Radiodiagnostisch assistent

Tijdens de opleiding tot Radiodiagnostisch assistent word je opgeleid om zelfstandig röntgenfoto’s te maken, de radioloog te assisteren bij doorlichtonderzoeken, om in een ondersteunde rol veilig te werken op de CT en MRI en om te assisteren bij interventies op de echo. Binnen de opleiding is veel aandacht voor de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam, de ziektebeelden die je tijdens je werk tegenkomt en daarnaast is het ook een technische opleiding. Je leert alles over de bouw en werking van de röntgenbuis en de ioniserende straling die hierbij wordt opgewekt.

Je start met de theorie- en vaardigheidslessen en volgt die samen met studiegenoten van de verschillende ziekenhuizen. Afhankelijk van het onderwerp en de moeilijkheidsgraad volg je de lessen óf enkel met de studenten die net als jij de opleiding tot radiodiagnostisch assistent doen óf gezamenlijk met de studenten tot radiodiagnostisch laborant. Deels online en deels op de Amstel Academie.

Tijdens de opleiding maken wij gebruik van casuïstiek. Deze zijn door de praktijk (het ziekenhuis) aangeleverd. De lessen zijn daardoor concreet en direct toepasbaar. In combinatie met de afwisseling van theorie- en praktijkweken zorgen we dat alles wat je bij ons leert direct aan elkaar gekoppeld kan worden. Zo kun je al in 1,5 jaar de transformatie maken naar radiodiagnostisch assistent. Een prachtig vak waarbij je betekenisvol werk doet en iedere dag kunt bijdragen aan het stellen van de juiste diagnose en een, naar omstandigheden, fijne ziekenhuiservaring voor de patiënt.

Deze medisch ondersteunende opleiding kun je volgen met minimaal vmbo-tl, mavo of mbo 3 vooropleiding; bij voorkeur met de vakken wis- en natuurkunde in het pakket.

De opleiding is zeer geschikt voor omscholers en biedt ook de mogelijkheid om
aansluitend door te leren tot radiodiagnostisch laborant.

Entrustable Professional Activity

Het curriculum is opgebouwd aan de hand van verschillende EPA’s (Entrustable Professional Activity). EPA’s zijn afgebakende beroepsactiviteiten en rond je af met een bekwaamverklaring.

De totale opleiding tot radiodiagnostisch assistent bestaat uit (minimaal) 7 EPA’s:

 • EPA RDL 1 – Uitvoeren van buckyonderzoeken in laagcomplexe situaties
 • EPA RDL 3- Assisteren bij doorlichtonderzoeken
 • EPA RDL 13 – Assisteren bij echo-interventies
 • EPA RDA 1 – Uitvoeren van DEXA-onderzoeken
 • EPA RDA 2 – Assisteren bij MRI-onderzoeken
 • EPA RDA 3 – Assisteren bij CT-onderzoeken
 • EPA RDA 4 – Uitvoeren van buckyonderzoeken in hoogcomplexe situaties m.u.v. trauma
 • Optioneel: EPA RDL 4 – Doorlichten met een (mobiele) C-boog

Binnen de opleiding tot radiodiagnostisch assistent ligt in het 1e half jaar de nadruk op het opdoen van de medische kennis die je nodig hebt voor het behalen van de EPA’s, in het 2e halfjaar komt de nadruk te liggen op de technische en stralingshygiënische aspecten van het vak en het 3e halfjaar is belangrijk voor verdieping om uiteindelijk voor alle EPA’s bekwaam te worden verklaard. Verdeeld over de opleiding wordt ook veel aandacht geschonken aan communicatie, reflectie en klinisch redeneren. Theorie- en praktijkweken wisselen elkaar af. Het 1e halfjaar bevat 11 theorieweken, het 2e halfjaar bevat 8 theorieweken en het 3e halfjaar bevat 5 theorieweken.

Doelgroep

De RDA (Radiodiagnostisch assistent) in-service opleiding is de opleiding voor professionals die van techniek houden met een menselijke maat.

Duur

1,5 jaar

Startdata

De opleiding start jaarlijks in februari.

Kosten

Kijk voor de kosten van deze opleiding op de pagina Prijslijsten Amstel Academie.
De opleiding wordt betaald door het ziekenhuis waarmee je de leerarbeidsovereenkomst afsluit.

De kosten van deze opleiding staan nog niet vermeld op de huidige prijslijst. Stuur voor meer informatie over de kosten een mail naar frontofficeamsac@vumc.nl.

Inschrijfprocedure

 1. 1.  Solliciteer 6 maanden vóór de aanvang van de opleiding bij het ziekenhuis van jouw keuze. Een ziekenhuis heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen, dus wees er op tijd bij. Weet je niet aan wie je de sollicitatiebrief moet sturen, neem dan contact op met Personeelszaken. Zij kunnen je vertellen aan wie je de brief kunt richten en of je aan de gestelde eisen voldoet.
 2. 2.  Het ziekenhuis neemt vervolgens contact met je op. Als besloten wordt dat je in aanmerking komt voor het volgen van de opleiding, wordt er een leer-arbeidsovereenkomst afgesloten.
 3. 3.  Het ziekenhuis meldt jou aan bij Amstel Academie die de inschrijving verder in gang zet en afhandelt. Ruimschoots op tijd ontvang je alle benodigde informatie.
  • - Bevestiging van aanmelding en betaling- Na sluiting van de aanmeldingtermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd.- De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.- Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. - De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Vrijstellingen

Op grond van erkenning van eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient de instelling, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Annulering

Na ontvangst van een door de instelling ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, wordt de aangemelde student definitief in rekening gebracht.

Deelnemende ziekenhuizen

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de Amstel Academie.

Toelating

Deze medisch ondersteunende opleiding kun je volgen met minimaal vmbo-tl of mbo 3 vooropleiding; bij voorkeur met de vakken wis- en natuurkunde in het pakket.

Voor studenten met Nederlands als tweede taal, is het hebben van niveau B2 voor de Nederlandse taal een vereiste.

De opleiding is zeer geschikt voor omscholers en biedt ook de mogelijkheid om aansluitend door te leren tot radiodiagnostisch laborant.

Meer informatie?

Wellicht ook interessant?

 1. Bij de opleiding Radiodiagnostisch laborant leer je röntgenfoto’s, MRI- en CT-scans maken. Ook word...
  Bekijk
 2. De in-service opleiding tot anesthesiemedewerker leidt jou op tot medeverantwoordelijke voor het De...
  Bekijk
 3. Tijdens de opleiding Medewerker Operatieve Zorg leer je dat wat nodig is om in de operatiekamer te...
  Bekijk