Stage Samen Gezond Groot: een poster over leefstijl op het consultatiebureau

Gepubliceerd op: 20-07-2020

Kim Horstmann, student Gezondheid en Leven, deed vanaf maart tot eind mei 2020 bij de sectie Jeugd & Gezondheid haar wetenschappelijke bachelorstage bij  het project ‘Samen Gezond Groot’. Onderzoek in en met de praktijk werd echter al snel een stage thuis achter de computer. We spraken haar en haar begeleiders over deze periode.

Een poster over leefstijldilemma’s

Het onderwerp was de evaluatie van een poster - ontwikkeld vanuit het project. De poster is ontwikkeld door JGZ professionals van GGD Kennemerland samen met ouders en onderzoekers. De poster is bedoeld om ouders van kinderen tussen 0-4 jaar te informeren over de mogelijkheid om leefstijlonderwerpen op het consultatiebureau te bespreken. Het gaat om de onderwerpen voeding, beweging, beeldschermgebruik en slapen.

Vragenlijsten én interviews

Kim heeft een mixed-methods studie verricht met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. De poster hing op vijf consultatiebureaus van GGD Kennemerland en op andere plekken waar ouders met jonge kinderen komen (bibliotheek, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen). Ouders vulden na afloop van het consult een korte vragenlijst in over het consult en de poster. Kim: ”deze gegevens heb ik vergeleken met die  van ouders die anderhalf jaar eerder op hetzelfde bureau waren geweest toen de poster nog niet gebruikt werd.” Ook heeft ze samen met onderzoeker Aileen Boersen ongeveer 25 ouders geïnterviewd over de poster.

Aileen Boersen: “We zijn nog bezig met dataverzameling en analyses, na de stage van Kim. Het complete onderzoek is dus nog niet afgerond. Daarom kunnen we de resultaten nog niet delen.”

Hoe is je stage verlopen?

“Mijn afstudeerstage is over het algemeen goed verlopen. Helaas was het wel heel anders dan gepland door de coronacrisis. Ongeveer twee weken na mijn start in maart moest ik helaas al stoppen met de dataverzameling en de bezoeken aan de consultatiebureaus. Gelukkig had ik net genoeg data verzameld voor de interventiegroep om statistische analyses te kunnen draaien en mijn scriptie te kunnen schrijven. De rest van mijn stageperiode werkte ik alleen maar thuis . Eens per week had ik een Zoom-overleg met mijn dagelijkse begeleider Aileen Boersen en indien nodig met mijn VUmc begeleider Vera van den Berg.”

Begeleiding

“Over de begeleiding die ik tijdens mijn stage heb gekregen ben ik zeker tevreden. Aileen maakte me wegwijs in de eerste twee weken voor en tijdens de dataverzameling. Ik kon haar bereiken voor allerlei praktische vragen. Met Vera had ik contact over grotere inhoudelijke vragen en statistiek. Ondanks de coronatijd heb ik altijd het gevoel gehad dat ze erg betrokken waren en kreeg ik de begeleiding die ik nodig had.”

Hoe is de dataverzameling gegaan?

Het was erg jammer dat ik na twee weken moest stoppen met de dataverzameling, aangezien ik het bezoeken van de consultatiebureaus, contacten met ouders en met de JGZ professionals zeker leuk vond. De afwisseling tussen praktische stagewerkzaamheden en scriptie schrijven verdween hierdoor. Het doel van mijn stage was ook om te leren over hoe een onderzoek doen in en met de praktijk eraan toe gaat. Ondanks de coronasituatie heb ik hier veel over geleerd.

Gepubliceerd op: 20-07-2020