Risicomanagement - Grip op het behalen van ambities

Gepubliceerd op: Mon Nov 06 14:53:00 CET 2023

In februari 2024 start een nieuwe cursus voor zorgadministrateurs bij Amsterdam UMC: risicomanagement. Volgens strategisch risicomanager en opleider Annemieke Jutte een must voor iedereen die voor een spannende of complexe opgave staat waarin veel veranderingen plaatsvinden. Want, zegt ze: de weg naar de finish zit vol kuilen en hobbels. Vooraf samen nadenken over welke kuilen en hobbels er mogelijk zijn en hoe je die gaat nemen geeft rust en grip op het behalen van je ambities.

Annemieke hoort het vaak: risicomanagement, dat is toch heel ingewikkeld? Met complexe tabellen en zo? “Maar dat hoeft niet”, zegt ze. “De klassieke theorieën van risicomanagement zijn inderdaad ingewikkeld. Dat is ook vaak het beeld bij zorgadministrateurs. Zeker in verband met rechtmatigheid van declaraties en Horizontaal Toezicht, waarbij de verzekeraar eist dat je het risicomanagement goed op orde hebt. Maar risicomanagement kan ook heel simpel zijn. In deze cursus willen we juist ook die kant van het verhaal laten zien. Dat risicomanagement allereerst breder is dan horizontaal toezicht. Maar ook dat het zelfs leuk kan zijn en rust geeft. En vooral, dat het je helpt beter te worden in wat je doet en je ambities waar te maken.”

“Risicomanagement is eigenlijk toepasbaar op alles, op elk project en bij elke verandering waarbij je te maken hebt met onzekerheden en complexiteit.”


3 vragen
“Risicomanagement is eigenlijk toepasbaar op alles”, vervolgt Annemieke. “Op elk project en bij elke verandering waarbij je te maken hebt met onzekerheden en complexiteit.” Dat kan dus binnen de zorgadministratie zijn, maar ook daarbuiten. Denk aan gebieden als financiën, gegevensuitwisseling, patiëntveiligheid en arbo. Annemieke: “Eigenlijk draait risicomanagement om 3 vragen: wat is je doel of ambitie? Wat zijn je zorgen of wat maakt het spannend? Wat ga je daaraan doen?”
Signaleren van mogelijke risico’s en bedenken over hoe je deze kunt ondervangen dus? “Ja, maar ook nadenken over wat je kunt doen als het wél misgaat. Je kunt namelijk niet alle risico’s voorkomen. Risicomanagement maakt inzichtelijk aan welke knoppen je kunt draaien. Zowel aan de risicokant als aan de kant van de mogelijke gevolgen.”

Interactief
De module bestaat uit 2 lesdagen en is zowel als onderdeel van de opleiding Zorgadministratie als los te volgen. Op lesdag 1 staan modellen, theorieën en de definitie van risicomanagement centraal. Daarbij wordt de link naar de eigen praktijk van de deelnemers gelegd. Annemieke: “Ook bespreken we daarbij de valkuilen die op de loer liggen. Het is immers soms best moeilijk om risicomanagement effectief in te zetten.” Lesdag 2 staat in het teken van de 6 stappen van risicomanagement. Deze worden aan de hand van een casus doorlopen. Die 6 stappen zijn onder meer het bepalen van de doelstelling, het identificeren en analyseren van mogelijke risico’s, het vaststellen van beheersmaatregelen en actieplannen, en meten, controleren, rapporteren en borging voor de toekomst. “Wij helpen deelnemers stap voor stap dit stappenplan te doorlopen. Daarbij geven we handvatten en tips voor het in kaart brengen van risico’s en het treffen van goede concrete maatregelen als onderdeel van je actieplan.” De cursus is heel interactief. Er worden veel gesprekken gevoerd en ervaringen uitgewisseld en zorgen gedeeld. Dit is belangrijk volgens Annemieke: “Vaak blijkt dat mensen dezelfde soort onrust ervaren, maar dit eigenlijk nooit uitspreken. Er met elkaar over praten en zorgen delen geeft rust. Bovendien zorgt het voor een betere analyse doordat je kennis vanuit verschillende disciplines bij elkaar brengt.”

Tegeltjeswijsheid
Annemieke is strategisch risicomanager en op dit moment werkzaam bij de gemeente Utrecht. Daarvoor werkte ze bij Amsterdam UMC waar ze onder andere betrokken was bij de fusie tussen AMC en VUmc en het samengaan van afdelingen van beide huizen. Ze begeleidt teams bij verandertrajecten, leidt mensen op om zelf dergelijke risicosessies te begeleiden en geeft veel trainingen. Naast haar eigen ervaringen en anekdotes illustreert ze haar lessen met duidelijke voorbeelden en beeldspraken. Wat Annemieke cursisten vooral mee wil geven is dat je alleen je ambities waar kunt maken als je risico’s durft te nemen. “Zo gooi ik er vaak een paar leuke tegeltjeswijsheden in, zoals ‘Langs de rand van het ravijn bloeien de mooiste bloemen. Om die te kunnen plukken moet je durven bang te zijn.’ Risicomanagement helpt je gestructureerd te kijken naar de zorgen die hebt en hoe je deze kunt aanvliegen. Met als gevolg: meer grip op het bereiken van je doelen. Of zoals Rob Kemperman, met wie ik samen deze cursus geef, zegt: ‘Risico nemen is een belangrijke route om vooruit te komen. Maar het is wel prettig om dit bewust en weloverwogen te doen'.”

Cursus Risicomanagement voor de zorgadministrateur

De cursus Risicomanagement voor de zorgadministrateur is bedoeld voor medewerkers werkzaam op de afdeling Zorgadministratie van een zorgaanbieder of medewerkers werkzaam bij een zorgaanbieder die zich willen professionaliseren in het vakgebied van zorgadministratie. De module bestaat uit 2 fysieke lesdagen en 1 online lesdag verdeeld over 2 maanden. Het is een interactieve en praktische training waarbij steeds de link naar de eigen praktijk wordt gelegd. De eerste lesdag vindt plaats op 9 februari 2024. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de site of mailen naar: healthinformationmanagement@amsterdamumc.nl.

Gepubliceerd op: Mon Nov 06 14:53:00 CET 2023