Aanvullende documentatie Lokale Uitvoerbaarheid WMO-onderzoek

Gepubliceerd op: 30-10-2019

Voor de uitvoering van extern getoetst WMO-plichtig onderzoek in VUmc is toestemming van de Raad van Bestuur vereist. In het kader van de harmonisatie tussen VUmc en AMC vragen wij de volgende documenten aan uw onderzoeksdossier voor Lokale Uitvoerbaarheid toe te voegen:

  • Het ABR-formulier
  • Indien van toepassing; een volledig ondertekend onderzoekscontract tussen VUmc en de initiator/verrichter van het onderzoek.

Deze documenten zijn met ingang van 1-12-2019 verplicht voor het in behandeling nemen van uw verzoek. Voor meer informatie en voor de volledige checklist kunt u terecht op de website van de METc VUmc.

Gepubliceerd op: 30-10-2019