Oncologie verpleegkundige

De oncologie verpleegkundige begeleidt de patiënt bij keuzes rondom ziek zijn, behandelingen en levenseinde. De oncologie verpleegkundige werkt in de preventie, curatie, nazorg, palliatieve zorg en terminale zorg. Het zorgbereik waarbinnen hij of zij beweegt is hierdoor breed. Een bijzonder kenmerk van oncologische verpleging is dat er meegewerkt wordt aan klinisch wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast heeft de oncologische verpleegkundige de verantwoordelijkheid zijn of haar deskundigheid in te brengen in de setting van het behandel- en zorgteam.

De opleiding Oncologie verpleegkundige is gericht op het verkrijgen van competenties in verschillende beroepssituaties. Na het volgen van de opleiding kunnen verpleegkundigen gespecialiseerde zorg verlenen in alle fasen van het ziekteproces van kankerpatiënten.  

Kanker komt voor in alle orgaanstelsels van het lichaam. En de patiëntengroep groeit en beslaat alle leeftijden, geslachten en verschillende sociaal-culturele achtergronden. De ziekte heeft een ingrijpend karakter, in onze samenleving wordt het nog steeds gezien als een levensbedreigende aandoening. Hierdoor heeft kanker gevolgen voor het fysieke, psychische, sociale, emotioneel en spiritueel welzijn van de patiënt en zijn of haar kwaliteit van leven.
Ook medische ontwikkelingen en experimenteel onderzoek zorgen voor intensievere behandelingen. Deze nieuwe behandelingsvormen zorgen voor grotere risico’s op complicaties en bijwerkingen bij patiënten.

De oncologie verpleegkundige dient te beschikken over

 • kennis en inzichten van oncologische aandoeningen
 • diagnostiek
 • ingrijpende oncologische behandelingen en de daarbij horende verpleegkundige interventies gedurende alle stadia van het ziek zijn van de patiënt. 

De ingrijpende en indringende problematiek vereist van de oncologie verpleegkundige

 • een professionele houding
 • het beschikken over goede communicatieve- en samenwerkingsvaardigheden
 • het vermogen te reflecteren op haar eigen gedrag en handelen
 • en flexibel gedrag om de steeds wisselende situaties te kunnen signaleren en hanteren.

Klinisch redeneren is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Je leert hierbij alle parameters te ordenen en te interpreteren volgens een vaste systematiek. In de praktijk leer je de zorg te verlenen in alle fasen van het ziekteproces van oncologische patiënten. Dit gebeurt aan de hand van een portfolio.

De opleiding Oncologie verpleegkundige kent de volgende leereenheden:

 • Introductie 
 • Klinisch redeneren
 • Inleiding in de oncologie
 • Behandeling van kanker
 • Palliatieve en terminale zorg 

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. De inschrijving is alleen mogelijk d.m.v. de inschrijflink.

Doelgroep

BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een dienstverband bij een ziekenhuis.

Start en duur

De opleiding start jaarlijks in april en november en duurt 12 – 15 maanden, waarvan 27 lesdagen.

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@vumc.nl.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan. 

Deelnemers

Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt. 

Bijzonderheden

Het is mogelijk om gedurende de opleiding een extra leereenheid op het gebied van de verpleegkundige hematologische zorg te volgen. De differentiatie hematologie bestaat uit 8 lesdagen (exclusief toetsing) verspreid over 4 maanden.  

Praktijkdeel 

De praktijkleerperiode vindt plaats binnen de eigen instelling op een interne- of chirurgische afdeling waar oncologische patiënten worden verpleegd. De student dient minimaal een aanstelling te hebben voor 24 uur p/week. Tijdens de opleiding moet op minimaal één afdeling interne geneeskunde met oncologie patiënten en op minimaal één afdeling chirurgie met oncologie patiënten stage gelopen worden. De stage op de chirurgie dient minimaal 4 weken (96 klokuren) te zijn en de stage op interne geneeskunde dient minimaal 6 weken (144 klokuren) te zijn.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze vervolgopleiding en deze af te sluiten met een CZO diploma is het volgende vereist:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige 
 • een dienstverband met een ziekenhuis gedurende de opleiding  

Wanneer je vanuit een ander werkveld komt of alleen de theorie wil volgen, is dit in overleg ook mogelijk.

Meer informatie

Vraag het aan
Lisanne de Boer-Kuijpers

Wellicht ook interessant

 1. Met de opleiding Medicatie voorschrijfbevoegdheid voor oncologieverpleegkundigen leer je op recept...
  Bekijk
 2. Deze scholing is voor verpleegkundigen die weinig ervaring hebben met zorg voor de oncologische / u...
  Bekijk
 3. Met de opleiding Hematologie verken je ‘op maat’ de complexe wereld van Hematologie. De scholing je...
  Bekijk