Nominatie JOGG-Zaanstad voor de Sigra Samenwerkingsaward

Gepubliceerd op: 22-12-2021

Aileen Boersen en Annelijn de Ligt (GGD Zaanstreek-Waterland) waren onlangs genomineerd voor de Sigra Samenwerkingsaward. Vanuit JOGG Zaanstad hebben zij gezondheidsnetwerken opgezet, waarin professionals vanuit allerlei domeinen samenwerken. Ze wonnen de award niet, maar deze mooie erkenning benadrukt de waarde van samenwerking ten behoeve van ouders en kinderen.

Foto: nieuwsbrief JOGG Zaanstad

Gewoon gezond opgroeien

Aileen Boersen en Annelijn de Ligt hebben samen een gezondheidsnetwerk opgezet vanuit JOGG-Zaanstad. Bij JOGG Zaanstad zetten allerlei mensen zich in voor een omgeving waarin kinderen en jongeren gewoon gezond kunnen opgroeien. Door kennis en ervaringen met elkaar te delen op wijkniveau, tussen wijken én tussen gemeenten, streven de partners naar een gezondere omgeving voor kinderen. Annelijn: ‘het netwerk in Zaandam werkt, en daarom zetten we in het project ‘Gezond Opgroeien’ nu ook netwerken op in omringende gemeenten.’ Ouders en kinderen hebben ook een stem in de netwerken.

Passende ondersteuning

In de regio krijgen gezinnen met lage gezondheidsvaardigheden waar overgewicht speelt, bijpassende ondersteuning. Dit vraagt om signaleren, doorverwijzen en ondersteunen van kinderen. Hiervoor zijn verschillende professionals nodig: daarom is samenwerking tussen professionals uit meerdere domeinen essentieel voor het slagen van de aanpak.

Aileen: ‘Het resultaat van samenwerking in een netwerk is dat partners elkaar beter weten te vinden, op een laagdrempelige manier. Iedere professional heeft eigen expertise, en soms is het lastig om de juiste professional op het juiste moment bij een gezin te betrekken. Elkaar kennen en weten te vinden helpt.’

Deze ingesloten video kan niet worden getoond vanwege uw cookie instellingen. Pas uw instellingen aan op de privacypagina, of bekijk de video op Youtube.

Trots

Annelijn: ‘een goed netwerk is onmisbaar als je de samenwerking tussen sectoren en domeinen wil regelen. Bij ons kennen ze elkaar: de leerkracht, huisarts, jeugdverpleegkundige, kinderarts in het ziekenhuis, jongerenwerker.’

Hoe wel ze de Sigra Samenwerkingsaward 2021 helaas niet gewonnen hebben, zijn ze blij met deze erkenning voor het harde werk van alle partners.

Annelijn en Aileen: ‘We kregen zoveel leuke reacties! Wij zijn ontzettend trots dat we in Zaanstad samen met heel velen werken aan een gezonde en kansrijke jeugd. De passie en gedrevenheid van alle betrokkenen is en blijft bewonderingswaardig. De nominatie is daarom wat ons betreft een prijs voor jullie harde (samen)werk.’

Wat is de Sigra Samenwerkingsaward?

Sigra is het regionale samenwerkingsverband van organisaties in zorg en welzijn in de regio's Noordholland-Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Diemen en Amstelveen. Elk jaar reikt Sigra een Samenwerkingsward uit om het belang van samenwerking tussen organisaties en sectoren te benadrukken. Genomineerden zetten zich in voor samenwerking tussen verschillende organisaties en stakeholders. Dit met als doel passende ondersteuning en zorg te leveren aan inwoners in de regio, of een fijnere werkomgeving te creëren voor zorgprofessionals. Naast de eer, krijgt de winnaar €1000 om de samenwerking te bevorderen.

Gepubliceerd op: 22-12-2021