Nieuwe opleiding MOZ heeft de toekomst

Gepubliceerd op: Wed Dec 19 16:05:00 CET 2018

VUmc Amstel Academie is gestart met de opleiding Medewerker operatieve zorg (MOZ). Deze opleiding met CZO-accreditatie biedt een kans het personeelstekort in de operatiekamer terug te dringen. Zeker nu ziekenhuizen zich meer gaan specialiseren en zelfstandige behandelcentra CZO-erkende stageleerplaatsen mogen aanbieden.

De kranten staan bol van het tekort aan operatieassistenten. De animo voor de opleiding is gering en de opleidingsplaatsen in ziekenhuizen zijn beperkt. Het Capaciteitsbureau adviseert in het Capaciteitsplan 2018-2021 jaarlijks 1.068 nieuwe operatieassistenten op te leiden. Dat is bijna drieënhalf keer zoveel dan de instroom van 2017 (313 studenten). Door het gebrek aan goed opgeleid personeel liggen operatiekamers stil, lopen de wachtlijsten op en moeten ziekenhuizen tijdelijke, duurdere detacheringskrachten aantrekken. Deze kwestie speelt al jaren en de tekorten zijn zeker niet op korte termijn opgelost.

CZO-accreditatie medewerker operatieve zorg

Toch is er een mogelijkheid om eenvoudig en relatief snel meer gekwalificeerd personeel voor de operatiekamer te werven. En die heet MOZ: medewerker operatieve zorg. Dat is de nieuwe naam van de opleiding operatieassistent tweede deskundigheidsniveau. Deze opleiding levert al twintig jaar gediplomeerd operatiepersoneel en heeft dit najaar een erkenning gekregen van het College Zorg Opleidingen (CZO).

Een MOZ wordt binnen twee jaar opgeleid om in de operatiekamer te assisteren bij hoogvolume laag- en middelcomplexe behandelingen. Denk aan operaties die plaatsvinden in zogenoemde ‘straatjes’, zoals de arthroscopieën, liesbreuken, cholecystectomieën, middenoordrainages en cataractoperaties (zie kadertekst).

De MOZ-opleiding is, net als die van een reguliere operatieassistent, inservice. De student is in dienst van het ziekenhuis en heeft tijdens de opleiding een leer-arbeidsovereenkomst. Het verschil is dat een MOZ alleen assisteert bij laag- en middelcomplexe ingrepen. Terwijl een operatieassistent ook wordt ingezet bij hoogcomplexe en acute operaties, en organisatiegebonden taken uitvoert.

Wat: Tweejarige opleiding medewerker operatieve zorg (MOZ), NLQF niveau 4.
Waar: Erasmus MC Academie Rotterdam, VUmc Amstel Academie - Amsterdam UMC.
Hoe
: de MOZ werkt bij electieve protocollaire zorgsituaties met een voorspelbaar verloop en een geringe kans op het optreden van peroperatieve complicaties.
Specialismen: algemene chirurgie, KNO, gynaecologie, oogheelkunde, urologie, PRC, mond-kaakchirurgie en orthopedie.

Voor meer informatie: m.geuzenbroek@vumc.nl

Informatie opleiding

Gepubliceerd op: Wed Dec 19 16:05:00 CET 2018