Even aan mijn moeder vragen

Gepubliceerd op: Wed Jul 12 15:40:00 CEST 2023

Moeder Marian (54) en dochter Cynthia (25) volgen allebei de opleiding Geriatrie verpleegkundige bij de Amstel Academie én ze werken op dezelfde afdeling in Franciscus Gasthuis & Vlietland. Hoe is dit zo gekomen en hoe ervaren ze het om nauw met elkaar samen te werken? “De artsen kijken soms verbaasd als ik zeg ‘dat ga ik even aan mijn moeder vragen’".

.

Marian maakte na een carrière in het verpleeghuis de overstap naar het ziekenhuis en schoolde zich om tot verpleegkundige. Ze kwam terecht op de afdeling Interne geneeskunde. En omdat de overgrote meerderheid van de patiënten op deze afdeling boven de 70 jaar is en ze werken met oudere patiënten leuk vindt, was het voor haar niet meer dan logisch dat ze zich ging specialiseren tot Geriatrie verpleegkundige. “De reguliere verpleegkundigen hebben minder kennis van de doelgroep geriatrische patiënten die specifieke zorg vraagt. Ik ben daarom blij dat ik deze opleiding kan volgen, en hiermee me kan inzetten om de zorg voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis te verbeteren.”
Dochter Cynthia begon op haar 16e als gastvrouw in het verpleeghuis waar haar moeder destijds werkte. Met samenwerken hadden ze dus al ervaring. “Dat ging heel goed, en nu in het ziekenhuis gaat het ook als vanzelfsprekend”, vertelt Cynthia. Na haar opleiding Verpleegkunde werkt ze nu dus ook op de afdeling Interne geneeskunde van het Franciscus gasthuis & Vlietland en wordt begeleid door haar moeder die al verder is met haar opleiding. “Op het werk weet ik niet goed hoe ik haar moet noemen. De ene keer zeg ik Marian, de andere keer mama. Onze collega’s kijken daar niet meer van op, maar de patiënten vinden het prachtig. Het zorgt voor leuke gesprekken. Iedereen vindt het heel bijzonder dat wij samenwerken.”

Medicatie en behandelingen werken niet altijd hetzelfde bij oudere mensen

Dat moeder en dochter samen de opleiding volgen, zorgt voor de nodige pluspunten. Marian: “Ik ben al verder in de opleiding en kan Cynthia helpen met bepaalde onderwerpen en andersom helpt zij mij weer met alles wat we op de computer moeten doen. Een mooie wisselwerking.” Het doel waarom moeder en dochter de opleiding volgen, verschilt wel. Marian staat vanwege gezondheidsklachten niet meer fulltime aan het bed en is vooral ziekenhuisbreed betrokken bij het beleid rondom het verbeteren van de kwetsbare zorg van ouderen. “Dat is echt mijn doel: niet alleen op de afdeling Geriatrie moet de zorg voor 70-plussers goed zijn afgestemd, in het hele ziekenhuis moet de geriatrische patiënt de juiste zorg krijgen. Immers medicatie en behandelingen werken niet altijd hetzelfde bij oudere mensen.”

“Door de vergrijzing is het noodzakelijk dat we
meer inzetten op en investeren in ouderenzorg."

Cynthia gebruikt de opleiding vooral als opstap om door te leren. “Ik breid graag mijn kennis uit en als ik meer ervaring heb, kan ik mijn werkgebied verbreden en bijvoorbeeld op de Intensive Care werken. Voorlopig zit ik nog goed op mijn plek bij Interne geneeskunde.”

Naar het bredere plaatje leren kijken

Zowel dochter als moeder zien het belang van de aandacht voor geriatrie. Marian: “Door de vergrijzing is het noodzakelijk dat we meer inzetten op en investeren in ouderenzorg. In ons ziekenhuis doen we dat bijvoorbeeld door de mogelijkheid van rooming-in te bieden, en daarmee participatie van de mantelzorg te stimuleren. Ook hebben we een huiskamer speciaal voor 70-plussers. Daar kan men naartoe als ze even weg willen uit hun patiëntkamer.
Bovendien ben ik bezig om een functieprofiel te schrijven voor Geriatrie verpleegkundigen die op een reguliere afdeling werken, zoals wij. Dit bestaat namelijk nog niet, maar is wel hard nodig. Er zijn immers op meer ziekenhuisafdelingen Geriatrie verpleegkundigen nodig.”

Cynthia staat vooral aan het bed en ziet op haar manier de noodzaak van meer Geriatrie verpleegkundigen op de afdeling. “Soms wil een collega bepaalde medicatie voorschrijven, terwijl dat voor 70-plussers mogelijk anders ligt. Als verpleegkundige overleggen we met de geriatrische patiënt, maar de kennis is onvoldoende om hier in de dagelijks praktijk goed op in te spelen. Geriatrie verpleegkundigen kijken veel meer naar het gehele plaatje en niet alleen naar het ziektebeeld.” Om de kennis van verpleegkundigen op het gebied van 70-plussers te verbeteren geeft Marian ook zelf nascholing – aan collega’s - in het ziekenhuis. “Het is mooi dat we in ons vakgebied naar het breder plaatje leren kijken.’

Meer informatie over de opleiding

fotografie: Mark Brants
tekst: Eva Cornet

Gepubliceerd op: Wed Jul 12 15:40:00 CEST 2023