Eerste modules vernieuwde opleiding Zorgadministratie van start

Gepubliceerd op: Fri Apr 01 11:50:00 CEST 2022

Doordat de ontwikkelingen binnen de Zorgadministratie in een razend tempo gaan, wordt de lijst met benodigde competenties van zorgadministrateurs steeds langer en specifieker. Onderwerpen als datagedreven zorg, zorglogistiek, up-to-date wet- en regelgeving en het Zorgprestatiemodel beïnvloeden stuk voor stuk de werkzaamheden van deze afdeling. Alle reden dus om onze opleiding Zorgadministratie geheel te vernieuwen en aan te laten sluiten op de toekomst. Samen met de NFU, NVZ, hoofden Zorgadministratie, docenten, oud deelnemers en andere relevante stakeholders uit het hele land is de opleiding volledig herontwikkeld en gaan de eerste modules in mei van start!

Verder ontwikkelen en professionaliseren
Deze tweejarige opleiding op hbo-bachelor niveau is uitermate geschikt voor zorgprofessionals die zich verder willen ontwikkelen en professionaliseren als zorgadministrateur; zowel starters als ervaren krachten binnen het vakgebied. Alles wat wordt behandeld komt uit de dagelijkse praktijk en kan direct worden toegepast in de werkzaamheden. Bovendien wordt er tijdens de opleiding intensief samengewerkt met medevakgenoten en is het dus een uitstekende manier om het professionele netwerk uit te breiden.

Aandacht voor volledige benadering
De rol van zorgadministrateur is in de loop der jaren verschoven van administratief en registrerend naar het managen van het zorgadministratieve proces. Hiervoor zijn andere competenties nodig en wordt meer uitgebreide, inhoudelijke vakkennis verlangd. Bovendien is het steeds belangrijker dat er met een bredere blik kan worden gekeken dan alleen die binnen het eigen vakgebied. Door ook uit andere segmenten binnen een organisatie kennis te vergaren fungeert de zorgadministrateur als een waardige sparringpartner voor andere afdelingen, kan hij of zij verbanden leggen tussen werkzaamheden en is er ruimte voor een waardevolle positie binnen het strategisch management.

Van DBC Adviseur naar Manager Zorgadministratie

Anuschka Rötjes
Deelnemer

Eén van de deelnemers die de opleiding in het vorige format met succes afrondde is Anuschka Rötjes van VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Zij blikt terug: “Na 5 jaar ervaring op te hebben gedaan als DBC Adviseur wilde ik inzicht krijgen in welke werkzaamheden op de zorgadministratie bij welke rollen horen en hoe je hier invulling aan kunt geven. VUmc Academie heeft hiervoor een mooie opleiding waarin al deze facetten naar voren komen. De combinatie van theorie met ook de praktijklessen waarin de menselijke kant van het verhaal naar voren kwam trok mij erg aan.”
Inmiddels is Anuschka doorgegroeid tot manager Zorgadministratie. “Ik zie het als een doorontwikkeling en mag nu meer aan de sturende en coachende kant staan om anderen te begeleiden in dit mooie vakgebied.”

Modulair onderwijs
De gehele opleiding bestaat uit tien modules en betreft een combinatie van online onderwijs en contactdagen bij VUmc Academie. Het volledige overzicht van de modules en lesdagen is te downloaden in het Overzicht modules, startdata en het aantal lesdagen per module. Indien gewenst is het ook mogelijk om losse modules te volgen. “Pick en choose dus”, zegt projectleider bij VUmc Academie Johan Joosse. “Je kunt straks bijscholen per onderdeel of de gehele opleiding volgen, inclusief praktijkgericht onderzoek en diploma.”

In de spotlight: module Informatievoorziening
Door de toenemende digitalisering van de zorg wordt informatievoorziening steeds belangrijker. Niet alleen voor goede zorg en bedrijfsvoering, maar ook voor een goede samenwerking op de werkvloer. Deze ontwikkelingen zorgen voor een verandering in het vak van een zorgadministrateur. Zo wordt er niet alleen verwacht dat je begrijpt wat een datawarehouse is, maar ook dat je aan Business Intelligence (BI-) experts de juiste vragen kunt stellen.

In de module Informatievoorziening nemen we je mee in het snel veranderende informatielandschap binnen de zorg. Je kunt na het volgen van deze module antwoord geven op onder andere de vragen: Hoe wordt informatie opgeslagen en hoe kun je het gebruiken? Hoe kun je gegevens uitwisselen en onder welke voorwaarden? Met welke wettelijke kaders heb je te maken? Hoe gaat de steeds verdergaande digitalisering in de zorg er in de nabije toekomst uitzien? En hoe kunnen de zorgorganisaties en de zorgadministratie zich daar goed op voorbereiden?

“Informatie is overal en is heel belangrijk voor een goed zorgproces voor de patiënt. In deze module leer je alles over het belang van informatie en hoe informatie te gebruiken is om de zorg (nog) beter te maken!”

Remco Siemes, Productiecontroller bij Ziekenhuis Gelderse Vallei en docent bij VUmc Academie

Inschrijven tot en met 8 april

Inschrijven voor deze opleiding kan nog tot en met 8 april. Doe dit door een mail te sturen naar healthinformationmanagement@amsterdamumc.nl en daarbij de volgende gegevens te vermelden:

  • Voor- en achternaam
  • Functie
  • De naam van de organisatie waarvoor je werkzaam bent
  • Telefoonnummer

Kijk voor meer informatie op: Opleiding Zorgadministratie (hbo bachelor-niveau)

Gepubliceerd op: Fri Apr 01 11:50:00 CEST 2022