Implementatie EPA’s "Klinisch redeneren zit al in ons DNA”

Gepubliceerd op: Mon Dec 14 12:03:00 CET 2020

De Amstel Academie is gestart met de implementatie van EPA’s in het onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met CZO Flex Level en de Vereniging Branche-Opleidingsinstituten. Cora Visser is onderwijskundige en legt uit waarom deze vorm van onderwijs zo goed bij de Amstel Academie aansluit.

Met de komst van de EPA’s kunnen opleidingen beter worden vergeleken op hun professionele activiteiten. En het mooie is dat studenten nu ook professionele activiteiten van een andere opleiding kunnen volgen en daarmee hun diploma behalen. “Zo wordt een student flexibeler en kan hij door zijn eigen compacte leertraject kiezen voor de zorg waarin hij zich wil verdiepen,” zegt Cora. “Hiermee wordt een leven lang leren niet alleen duidelijker, maar ook meer erkend.”

Observaties op meerdere momenten

Het netwerk van opleidingsinstituten, waar de Amstel Academie deel van uitmaakt, heeft samen met vertegenwoordigers van de praktijk voor elke opleiding een lijst van professionele activiteiten opgesteld. Het vertrouwen dat een student voor een EPA bekwaam is, ontstaat door observaties van meerdere personen op verschillende momenten in de praktijk. Tijdens deze observaties toont de student aan dat hij of zij de problematiek en klinische aandachtspunten kan beredeneren en goed voorbereid is op complicaties.

“Een belangrijke component bij het bekwaam verklaren van de EPA’s is het klinisch redeneren. Dit is altijd al een groot aandachtspunt van de Amstel Academie geweest en die manier van denken zie je terug in de EPA’s.”

Cora Visser, onderwijskundige verbonden aan het Instituut voor onderwijs en opleiden, Amsterdam UMC (VUmc)

Basis Acute Zorg

Als de coronacrisis één ding duidelijk heeft gemaakt, is dat voldoende zorgpersoneel cruciaal is. Vooral in de Acute Zorg dreigt een tekort aan zorgmedewerkers, want juist op die afdelingen wordt in deze tijden een beroep gedaan. Om dit tekort op te vangen is er een nieuwe functie gecreëerd en wordt voor de werving en het opleiden voor deze functie de nieuwe opleiding ‘Basis Acute Zorg’ (BAZ) versneld aangeboden. Dit is tevens de eerste opleiding van de Amstel Academie waarin de EPA’s zijn geïmplementeerd.

Binnen zes maanden

Studenten kunnen de vijf EPA’s van de nieuwe BAZ opleiding binnen zes maanden halen. “We hebben de gebruikelijke zes maanden van onze acute zorgopleidingen tegen het licht gehouden en ze vergeleken met de eisen die aan de BAZ worden gesteld,” vertelt Cora. “Er zijn wel wat verschillen, maar de begeleiders in de praktijk zullen snel herkennen wat de studenten moeten leren. Wat betreft coronapatiënten is de situatie natuurlijk nieuw, maar voor de overige zorg op acute zorgafdelingen is er veel hetzelfde gebleven.”

Meer informatie over de BAZ-opleiding >>

EPA’s (entrustable professional activitities)

Belangrijke bouwstenen voor het flexibiliseren van de verpleegkundige vervolgopleidingen en de opleidingen voor medisch ondersteunende zorgverleners zijn EPA’s. EPA staat voor entrustable professional activity, voor ‘toe te vertrouwen professionele activiteit’. EPA’s zijn kenmerkende professionele activiteiten die het dagelijks werk van een zorgprofessional vormen.

Gepubliceerd op: Mon Dec 14 12:03:00 CET 2020