheidszorg Onderwijs beslaat 2 jaar en twee maanden. Op basis van zogenaamde leervragen werkt u in dat programa aan de competenties Didactisch handelen, Onderzoeken, Innoveren en Professionaliseren en legt u accenten in uw eigen leerproces. Binnen elke leervraag zijn ondersteunende bijeenkomsten binnen het VUmc geroosterd en zijn zelfstudie- en praktijkactiviteiten geformuleerd. De leervragen zijn zo gekozen dat alle competenties aan bod komen. Aan de volgende leervragen werkt u tijdens de opleiding:

Didactisch handelen

 • Hoe maak ik een onderwijskundige lesverantwoording?
 • Hoe creëer ik een krachtige leeromgeving in mijn onderwijs?
 • Hoe ontwikkel ik een goede summatieve toets? = Basiskwalificatie Examineren (BKE)
 • Hoe coach ik studenten in hun ontwikkeling tot beroepsbeoefenaar?
 • Hoe verzorg ik onderwijs in de de afstudeerfase?

Onderzoeken

 • Hoe maak ik mijn lesinhoud Evidence Based?
 • Hoe verricht ik praktijkgericht zorginhoudelijk onderzoek?

Innoveren

 • Hoe draag ik bij aan de kwaliteit van mijn onderwijsorganisatie?
 • Hoe overbrug ik de kloof tussen onderwijskundig onderzoek en onderwijspraktijk?
 • Hoe innoveer ik het onderwijs op een verantwoorde wijze?

Professionaliseren

 • Hoe professionaliseer ik mijzelf?

Uitgebreide informatie over het onderwijsprogramma is te vinden in de studiegids.

Doelgroep 

 • (Paramedische) zorgprofessionals met een hbo-bachelor diploma in de zorg: diëtisten, echografisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB-ers, mondhygiënisten, oefentherapeuten Cesar, oefentherapeuten Mensendieck, optometristen, orthoptisten, podotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen
 • Professionals uit de sector welzijn met een hbo-bachelor diploma
 • HGZO-docenten en hbo-docenten in de sector welzijn met ruime werkervaring in de praktijk en voldoende betrokkenheid in het werkveld
 • Opleiders binnen een (opleidingsinstituut van een) ziekenhuis of zorgacademie

Duur

Twee jaar en twee maanden (er wordt voor twee studiejaren collegegeld gerekend).De onderwijsbijeenkomsten zijn van 09:30 – 16:45 uur.

Data

De opleiding start op maandag 3 oktober 2022

Prijs

Studiejaar 2021-2022: € 9.896,- (exclusief studieboeken)
Studiejaar 2022-2023: € 9975,- (exclusief studieboeken)

Vanaf 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk studiekosten af te trekken van de belasting. Wel is het mogelijk een zogenaamd STAP-budget van maximaal € 1.000 euro per studiejaar aan te vragen. Meer informatie over het STAP-budget vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Voor deze opleiding kunnen deelnemers met een docentaanstelling een lerarenbeurs aanvragen. Meer informatie over het aanvragen van een lerarenbeurs vindt u op de website van DUO. Onze gegevens in het CROHO zijn: Brin 21PL en Isat 70168. De opleiding is bij inschrijving voor de Lerarenbeurs van DUO te vinden is als post-initiële master op hbo-niveau aan de Vrije Universiteit.

Bent u medewerker van locatie AMC? Schrijf u dan in via de knop ‘geen medewerker VUmc’. Kies bij betaling voor ‘stuur mijn werkgever een factuur voor de kosten van de training’.

Studielast

Gemiddeld 20 uur per week: - Contacturen op de VU (6 uur) - Praktijkuren op een onderwijspraktijkplaats (4-6 uur) - Zelfstudie (8-10 uur) De totale studielast bedraagt 60 EC of 1680 sbu.

Accreditatie 

Door de NVAO geaccrediteerd

Locatie

VUmc Academie
Medische Faculteit
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam

Voorlichting en proeflessen

Als u interesse heeft in het volgen van een proefles dan kunt u een e-mail sturen naar: vumcacademie@vumc.nl. De voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats op:

17-02-2022: 1830-2000u (online)
12-03-2022: 10-12u (online)


Aanmelden voor een voorlichtingsbijeenkomst is mogelijk door een email te sturen naar: vumcacademie@vumc.nl. Vermeld in uw e-mail:

 • In de titel dat het de voorlichting voor de master docent HGZO betreft
 • De voorlichtingsbijeenkomst die u bij wilt wonen
 • Uw naam
 • Het beroep waarin u uw hbo-bachelor diploma hebt behaald
 • Of u een aanstelling hebt als docent op een hbo-instelling

In de week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een email met nadere informatie.

Naast de voorlichtingsdagen is het mogelijk om zelf het onderwijs aan de master Docent Hogergezondheidszorg Onderwijs te ervaren. Er worden weer verschillende mogelijkheden geboden om (fysiek of online) lessen binnen deze master bij te wonen op maandagen en woensdagen. We houden daarbij rekening met de Covid-19-maatregelen. Als u interesse heeft om een proefles te volgen, neem dan contact op met het secretariaat (vumcacademie@vumc.nl). Geef in de titel van uw e-mail a.u.b. duidelijk aan dat het gaat om een proefles voor de master Docent Hogergezondheidszorg Onderwijs.

Incompany

De master Docent Hogergezondheidszorg Onderwijs kan ook op locatie en op maat worden verzorgd. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met opleidingscoördinator Stan Buis.

Helpdesk

Heeft u een vraag over inschrijven, aanmelden, inloggen in de leeromgeving? Stuur een e-mail naar: support@vumcacademie.nl.

Instroomeisen

Aan deelname van de master Docent Hogergezondheidszorg Onderwijs worden instroomeisen gesteld. Deze kun je downloaden in dit overzicht met alle eisen met betrekking tot opleidingen en werk(ervaring) in zorgonderwijs.

Indien u niet in het bezit bent van een hbo-bachelordiploma in de gezondheidszorg of het domein welzijn, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden alsnog deelnemen aan de master Docent HGZO. U kunt hiervoor contact opnemen met opleidingscoördinator Stan Buis. Zijn e-mailadres is: s.c.a.buis@amsterdamumc.nl.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Stan Buis