Goed projectmanagement; daar heeft ook de patiënt baat bij

Gepubliceerd op: Fri Mar 22 13:15:00 CET 2019

Of je nu een verbouwing van de SEH coördineert of een meettool voor de persoonlijke ontwikkeling moet implementeren; wanneer is iets een project? En hoe manage je dat? En dan natuurlijk ook liefst zo efficiënt mogelijk. Nu weet een professionele projectleider vaak wel hoe het moet, maar als je zo’n klus moet klaren naast je gewone baan als teamleider of verpleegkundige, dan verlang je soms naar wat handvatten. Je kunt je tijd immers wel ‘beter’ gebruiken. Bijvoorbeeld voor patiëntenzorg. Johan Joosse, projectleider VUmc Academie en Anouk de Ruijter, projectleider in het LUMC, schieten daarom met gebundelde krachten te hulp.

Het is tijd voor een professionaliseringslag van projectmanagement in de zorg. Waarom?
De Ruijter: ‘Binnen het LUMC constateerden we dat er eigenlijk te veel projecten zijn, die bovendien niet goed of helemaal niet afgerond worden. Dat is natuurlijk verspilling van tijd en energie. Zeker voor mensen die het al erg druk hebben. Ik heb van ons bestuur de opdracht gekregen intern een professionaliseringsslag te maken'.
Joosse
: ‘Ook bij VUmc Academie liepen we al een tijdje met dezelfde plannen rond. Na onze succesvolle samenwerking met de landelijke brancheorganisaties in andere projecten, werd ik door de NFU benaderd voor een professionaliseringsslag van projectmanagement in de zorg. In dezelfde periode ontmoetten Anouk en ik elkaar tijdens het jaarlijkse congres Projectmanagement in de zorg en hadden meteen een klik.’
De Ruijter: ‘We merkten dat ook andere organisaties hier behoefte aan hebben. Dus besloten wij samen te werken en het breder te trekken. Want goed projectmanagement levert betere resultaten op. En daar heeft natuurlijk uiteindelijk de zorg – de patiënt dus – baat bij.’

Betekent dit dan dat iedereen die een project onder zijn hoede heeft een cursus projectmanagement moet volgen? Joosse: ‘Nee, dat is zeker niet het geval. VUmc Academie biedt opleidingen in projectmatig werken en projectmanagement. Deze worden op dit moment gereviseerd, om ze nog beter op de snel veranderende dagelijkse realiteit te laten aansluiten. Maar het gaat ons ook om een meer laagdrempelige vorm. Denk aan een online platform waar collega’s uit het veld elkaar snel weten te vinden en onderling ideeën kunnen uitwisselen. Of praktische tools en tips voor bijvoorbeeld het maken van een plan van aanpak en eenvoudige, gebruikersvriendelijke templates. Daarnaast willen we als VUmc Academie ook meer een advies- en coachingsrol gaan vervullen voor medewerkers.’

Praktische, laagdrempelige hulp dus en gemoderniseerde opleidingen. Hoe pakken jullie dit aan?
Joosse
: ‘Allereerst brengen we in kaart: welke mensen hebben er precies behoefte aan ‘hulp’ en hoe ziet die hulp er dan concreet uit? Maar ook: hoe moderniseren we het scholingsaanbod en voldoet dit wel aan de behoefte binnen de zorg? In heisessies met mensen uit het veld willen we antwoord krijgen op deze vragen en vervolgens de producten, zoals een platform, tools en templates uitwerken.’
De Ruijter
: ‘En dat doen we juist met de mensen die er uiteindelijk mee gaan werken. Want zij weten wat ze nodig hebben. Daarom hebben we onder andere twee OK-verpleegkundigen, een kinderuroloog en een kwaliteitsmedewerker die met ons meedenken.’

Wanneer en voor wie is deze ‘eerste hulp bij projectmanagement’ straks beschikbaar?
De Ruijter
: ‘We richten ons in eerste instantie op de eigen organisatie, maar er wordt veel gedeeld in de zorg. Ik kan me voorstellen dat straks meer mensen toegang krijgen.
Joosse
: ‘Tijdens de eerste heidag waren er al deelnemers bij betrokken uit ons gezamenlijke netwerk van diverse UMC’s. We verwachten dat dit project dan ook een landelijk staartje krijgt en men elkaar weet te vinden. Het moet als het ware een beweging worden.’

Wilt u meer weten over projectmanagement in de zorg? Kijk dan bij de cursus Projectmanagement, of bij Projectmatig werken in de praktijk, van VUmc Academie. Lees ook meer in het laatste magazine van VUmc Academie Samen professionaliseren.

Gepubliceerd op: Fri Mar 22 13:15:00 CET 2019