Erkenning voor de dialyse-assistent

Gepubliceerd op: Fri Jun 12 21:18:00 CEST 2020

CZO Erkenning voor de opleiding dialyse-assistent

'Door de toename van relatief oudere patiënten en uitstroom van dialyseverpleegkundigen is er een groeiende behoefte aan een tweede functieniveau’

Op 28 mei 2020 zijn de opleidingseisen tot dialyse-assistent opengesteld voor erkenningsaanvragen. Margreet ter Meer (praktijkopleider OLVG afdeling dialyse Oost & West) en Annette de Jong (opleider van de opleiding dialyseverpleegkundige en dialyse-assistent, Amstel Academie) zijn vanuit hun rol als opleidingscommissieleden dialysezorg betrokken geweest bij het vaststellen van de opleidingseisen. In dit bericht vertellen zij waarom zij verheugd zijn met de CZO-opleidingseisen dialyse-assistent.

‘De opleiding dialyse-assistent bestaat al meer dan 15 jaar. Landelijk bestonden er echter grote verschillen tussen de opleiding, taakuitvoering en bevoegdheden’ vertelt Margreet. ‘Vanuit de dialysepraktijk is behoefte aan een éénduidige opleiding, waarbij opleidingseisen, deskundigheidsgebied en eindtermen zijn vastgelegd. Aan deze behoefte is gehoor gegeven. Het CZO heeft de opleiding tot dialyse-assistent erkend en op 28 mei 2020 gepubliceerd. Opleidingsinstituten en zorgorganisaties kunnen vanaf deze datum een CZO-erkenning aanvragen’.

Ook Annette de Jong is erg tevreden over de CZO-erkenning. ‘Vanaf nu worden dialyse-assistenten uniform opgeleid volgens de vastgestelde eindtermen. Bij het voldoen aan de eindtermen kan een erkend CZO-diploma worden aangevraagd. Een belangrijke erkenning voor deze functie !’

‘Door de toename van relatief oudere patiënten en uitstroom van dialyseverpleegkundigen is er een groeiende behoefte aan een tweede functieniveau. Deze functie voorziet in de expliciete zorg die nodig is op de dialyse-afdeling.’

Na het afronden van de opleiding is de dialyse-assistent in staat om zelfstandig een ongecompliceerde hemodialysebehandeling uit te voeren bij een chronisch stabiele patiënt. Tijdens de opleiding worden alle facetten van de ongecompliceerde hemodialyse behandeling aangeleerd, waaronder het aanprikken van ongecompliceerde dialyse shunts en het toedienen van dialyse gerelateerde medicatie met oog voor de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg. De dialyse-assistent mag deze handelingen, evenals de dialyseverpleegkundige, onder voorwaarden uitvoeren, nadat de opleiding succesvol is afgerond

Bekijk de opleidingseisen voor de opleiding tot dialyse-assistent

Gepubliceerd op: Fri Jun 12 21:18:00 CEST 2020