Nieuwe EU verordening medische hulpmiddelen met een jaar uitgesteld naar 26 mei 2021

Gepubliceerd op: 13-05-2020

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om het moment waarop de Europese verordening medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation, EU no 2017/745 (MDR)) van toepassing wordt met een jaar uit te stellen vanwege de coronacrisis. Oorspronkelijk zou de MDR deze maand van toepassing worden, maar dat gaat dus niet door. Zie ook het bericht van de CCMO hierover.

Vanwege de inwerkingtreding van de MDR deze maand was er een tijdelijke stop van het in behandeling nemen van medische hulpmiddelen studies. Dit is echter niet langer van toepassing en medische hulpmiddelen studies kunnen weer gewoon worden ingediend bij de METc VUmc volgens de richtlijnen op onze website.

De METc VUmc zal zich komend jaar richten op het informeren van de onderzoekers over de consequenties van de MDR zodat zij goed zijn voorbereid.

Gepubliceerd op: 13-05-2020