Domein: Health Information Management

Goede informatieverwerking is essentieel voor het kunnen waarborgen van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Door de toenemende digitalisering en een groeiende vraag naar ICT-oplossingen, wordt goed onderwijs over dit thema steeds belangrijker.

Wij bieden onderwijs aan op het gebied van verzamelen, analyseren, beheersen en beveiligen van medische informatie. 

Contactpersoon

Caroline van Vliet, e-mail: cd.vanvliet@amsterdamumc.nl, telnr. 020 - 44 45962

Overzicht aanbod

Lees (ook) het artikel 'Meer begrip voor elkaars situatie door Horizontaal Toezicht Zorg'