Gezond opgroeien in Zaanstreek-Waterland

Gepubliceerd op: 04-06-2021

Investeren in aanpak overgewicht bij kinderen loont! GGD Zaanstreek-Waterland investeert in een gezonde omgeving en passende ondersteuning voor kinderen met overgewicht. De boodschap luidt; investeer in een ondersteunend netwerk waarin zowel het medische als het sociale domein is vertegenwoordigd.

©kindnaargezondergewicht ©kindnaargezondergewicht

Wat kost overgewicht?

In opdracht van GGD Zaanstreek-Waterland en JOGG-Zaanstad voerde het Mulier Instituut een literatuuronderzoek uit naar de (financiële) gevolgen van overgewicht bij kinderen: ‘Wat kost overgewicht?’ Uit deze studie blijkt dat overgewicht bij kinderen ongelijkheden in gang zet op het gebied van gezondheid, latere arbeidsdeelname en inkomen. Op korte en lange termijn heeft overgewicht bij kinderen negatieve gevolgen voor hun lichamelijke en psychosociale gezondheid. Deze gevolgen leiden uiteindelijk tot kosten voor het individu en de maatschappij. Hoe ernstiger het overgewicht, hoe hoger de kosten. 

Aanpak Kind naar Gezonder Gewicht

Met het project ‘Gezond opgroeien’ in de regio Zaanstreek-Waterland investeert onze samenwerkingspartner GGD Zaanstreek-Waterland in een gezonde omgeving en passende ondersteuning voor kinderen met overgewicht via de wetenschappelijk onderbouwde aanpak ‘Kind naar Gezonder Gewicht’. Die passende ondersteuning is sinds de coronacrisis hard nodig. Tijdelijk niet naar school kunnen en minder kunnen sporten heeft een grote invloed op het welbevinden en gewicht van veel kinderen.

Centrale zorgverlener

In de aanpak ‘Kind naar Gezonder Gewicht’ heeft de centrale zorgverlener een essentiële rol. Deze speciaal getrainde jeugdverpleegkundige coördineert de samenwerking tussen andere betrokken professionals, het kind en het gezin. Uit de pilotfase blijkt dat bij een groot deel van de kinderen het gewicht gelijk is gebleven of zelfs is afgenomen. Belangrijker, kinderen en ouders zeggen dat ze zich beter voelen en meer zelfvertrouwen hebben. De aanpak loont, het levert een afname in de zorgkosten en maatschappelijke kosten.

Wie betaalt dat?

De stuurgroep ‘Gezond opgroeien’ in Zaanstreek-Waterland adviseert alle gemeenten om in te zetten op één of meer geschoolde centrale zorgverleners per kern of wijk. Samen met andere professionals zorgen zij voor passende ondersteuning voor elk kind met overgewicht. Daarnaast doen ze een oproep aan het Ministerie van VWS: regel samen met zorgverzekeraars en gemeenten structurele financiering voor de inzet van centrale zorgverleners.

Annelijn de Ligt, projectleider van Gezond Opgroeien: “Mijn voorstel aan het ministerie van VWS is: introduceer de regeling ‘Centrale zorgverleners’. Waarbij het rijk 40% betaalt en de gemeenten 60%, net als bij de regeling Buurtsportcoaches. Verdeel het beschikbare budget niet alleen op basis van het aantal kinderen, maar ook op basis van achterstanden in gemeenten.”

Meer info:

Kind naar gezonder gewicht. De centrale zorgverlener als onmisbare schakel https://www.ggdzw.nl/wp-content/uploads/2021/04/Position-paper-Kind-naar-Gezonder-Gewicht-def.pdf

Filmpje GGD Zaanstreek-Waterland: Hoe werkt een centrale zorgverlener? https://www.youtube.com/watch?v=x_PFgW4QTyM

Gepubliceerd op: 04-06-2021