Nieuwe hbo+-opleiding Zorgadministratie

Gepubliceerd op: Mon May 03 08:30:00 CEST 2021

Nieuwe regels, digitalisering, zorg op afstand, integrale capaciteitsplanning – iets waarvan het belang door Covid nog eens extra blootgelegd werd; de zorgadministratie wordt steeds complexer en de lijst van benodigde competenties steeds langer en specifieker. Hoog tijd dus om ook het Zorgadministratief onderwijs te herzien en beter te laten aansluiten op de praktijk.

In samenwerking met in- en externe experts, waaronder hoofden zorgadministratie, brancheorganisaties NFU en NVZ, onderwijskundigen en oud-deelnemers, werkt VUmc Academie aan de vormgeving van een geheel nieuw curriculum. In eerste instantie alleen van de hbo+-opleiding; in een later stadium, mits er in het veld behoefte aan is, volgt de mbo-variant.

De nieuwe opleiding Zorgadministratie zal bestaan uit tien modules die zowel los van elkaar, als in zijn geheel gevolgd kunnen worden. “Pick en choose dus”, zegt projectleider bij VUmc Academie Johan Joosse. “Je kunt straks bijscholen per onderdeel of de gehele hbo+-opleiding volgen, inclusief praktijkgericht onderzoek en diploma.” De ontwikkeling van de modules is in volle gang, zodat in het najaar de eerste trainingen van start kunnen gaan.

"Blended, modulair en vooral praktisch"

Ambassadeur zorglogistiek
Een van de nieuwe modules is Zorglogistiek. Dennis Moeke, lector Logistiek aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en expert op dit gebied, is betrokken bij de inhoudelijke en didactische vormgeving. Daarnaast fungeert hij als klankbord – ook zorgadministratiebreed –, heeft hij een groot netwerk en zal hij straks als (gast)docent acteren. Als ‘ambassadeur van de zorglogistiek’ en met zijn ervaring in het hbo-onderwijs, zet hij zich graag in om het onderwijs naar een hoger plan te tillen. “Zorglogistiek is eigenlijk een beetje mijn hobby,” lacht hij. “Het is een ingewikkeld, maar heel dynamisch vakgebied, waarbij de belangrijkste stakeholder een heel bijzondere is. Namelijk de patiënt, die enerzijds een afhankelijkheidspositie heeft en anderzijds klant is. Hij betaalt immers ook voor de zorg. Ook de reis die de patiënt maakt door het ziekenhuis en het zorgproces, is complex. Dat maakt het vakinhoudelijk interessant. Bovendien vind ik het belangrijk dat ik mijn kennis kan inzetten op maatschappelijk vlak. Dus niet alleen maar voor het bedenken van slimmigheidjes voor het bedrijfsleven die meer geld opleveren.”

Prettige club
Ook een reden voor Dennis om zich, ondanks zijn volle agenda, in te zetten voor herontwikkeling, is de fijne samenwerking met VUmc Academie. “Het is gewoon een hele prettige club. Ik vind het goed dat ze over hun eigen grenzen heen kijken. En ik word altijd heel blij van hoe ik ontvangen word en de open communicatie. Dat is belangrijk als je van buiten komt.”

Gaming

Hoe de module Zorglogistiek er straks uit gaat zien, blijft nog even spannend. Maar als het aan Dennis ligt is het in ieder geval interactief. Er vallen zelfs woorden als gaming. Belangrijke onderwerpen die naar zijn idee zeker aan de orde komen zijn: zorg op afstand, zoals beeldzorg, process mining, waarbij je met behulp van data processen inzichtelijk kunt maken en integrale capaciteitsplanning. “Covid maakte nog eens extra duidelijk hoe belangrijk dat laatste is.” Maar ook andere veranderingen in de zorg hebben zijn aandacht: “Mensen blijven langer thuis; dat moet je anders organiseren, samenwerken in de keten wordt steeds belangrijker, vakgebieden lopen in elkaar over, zoals zorg en welzijn. Het is interessant om te onderzoeken wat dit betekent voor de verschillende rollen en welke logistieke en administratieve consequenties dit heeft.”

Blended praktijkgericht onderwijs
Ook de overige modules zullen interactief zijn en een mix van online lessen, een digitale leeromgeving en fysieke bijeenkomsten. Johan: “We willen zoveel mogelijk blended, praktijkgericht onderwijs bieden waarbij van en met elkaar leren centraal staat en de docent een faciliterende, coachende rol heeft. Dus veel zelfstudie, in groepsverband zoeken naar oplossingen en praktijkcasuïstiek.”

Lees alles over het (her)ontwerpen van scholingen bij VUmc Academie in het nieuwe VUmc Academie magazine Metamorfose - Perpetuum mobile van leren en ontwikkelen 

Meer informatie hbo+-opleiding Zorgadministratie

De nieuwe hbo+-opleiding Zorgadministratie bestaat uit 10 modules die zowel los van elkaar gevolgd kunnen worden, als in zijn geheel. Volg je alle modules, dan sluit je af met een praktijkgericht onderzoek en ontvang je een diploma. In totaal duurt deze opleiding twee jaar. Voor elke los gevolgde module krijg je een certificaat. De opleiding is bedoeld voor medewerkers in de zorgadministratie, DBC-adviseurs en functioneel beheerders.
De eerste modules - Administratieve organisatie en interne beheersing en Wet- en regelgeving/privacy en informatiebeveiliging – zijn vanaf het vierde kwartaal 2021 te volgen. De overige modules volgen in de loop van 2022. Meer informatie over de opleiding is te vinden op de site van de opleiding Zorgadministratie.

Gepubliceerd op: Mon May 03 08:30:00 CEST 2021