Domein: Health Information Management

Goede informatieverwerking is essentieel voor het kunnen waarborgen van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Door de toenemende digitalisering en een groeiende vraag naar ICT-oplossingen, wordt goed onderwijs over dit thema steeds belangrijker.

Wij bieden onderwijs aan op het gebied van verzamelen, analyseren, beheersen en beveiligen van medische informatie. 

Overzicht aanbod

Contactpersoon

Caroline van Vliet
cd.vanvliet@vumc.nl
020-4445962