Inzicht en meebeslissen in financiën

Gepubliceerd op: Fri May 05 09:00:00 CEST 2023

De echte reden dat de zorg steeds duurder wordt en de toegankelijkheid van zorg in gevaar is? De technologische vooruitgang. Hoe dat zit en welke rol u daar als afdelingshoofd in hebt, leert u in de cursus Financieel Management en Bedrijfsvoering. Docent en directeur Hartcentrum bij Amsterdam UMC Rob van der Kolk, verzorgt drie modules van de leergang Financieel management en bedrijfsvoering voor afdelingshoofden. Wat houdt de cursus in en wat is de belangrijkste les die hij de deelnemers wil meegeven?

Rob van der Kolk,
Directeur Hartcentrum en docent
Rob begint met een voorbeeld. “Ik stel mijn zoon het volgende voor: jij mag een nieuwe IPhone. Jij beslist welke het wordt, jij mag hem gebruiken, maar ik betaal. Welke kiest hij dan? Waarschijnlijk het nieuwste model. Zou ik – de betaler – erover beslissen, dan werd het wellicht een iets goedkopere variant. Dan stel ik dezelfde vraag aan mijn dochter, maar dan zo: je broer mag een nieuwe IPhone. Ik betaal, hij mag hem gebruiken, maar jij beslist over het model. Raden wat het dan wordt.”

“Afdelingshoofden zijn door hun inkoopbeleid medeverantwoordelijk zijn voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg.”


Betaler, gebruiker, beslisser

Het voorbeeld levert bij de deelnemers van de cursus in eerste instantie meestal wat gegniffel op. Maar Robs bedoeling is dat zij zich realiseren dat het in de zorg precies zo werkt. Rob: “Het is de klassieke driehoek: betaler, gebruiker en beslisser. De verzekeraar, of eigenlijk de maatschappij, is de betaler, de beslisser is in vele gevallen de arts, en de gebruiker meestal de patiënt. Mogen die laatste twee kiezen dan wordt het waarschijnlijk het nieuwste van het nieuwste. Logisch. Zij hoeven niet te betalen.” Dus gaat de technologie en de aanschaf van de nieuwste snufjes door, gaan de verzekeringspremies omhoog en komt daarmee uiteindelijk de toegankelijkheid van de zorg in gevaar. En het solidariteitssysteem waarop ons financiële zorgstelsel in Nederland is gebaseerd. Dus zijn er volgens Rob twee opties: “Of je laat de overheid beslissen over wat er wordt aangeschaft, zoals in België, of je zorgt ervoor dat de arts meebeslist over de financiën.” Dat laatste is waar Rob op stuurt. “Afdelingshoofden zijn door hun inkoopbeleid medeverantwoordelijk voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg.”

Van basisbegrip tot praktijkvertaling
Hoe artsen als afdelingshoofd daar concreet invulling aan kunnen geven leren zij in deze leergang. De cursus start met basiskennis over financiering in de zorg en de basisbegrippen in financieel management. Hierdoor ontstaat voeling met en begrip voor de complexiteit van het financiële stelsel in de zorg. Zowel landelijk als in de eigen organisatie. Deze basiskennis helpt bijvoorbeeld bij het voeren van gesprekken. De volgende modules gaan in op de eigen organisatie en de vertaalslag naar de eigen praktijk. “Naast het creëren van inzicht in de financiële situatie, geven we de deelnemers echt praktische handvatten”, zegt Rob. “Er zijn veel praktijkopdrachten en een simulatiespel, de deelnemers werken veel met elkaar samen en er worden volop ervaringen uitgewisseld. Hierdoor leren de deelnemers ook van elkaar.” Bijvoorbeeld over kostenbesparing, over bij wie je terecht kunt voor financieel advies binnen de organisatie, over hoe het werkt met prijzen van concurrerende aanbieders. “Of over hoe je de juiste beslissingen neemt als je moet kiezen tussen bijvoorbeeld meer personeel aannemen, een nieuwe MRI-scanner of een verbouwing? Want dat wil ik ze ook meegeven: Er valt iets te kiezen. En de toegankelijkheid van de zorg staat of valt met de keuzes die gemaakt worden.”

Kruisbestuiving
Rob benadrukt dat niet alleen artsen, maar leidinggevenden van verschillende soorten afdeling welkom zijn bij de cursus. Sterker nog, hij denkt dat juist de kruisbestuiving heel waardevol is. Rob: “Als een hoofd van een crediteurenafdeling weet waar bijvoorbeeld een arts mee worstelt, dan is dat heel nuttig. Bovendien, samen vanuit verschillende zuilen en dus invalshoeken over financiën praten; dat geeft een hele leuke dynamiek.”

Leergang Financieel management & Bedrijfsvoering

De leergang Financieel management & Bedrijfsvoering is in samenwerking met HR, in het kader van het leiderschapsprogramma, tot stand gekomen. Het bestaat uit 6 modules. De eerste 2 modules geven een overkoepelend beeld van financiering van de zorg; modules 3 t/m 6 richten zich meer op de eigen organisatie en de vertaling van de financiële organisatie naar de eigen functie. Vooral in de laatste module staat de vertaling van het geleerde naar de eigen praktijk centraal. Tijdens de gehele leergang wordt voortdurend aansluiting gezocht met de praktijk, werken deelnemers zowel individueel als samen aan opdrachten en is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, reflectie en discussie. Na de training is de deelnemer een goede gesprekspartner voor financieel specialisten binnen-en buiten de instelling.
Eventueel kunnen de eerste 2 modules overgeslagen worden als leidinggevenden al veel financiële kennis hebben. Meer informatie over de leergang en de mogelijkheden: leergang Financieel management & Bedrijfsvoering:

NB. Momenteel wordt deze leergang alleen aangeboden aan medewerkers van het Amsterdam UMC

Gepubliceerd op: Fri May 05 09:00:00 CEST 2023