Onderhuidse toediening kan leiden tot lagere concentraties natalizumab in bloed

Gepubliceerd op: 23-01-2023

Mensen met MS die overstappen van natalizumab via het infuus naar een onderhuidse prik (subcutaan) kunnen lagere concentraties van het medicijn in het bloed krijgen dan tijdens de behandeling met het infuus. Dat laten de resultaten van een kleine onderzoek zien. Het monitoren van de concentraties natalizumab bij mensen die overstappen van infuus naar onderhuids is belangrijk wanneer patiënten langere behandelintervallen hebben dan het reguliere schema. Resultaten van dit onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.

Natalizumab is in 2006 goedgekeurd voor de behandeling van relapsing-remitting MS. Het is een zeer effectief MS-medicijn en werkt door de hersenen af te sluiten voor ontstekingscellen uit de bloedbaan. Natalizumab wordt elke vier weken per infuus toegediend. Sinds 2021 kan natalizumab ook onderhuids toegediend worden. Hierdoor is er geen toegang tot een bloedvat nodig, wat voor mensen die lastig te prikken zijn erg prettig is. Er is nog weinig bekend over de natalizumab concentraties bij subcutane toediening.

Het onderzoek

Alyssa Toorop van het MS Centrum Amsterdam heeft binnen de NEXT-MS studie gekeken naar natalizumab concentraties bij patiënten die overstapten van natalizumab infusen naar onderhuids gebruik. De NEXT-MS is een landelijk onderzoek waarbij het behandelinterval tussen infusen of injecties wordt aangepast op basis van medicijnconcentraties in het bloed. Het meten van de concentraties wordt gedaan door Sanquin Diagnostic Services in Amsterdam, die deze test ook hebben ontwikkeld. Vijftien deelnemers van de NEXT-MS zijn overgestapt naar de onderhuidse prik met natalizumab. De onderhuidse toedieningen werden in hetzelfde schema gegeven als het infuusschema.

De resultaten

Het bleek dat de natalizumab concentraties in het bloed, gemeten vlak voor een volgende injectie, bij de meeste patiënten lager waren na de onderhuidse toediening in vergelijking met een infuus.  Er was geen sprake van MS-ziekteactiviteit bij de vijftien deelnemers. Wel werden door de lagere natalizumab concentraties in het bloed bij een aantal deelnemers de behandelinterval verkort om te zorgen dat er voldoende natalizumab in het bloed aanwezig bleef.

Origineel artikel

Alyssa Toorop et al. Decrease of natalizumab drug levels after switching  from intravenous to subcutaneous administration in patients with multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry (jan 2023)

DE NEXT-MS studie wordt gefinancierd door Stichting MS Research, de Hersenstichting en Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Het meten van de natalizumab concentraties en antistoffen is een samenwerking met Sanquin Diagnostic Services in Amsterdam.

Gepubliceerd op: 23-01-2023