Radiodiagnostisch laborant

Bij de opleiding Radiodiagnostisch laborant leer je röntgenfoto’s, MRI- en CT-scans maken. Ook word je opgeleid om de radioloog te assisteren bij interventies onder echo en doorlichting; denk bijvoorbeeld aan puncties, een dotter- en/of stentprocedure. Hiervoor kom je veel te weten over stralingsfysica en stralingshygiëne, de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam. Je leert ook over verschillende ziektebeelden die je bij de onderzoeken tegenkomt, bijvoorbeeld fracturen door een ongeval of ziekte van de patiënt. Actuele kennis van beeldvormende technieken, geavanceerde apparatuur en protocollen is dan van belang.

Je start met de theorie- en vaardigheidslessen en volgt die samen met studiegenoten van de verschillende ziekenhuizen. Deze vinden deels online plaats en deels op de Amstel Academie. Je trekt drie jaar met elkaar op en maakt samen opdrachten en leert veel van elkaar. 

Tijdens de opleiding maken wij gebruik van casussen. Deze zijn door de praktijk (het ziekenhuis) aangeleverd. De lessen zijn daardoor concreet en direct toepasbaar. Want je opleiding combineer je met je werk op de radiologieafdeling in het ziekenhuis. Je maakt daar ook direct deel uit van het team en werkt samen met collega’s en de radioloog. Onder begeleiding van een werkbegeleider voer je de beeldvormende onderzoeken uit en draag je de zorg voor de patiënt en diens veiligheid. Na drie jaar ben jij volledig ingewerkt op je eigen afdeling radiologie.

Deze medisch ondersteunende opleiding kun je volgen met een havo-vwo diploma, als zij-instromer of omscholer. De groep is daardoor divers waarbij iedereen zijn eigen ervaring meeneemt.

Fabian is radiodiagnostisch laborant in opleiding en vertelt waarom deze opleiding voor hem de beste keuze is. De opnames zijn gemaakt in het Rontgenlab op de Medische Faculteit VU.

De opleiding duurt 3 jaar en start in februari en september. Het omvat een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Hierbij combineer je werken en leren.

Entrustable Professional Activity

Ook het onderwijsprogramma is altijd in beweging. Daarom zijn wij gestart met een nieuw curriculum waarbij de opleiding verdeeld is in verschillende EPA’s (Entrustable Professional Activity). EPA’s zijn afgebakende beroepsactiviteiten en rond je af met een assessment in de praktijk.
Een voorbeeld van een EPA is ‘Bucky laagcomplex’. Met deze EPA start je gelijk tijdens het begin van de opleiding. Dit betekent dat je tijdens de eerste theorieweken lessen krijgt die toegespitst zijn op het maken van de laagcomplexe röntgenfoto’s. Na 6 weken kan je al een foto van de hand maken.Tijdens de praktijkweken die daarop volgen pas je het geleerde gelijk toe en de vragen die je hierover hebt, kun je meenemen naar de opvolgende theorieweek.
De totale opleiding tot radiodiagnostisch laborant bestaat uit dertien EPA’s:

Onderzoek

Naast het afronden van bovenstaande beroepsactiviteiten start jij in het tweede leerjaar een onderzoek in je eigen ziekenhuis. Daardoor leer jij werken aan kwaliteitsontwikkeling binnen jouw eigen afdeling radiologie.
Als laborant werk je veel met straling, daarom is hier veel aandacht voor. Je krijgt theorie en praktijklessen, maar gaat bijvoorbeeld ook op excursie naar de kernenergiecentrale te Delft en maak je de ins en outs van straling eigen. Je leert dus veilig werken met straling.

Beroepsvoorbereidende Periode (BVP)

De BVP geeft een algemene oriëntatie op het werk van de beroepsbeoefenaar in de intramurale gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder op dat van radiodiagnostisch laborant. De BVP duurt 6 maanden.

Praktijkdeel in het ziekenhuis

Het praktijkdeel wordt verzorgd door deelnemende ziekenhuizen en is verdeeld over 3 leerjaren.

Contactpersonen ziekenhuizen

Doelgroep

De RDL (Radiodiagnostisch laborant) in-service opleiding is de opleiding voor professionals die van techniek houden met een menselijke maat.

Duur

De beroepsvoorbereidende periode duurt 6 maanden en de beroepsbegeleidende periode duurt 28 maanden.

Startdata

De opleiding start jaarlijks in februari en september.

Kosten

Kijk voor de kosten van deze opleiding op de pagina Prijslijsten Amstel Academie.

Samenwerking Erasmus MC Academie

De opleiding tot radiodiagnostisch laborant wordt verzorgd in samenwerking met Erasmus MC Academie in Rotterdam.

Inschrijfprocedure

1.  Solliciteer 6 maanden vóór de aanvang van de opleiding bij het ziekenhuis van jouw keuze. Een ziekenhuis heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen, dus wees er op tijd bij. Weet je niet aan wie je de sollicitatiebrief moet sturen, neem dan contact op met Personeelszaken. Zij kunnen je vertellen aan wie je de brief kunt richten en of je aan de gestelde eisen voldoet.
2.  Het ziekenhuis neemt vervolgens contact met je op. Als besloten wordt dat je in aanmerking komt voor het volgen van de opleiding, wordt er een leer-arbeidsovereenkomst afgesloten.
3.  Het ziekenhuis meldt jou aan bij Amstel Academie die de inschrijving verder in gang zet en afhandelt. Ruimschoots op tijd ontvang je alle benodigde informatie.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingtermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd.
De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.
Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Vrijstellingen

Op grond van erkenning van eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient de instelling, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt. Scripties worden niet vrijgesteld.

Annulering

Na ontvangst van een door de instelling ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, wordt de aangemelde student definitief in rekening gebracht.

Overzicht ziekenhuizen

Deelnemende ziekenhuizen RDL

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

Je bent in bezit van
- een havo-diploma (het liefst met wiskunde B en natuurkunde)
- of een mbo-diploma (niveau 4)
- of een ontheffing van de vooropleidingseis.
- B2 taalniveau Nederlands

Meer informatie? Vraag het aan:

Andrea Cristiano

Wellicht ook interessant?

  1. Ben je gediplomeerd radiodiagnostisch laborant of radiodiagnostisch laborant in opleiding en toe In...
    Bekijk
  2. Opleiding

    MRi-Top

    De snelle ontwikkeling van de MRi-techniek maakt het noodzakelijk om je scholing bij te houden. Als...
    Bekijk