Energiebesparingsnorm Amsterdam UMC, locatie VUmc, ook in 2018 behaald

Gepubliceerd op: 17-07-2019

In 2018 heeft het team Beheer & Onderhoud van het facilitair bedrijf samen met het Coördinatie Centrum Energie (CCE) weer hard gewerkt om energie te besparen en benodigde energie efficiënt en duurzaam op te wekken voor de gebouwen van het ziekenhuis. Elk jaar krijgt onze organisatie de wettelijke taak om 2% energie-efficiency te realiseren. Dit is verplicht volgens de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA). Ook dit jaar is de doelstelling behaald met 1.9% efficiency in de gebouwen, 9.7% door energie efficiënt warmte en elektriciteit op te wekken. Daarnaast is alle ingekochte elektriciteit duurzaam opgewekt, door gebruik te maken van windenergie. Dit betekent dat 31% van de totaal gebruikte energie duurzaam opgewekt is. Opgeteld een mooi resultaat.

Besparen op ventilatie-energie

In de gebouwen is in 2018 veel energie bespaard door de renovatie van luchtbehandelingskasten. Ziekenhuizen zijn 24 uur in bedrijf en dus staat de ventilatie voor sommige bouwdelen altijd aan. Daarom zijn in een groot aantal luchtbehandelingskasten de oude ventilatoren vervangen door energiezuinige ventilatoren met een hoog motorrendement.

Bedpanspoelers

De voormalige bedpanspoelers werden met stoom gereinigd. Die zijn in 2018 in het hele ziekenhuis vervangen door verpulveraars die wegwerpbakken van gerecycled karton vermalen en op het riool lozen. Deze gebruiken geen stoom meer, maar alleen nog een klein beetje elektriciteit voor het verpulveren van de kartonnen bedpannen. Zo wordt fors bespaard op de warmte voor de stoom.

Huishoudelijke apparatuur

Vanwege veiligheid is in het ziekenhuis in 2018 een controle uitgevoerd op elektrische apparatuur dat geen deel uitmaakt van klimaat- of medische inventaris. Door het verwijderen van de apparatuur vervalt het verbruik van deze apparaten wat een kleine besparing oplevert voor de MJA doelstelling.

Optimale installaties

De medewerkers van Beheer & Onderhoud komen in de dagelijkse praktijk situaties tegen die efficiënter en beter kunnen. Dan zorgen zij dat instellingen van klimaatinstallaties worden geoptimaliseerd, inefficiënte pompen worden vervangen en waar mogelijk leidingen worden geïsoleerd. Al deze acties leveren samen een aanzienlijke besparing op. Tegelijk vermindert het de kans op storingen.

Efficiënt opwekken van warmte en elektriciteit

Naast besparing in de gebouwen moet locatie VUmc ook zorgen voor energie efficiëntie bij het opwekken van warmte, koude en elektriciteit. Dit doet het ziekenhuis via de WKK installatie van het CCE waar preferente elektriciteit wordt opgewekt. Hiermee is het ziekenhuis verzekerd van elektriciteit, ook als het elektriciteitsnet in Amsterdam storingen heeft. De warmte die ontstaat bij het opwekken van die elektriciteit wordt door het ziekenhuis via absorptiekoeling gebruikt voor verwarming in de winter en koeling in de zomer.

Inkoop van duurzame elektriciteit

Locatie VUmc koopt de benodigde elektriciteit die niet zelf wordt opgewekt, duurzaam in. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Nederlandse (20%) en Europese (80%) windenergie. Deze duurzame opwekking valt niet onder de MJA-afspraken, maar levert wel een efficiency verbetering op van 31%.

Klik hier voor het milieujaarverslag 2018.

Meer weten over duurzaamheid op locatie VUmc? Klik hier.

Gepubliceerd op: 17-07-2019