Medewerker Operatieve Zorg

Schrijf je nu in

Tijdens de opleiding Medewerker Operatieve Zorg leer je dat wat nodig is om in de operatiekamer ondersteuning te kunnen bieden bij protocollaire en laag- en middelcomplexe ingrepen. Deze opleiding past bij jou als je praktisch én technisch kan denken. Als medewerker operatieve zorg zijn deze eigenschappen namelijk van belang. Verder zijn goede sociale en communicatieve vaardigheden een noodzaak, want je werkt altijd in teamverband.

Bij VUmc Amstel Academie kan je een opleiding tot medewerker operatieve zorg volgen. Als medewerker operatieve zorg maak je deel uit van een professioneel team en heb je uiteenlopende taken.

Je wordt vooral ingezet bij protocollaire en laag- en middelcomplexe ingrepen. De kans op het optreden van complicaties is bij dit soort ingrepen gering. Als de situatie van de operatie verandert in een noodsituatie (bijvoorbeeld een grote bloeding) worden je taken overgenomen door een reguliere operatieassistent. Is de operatie klaar, dan ben je als medewerker operatieve zorg nog wel even bezig. Je controleert of het aantal instrumenten en gaasjes klopt, je koppelt de apparatuur af en je maakt de patiënt klaar voor vervoer naar de uitslaapkamer. Vervolgens maak je de operatiekamer weer in orde voor de volgende operatie. Een medewerker operatieve zorg moet praktisch én technisch kunnen denken. Goede sociale en communicatieve vaardigheden zijn een noodzaak, want je werkt altijd in teamverband. Na de opleiding draai je voornamelijk dagdiensten.

De opleiding bestaat uit twee delen:

  • De BVP, de Beroeps Voorbereidende Periode van vier maanden. In deze periode richt jij je op een algemene oriëntatie op het werken in de intramurale gezondheidszorg. Er wordt onder meer een start gemaakt met algemene lessen anatomie /fysiologie en ziekteleer.
  • Hierin volg je competentiegericht onderwijs. Dit houdt in dat de beroepssituatie van de operatieassistent centraal staat. Op basis van kennis, vaardigheden en beroepshouding leer je doelmatig handelen. De gemaakte keuzes en beslissingen in het werk moet je kunnen verantwoorden. Daarover moet worden gereflecteerd. Afwisselend zijn er theorielesblokken op school en praktijkleerperiodes in het ziekenhuis. Er zijn vier praktijkleerperioden van in totaal 20 maanden. Elke periode wordt afgesloten met een assessment, een praktijkbeoordeling en theorietoetsen. Het praktijkdeel van de opleiding wordt verzorgd door de deelnemende ziekenhuizen. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van een kwaliteitsverslag.

Doelgroep

Je moet minimaal een MBO diploma op niveau 3 hebben.

Kosten

De opleidingskosten in 2019 bedragen € 8.225,- voor het eerste jaar en € 5.620,- voor het tweede leerjaar.

De kosten voor de module E-learning medisch rekenen bedragen € 10,00 (incl BTW).

Het betalen van de opleidingskosten verloopt via de deelnemende instelling. Ieder ziekenhuis hanteer een eigen regeling voor het terugbetalen van de opleidingskosten bij het voortijdig stoppen van de opleiding en het declareren van boekengelden en reiskosten.

Data

Jaarlijks in maart en september.

Duur

Een beroepsvoorbereidende periode van 4 maanden en een beroepsbegeleidende periode over 20 maanden.

Bijzonderheden

Vanaf september 2017 wordt deze opleiding erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO).  

Na het behalen van dit diploma kun je een schakeltraject volgen waarmee je kunt instromen in de reguliere opleiding tot operatieassistent. Voor de eisen die hieraan gesteld worden kun je contact opnemen met je opleider. Hij of zij kan je meer informatie geven over hoe het traject is opgebouwd en wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn.  

Inschrijfprocedure

Solliciteer 6 maanden vóór de aanvang van de opleiding bij het ziekenhuis van jouw keuze. Een ziekenhuis heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen, dus wees er op tijd bij. Weet je niet aan wie je de sollicitatiebrief moet sturen, neem dan contact op met Personeelszaken. Zij kunnen je vertellen aan wie je de brief kunt richten en of je aan de gestelde eisen voldoet. 

Het ziekenhuis neemt vervolgens contact met je op. Als besloten wordt dat je in aanmerking komt voor het volgen van de opleiding, wordt er een leer-arbeidsovereenkomst afgesloten. 

Het ziekenhuis meldt je aan bij VUmc Amstel Academie die de inschrijving verder in gang zet en afhandelt. Ruimschoots op tijd ontvang je alle benodigde informatie.Klik hier voor de lijst met deelnemende ziekenhuizen waar je kunt solliciteren. Je kunt je niet zelf aanmelden bij VUmc Amstel Academie.

Vrijstellingen

Op grond van erkenning van eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient de instelling, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Annulering

Na ontvangst van een door de instelling ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, wordt de aangemelde student definitief in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Amstel Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Marja Geuzenbroek