I will follow HIM

Gepubliceerd op: Tue Dec 13 11:30:00 CET 2022

Anuschka Rötjes, manager zorgadministratie bij VieCuri Medisch Centrum, volgde in 2015 de RZA opleiding op hbo-niveau - de voorloper van de opleiding Zorgadministratie (hbo bachelor-niveau). We vroegen haar onder andere: wat maakt Health Information Management zo’n mooi vak?

Anuschka Rötjes,
Manager Zorgadministratie

Anuschka voelt zich als een vis in het water in Health Informationmanagement. “Ik wilde weg van het bed, maar wilde wel in de zorg blijven werken. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik kwam solliciteren als zorgadministrateur, het Elkerliek ziekenhuis binnenstapte en dacht: ja, hier voel ik me thuis.” Dat het vak voortdurend in ontwikkeling is – denk aan veranderingen in wet- en regelgeving, de zorginnovatie en de overgang naar Horizontaal Toezicht –, je verbinding legt tussen financiële processen en zorgprocessen en dat je te maken hebt met allerlei mensen in verschillende posities, maakt het vak volgens haar bovendien heel dynamisch.

“Ik zocht naar de verbinding tussen administratie en zorg”


Leuker kunnen we het niet maken …

Vooral de adviesrol spreekt Anuschka aan. “Als zorgadministratie wil je het de praktijk en de mensen op de werkvloer zo eenvoudig mogelijk maken om wat ze doen aan de bron geregistreerd te krijgen. Zo efficiënt en volledig mogelijk”, zegt ze. “Dat doe je in samenspraak met de praktijk. Zo werk je samen met Planning & Control, om bijvoorbeeld oorzaken te achterhalen van opvallendheden in registratie of rapporten. Je denkt mee met de ICT-afdeling over de optimalisatie van registratie. Maar je zit ook om tafel met zorgverleners, zoals medisch specialisten. De druk op de zorg is hoog. Het is onze uitdaging als zorgadministratie om mee te denken over hoe we de administratielasten kunnen verlichten, maar toch te voldoen aan de wet- en regelgeving. Een goede relatie met de zorgverleners is daarbij heel belangrijk. Die bereik je alleen door goed te luisteren naar wat er speelt en hierop te anticiperen.”


Nieuwe opleiding in modules
Toen Anuschka de opleiding Zorgadministratie volgde, werd deze nog op de klassieke manier gegeven. Voor haar best pittig. “80 studie-uren per maand als moeder met drie kinderen en een fulltimebaan; dat was best veel.” Inmiddels is de opleiding, in samenwerking met landelijke experts uit UMC’s, ziekenhuizen, ggz-aanbieders, thuiszorg en de brancheorganisaties NVZ en NFU herontwikkeld. De nieuwe variant is opgebouwd uit meerdere modules, die voor een groot deel ook los te volgen zijn. Hierover lijkt Anuschka in eerste instantie niet onverdeeld enthousiast. “Het gevaar dreigt dat je de modules die je minder interessant lijken, overslaat. Terwijl je juist door alles te leren, je kennis verbreedt.” Maar al verder pratend bedenkt ze zich. “In mijn team zijn bijvoorbeeld twee DBC-adviseurs die gezondheidswetenschappen hebben gestudeerd. Voor deze groep zou overlap kunnen bestaan in het verplicht volgen van alle modules. Het volgen van bepaalde specifieke modules kan een aanvulling zijn in de kennisverbreding op het gebied van zorgadministratie.”

Aandacht voor communicatie
Zowel in de oude RZA opleiding als de nieuwe opleiding Zorgadministratie (hbo bachelor-niveau), wordt er naast inhoudelijke vakken, veel aandacht besteed aan communicatie-, presentatie- en adviesvaardigheden. “Dat vond ik heel mooi. Het is heel waardevol om te leren hoe je bijvoorbeeld met al die verschillende partijen in gesprek gaat.” Een van de belangrijkste aspecten van de opleiding vond ze de aansluiting op de praktijk. “Daar zocht ik naar. De verbinding tussen administratie en de zorg. De achtergrond. Waarom doe ik wat ik doe? Waarom is het nodig?” Ook het netwerkaspect ervaarde ze als zeer positief. “Heel fijn om samen met mensen uit hetzelfde vakgebied een opleiding te volgen en mensen te leren kennen. Zo kwam ik laatst weer een oud-medestudent tegen op een Horizontaal Toezicht-dag. Dat vond ik erg leuk.”

Ontwikkelen en groeien
Twee jaar geleden werd Anuschka manager in het VieCuri Medisch Centrum. De kennis die ze nu wil vergaren ligt vooral op het gebied van leiderschap en management. Ze is blij met de kansen die ze krijgt om zich te ontwikkelen en te groeien. Eerst op zorg-administratief vlak en nu als manager. “Want doorleren houd je aangehaakt en gemotiveerd.”

Lees het artikel en meer ervaringen van cursisten en docenten  van Amsterdam UMC in het VUmc Academie magazine “10 met een griffel - Cursisten aan het woord”

Health Information Management (HIM)

De ontwikkelingen in het relatief nieuwe vakgebied HIM volgen elkaar in rap tempo op. VUmc Academie (her)ontwikkelde, in samenwerking met landelijke experts uit UMC’s, ziekenhuizen, ggz-aanbieders, thuiszorg en de brancheorganisaties NVZ, NFU, ZN en GGZ, een aantal praktijkgerichte opleidingen die deze ontwikkelingen op de voet volgen. Daarnaast kunnen zowel collega’s van Amsterdam UMC als andere zorginstellingen, bij VUmc Academie terecht voor advies in onderwijsontwikkeling op het gebied van Zorgadministratie, Horizontaal Toezicht Zorg (HTZ) en Financieel management & bedrijfsvoering.

Gepubliceerd op: Tue Dec 13 11:30:00 CET 2022