Een op maat gedoseerde behandeling van natalizumab (Tysabri) bij MS patiënten

Tijdens de studie NEXT-MS krijgen patiënten die met het middel natalizumab (Tysabri) worden behandeld een persoonlijk behandelschema in plaats van het standaard behandelschema. Hierbij wordt bij patiënten op basis van de hoeveelheid medicijn in het bloed gekeken of de patiënt op het standaard vier-wekenschema (1 infuus per 4 weken) moet blijven, of dat iemand mag verlengen naar een vijf-, zes-, zeven- of achtwekenschema. Hierdoor hoeven de meeste patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen en wordt de kans op bijwerkingen en complicaties mogelijk verkleind. Daarnaast wordt de zorg efficiënter ingezet.

Deze studie is opgezet door het MS Centrum Amsterdam (Amsterdam UMC, locatie VUmc) en wordt uitgevoerd in verschillende ziekenhuizen in Nederland. In de studie zullen naar verwachting 300 MS-patiënten in heel Nederland meedoen. De medisch-ethische toetsingscommissie van het VUmc heeft de studie goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van de studie vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek.’

Sponsoren

De NEXT-MS studie wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:

Stichting MS Research
Hersenstichting
Innovatiefonds zorgverzekeraars