Onderwijskundige Ellen te Pas over actualiseren Opleiding Zorgadministratie (HBO+)

Gepubliceerd op: 28-08-2020

Ellen te Pas is onderwijskundige bij zowel het opleidingsinstituut van VUmc als AMC en leverde een onderwijskundige bijdrage aan de herziening van de Opleiding tot zorgadministrateur op HBO-niveau. Zij is vooral gespecialiseerd in blended learning.

Men wilde het gehele curriculum onder de loep nemen en nieuwe leermiddelen gebruiken. Mijn expertise is blended learning: onderwijs vormgeven in een combinatie van online-onderwijs en contactonderwijs”.

Enthousiasme en expertise
“Wat mij meteen opviel was het enthousiasme van de deelnemers en hun expertise. Die expertise wisselde van microniveau tot macroniveau, afhankelijk van functie en zorgsector. Beide zijn nodig om een goed beeld te krijgen. Alle heidagen zijn gestart met een ijsbreker. Zelfs de sceptici die dachten: “Moet dit nou?”, deden mee. Zo ontstonden er bijvoorbeeld bijzondere tekeningen. Het gaat erom dat er een sfeer ontstaat die bijdraagt aan een vruchtbare sessie. In mijn beleving zijn alle heidagen vruchtbaar geweest en we hebben dan ook echt meters kunnen maken”.

Blended learning
“Op dit moment zijn we de mogelijkheden van blended learning aan het onderzoeken; eerst voorbereiden via digitale leermiddelen en dan een klassikale, verdiepende bijeenkomst. Op deze manier benut je de contacttijd optimaal. De toekomstige studenten zullen veel opdrachten gaan maken die komen vanuit de praktijk en in samenwerking met de praktijk. Al met al een flinke onderwijskundige uitdaging, maar erg leuk!”

Meer informatie over de opleiding Zorgadministratie (HBO+)

Ellen te Pas

Ellen te Pas

Gepubliceerd op: 28-08-2020