Cursus Voortplantingsgeneeskunde in een nieuw coronaproof jasje

Gepubliceerd op: Fri Nov 13 12:08:00 CET 2020

De cursus Voortplantingsgeneeskunde van VUmc Academie is vernieuwd. Een transformatie van zes dagen ‘oldschool informatie delen’ naar vier dagen interactief trainen middels het Team Based Learning*-principe. Afgelopen voorjaar startte de eerste groep. Opleiders Angelique Bremer-Cornet en Trudie van Luijnen-Ligtvoet waren er klaar voor, de deelnemers stonden te popelen, en toen kwam corona.

De cursus behandelt alle facetten van en ontwikkelingen op het gebied van Voortplantingsgeneeskunde waar verpleegkundigen op ivf-afdelingen of -klinieken mee te maken hebben.

Angelique: “We starten met anatomie, fysiologie en pathologie, daarna volgt onderzoek, bijvoorbeeld naar infertiliteit. Vervolgens komt wet- en regelgeving aan de orde en gaan we in op ethische kwesties. Uiteindelijk gaat het erom dat de verpleegkundigen een professionaliseringsslag maken en zich hierdoor sterker voelen in hun rol binnen een multidisciplinair team.”

Niet verantwoord
De eerste twee lesdagen van de cursus nieuwe stijl, vonden dit voorjaar nog fysiek plaats. Uiteraard volgens alle covid-richtlijnen. “Dat was in De Groene Afslag, een inspirerende plek aan de rand van de hei”, vertelt Angelique. Maar omdat de pandemie na de zomer wederom een enorme vlucht nam, vonden de opleiders het niet verantwoord om dit najaar weer dertig mensen, die vanuit alle hoeken van Nederland moeten reizen, in één ruimte bij elkaar te zetten. De geplande derde cursusdag in november vond daarom geheel online plaats.

TBL via Zoom
Een cursusdag van zeven uur ombouwen naar een Zoom-meeting is echter zo gemakkelijk niet. “Je moet mensen wel kunnen binden en boeien”, zegt Angelique. Trudie: “De inhoud is geweldig interessant, dat bind je wel aan het scherm, maar zeven uur achter elkaar is heel vermoeiend.” Bovendien wilden de opleiders ook online zoveel mogelijk volgens het TBL-principe blijven werken. “Je verhoogt hiermee namelijk echt het leerrendement. Je werkt veel samen en leert van en met elkaar”, zegt Angelique. “Dat is echt de kracht van TBL.” In samenwerking met het online educatie- en innovatieteam werd uiteindelijk een vorm gevonden met veel activerende en interactieve opdrachten, live chat en breakout-rooms, waarbij deelnemers willekeurig met elkaar in groepjes samenwerkten.

Veilige omgeving
De inhoud van de derde lesdag was zeer geschikt om online te volgen. Dag vier, waarop veel vaardigheidsonderwijs en onder meer een Moreel Beraad centraal staan, leent zich hier niet voor. “Dat zou een te grote afbreuk doen aan het rendement en kwaliteit van deze dag,” zegt Angelique. “De laatste lesdag hebben we daarom uitgesteld tot maart 2021. Tijdens die dag behandelen we onder andere gespreksvaardigheden, verliesverwerking en aan de hand van een casus uit de praktijk een Moreel Beraad. Het is belangrijk dat dit in een omgeving plaatsvindt waar deelnemers zich veilig voelen om hun gedachten hierover en ervaringen te delen."

Yvonne Hulsman, verpleegkundige op de afdeling Voortplantingsgeneeskunde in het AMC, volgde de cursus
“Ik ben heel tevreden over de cursus. De methode Team Based Learning werkt heel goed. Zeker voor een groep doeners, wat verpleegkundigen over het algemeen zijn. Ook fijn zijn de kennistoetsen die je voorafgaand aan een lesdag moet maken en vervolgens in je team bespreekt, in plaats van een theoretische eindtoets. De inhoud van de cursus sloot goed aan bij mijn verwachtingen en behoefte. Er waren zeer fijne en professionele sprekers. Heel inspirerend! Wat betreft de online lesdag; natuurlijk mis je wel het live samenwerken in groepjes, maar dat hebben ze met onder andere de break-out rooms, prima opgelost.
Het netwerkaspect is tot slot echt een meerwaarde van de cursus. Het heeft ons onder andere getriggerd om een eventuele intervisiegroep te starten en om eens bij elkaar in de kliniek of op de afdeling langs te komen voor een kijkje in de keuken. We hebben namelijk zoveel expertise om te delen. Door de huidige opzet van de cursus door VUmc Academie vanwege corona, hebben we ingezien dat we dat bijvoorbeeld ook prima via Zoom kunnen doen.”

*Team Based Learning (TBL) is een actief en praktijkgericht onderwijsconcept dat sinds enkele jaren met veel succes wordt ingezet in onder andere het geneeskundeonderwijs. Studenten starten met een voorbereiding (zelfstudie) om de leerstof eigen te maken. Daarna volgt, voorafgaand aan elk onderwijsdeel, een individuele toetsing en een toets in teamverband (gezamenlijke consensus). Er wordt daarbij veel gewerkt in toepassingsgerichte groepsopdrachten. Centraal bij TBL staat het van en met elkaar leren.

Meer informatie cursus Voortplantingsgeneeskunde

De cursus Voortplantingsgeneeskunde bij VUmc Academie is bedoeld voor verpleegkundigen en doktersassistenten van ivf-afdelingen of -klinieken en is uniek in Nederland. Deelnemers volgen onder andere lezingen, er zijn paneldiscussies met deskundigen, filmpjes en toepassingsopdrachten in teamverband. Gedurende het gehele traject hebben cursisten toegang tot de digitale leeromgeving van VUmc Academie. In mei 2021 start een nieuwe groep. Voor de cursus die start in het najaar van 2021 zijn nog plekken beschikbaar.

Gepubliceerd op: Fri Nov 13 12:08:00 CET 2020