Domein: Health Information Management

Informatiemanagement toegepast op de gezondheidszorg kan worden gezien als de verzamelnaam voor kennis en methoden om de inrichting van de informatievoorziening in en tussen organisaties effectief en efficiënt vorm te geven. Daarnaast legt het de basis voor een innovatieve toepassing van Informatie en Communicatie Technologie.   

De ontwikkelingen in dit nog relatief nieuwe vakgebied volgen elkaar inmiddels steeds sneller op en de vraag naar praktijkgericht onderwijs neemt toe.

Wij hebben voor een aantal opleidingen onderwijs ontwikkeld in samenwerking met brancheorganisaties zoals NVZ, NFU, ZN en de Nederlandse GGZ.

Wij adviseren zowel collega’s van Amsterdam UMC als andere zorginstellingen met onderwijsontwikkeling op het gebied van Zorgadministratie, Horizontaal Toezicht Zorg (HTZ) en Financieel management & bedrijfsvoering.

Wilt u meer informatie over ons cursusaanbod?

Stuur dan een e-mail naar: Caroline van Vliet, VUmcAc-Zorgadministratie@vumc.nl

Nieuwsflitsen

Nieuwsflits september 2020