Oproep voor mensen met MS

Gepubliceerd op: 21-04-2020

Heeft u COVID-19 (gehad)? Meld dat bij uw behandelend neuroloog!

Om optimale MS-zorg te kunnen leveren voor nu en in de toekomst, is het belangrijk om te weten wie (mogelijk) een infectie met het coronavirus heeft doorgemaakt. Daarnaast is het nodig om zoveel mogelijk informatie te verzamelen om inzicht te krijgen in het beloop van een infectie met het coronavirus (SARS-CoV-2) bij mensen met MS, met of zonder medicijnen. Het is daarom heel belangrijk dat u uw behandelend neuroloog informeert als u een (mogelijke) infectie met het coronavirus hebt of hebt doorgemaakt.

Bent u patiënt van Amsterdam UMC?

Uw neuroloog bereikt u bij voorkeur via MijnDossier. U kunt ook contact opnemen met de MS verpleegkundige via het telefonische spreekuur (020-4440775) of per email (msspreekuur.info@vumc.nl).

Bent u geen patiënt bij Amsterdam UMC, zoek dan contact met uw eigen ziekenhuis of huisarts.

Ook indien u niet getest bent op COVID-19, maar wel dergelijke klachten heeft, meldt dat bij uw behandelend neuroloog!

Heeft u vragen over het coronavirus en MS, kijk bij de veel gestelde vragen:

https://www.vumc.nl/nieuws/nieuwsdetail/vragen-over-coronavirus-en-ms.htm

Gepubliceerd op: 21-04-2020