Tools en theorie bij de master HGZO

Gepubliceerd op: Mon Jan 30 09:00:00 CET 2023

“Ik wilde een betere docent worden”, zegt Hans Smit, docent Verpleegkunde aan de HvA en IC-verpleegkundige. Hij voegde de daad bij het woord en volgde de master Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs (HGZO). Wat verwachtte hij van de opleiding en wat heeft deze hem gebracht?

“Voor de klas was mijn ervaring nog miniem, maar als IC-verpleegkundige deed ik wel al veel ervaring op in bedside teaching”, zegt Hans. “Ik had al vaker een aantal cursussen gedaan op het gebied van didactiek, maar nu was ik toe aan een ‘echte’ opleiding. Ik wilde meer inzicht in het vak. En een volgende stap zetten. Daarbij vind ik lesgeven gewoon echt heel erg leuk. Ik ben bijvoorbeeld ook EHBO-docent en kajakinstructeur. Het zit in me.”

Hans Smit, docent Verpleegkunde aan de HvA en IC-verpleegkundige Hans Smit, docent Verpleegkunde aan de HvA en IC-verpleegkundige

Eye-openers
De HGZO-opleiding is gestoeld op vier pijlers: didactisch handelen, onderzoeken, innoveren en professionaliseren. “Je krijgt niet alleen tools om je vak als docent beter uit te oefenen, je leert ook over de theoretische achtergrond: waarom werkt iets? Dat waren voor mij soms echte eye-openers. Soms pas je namelijk onbewust al iets toe. Zo vind ik het altijd heel prettig om mijn studenten te kennen. Nu weet ik dat uit onderzoek blijkt dat de leerresultaten van studenten ook beter zijn als je je studenten kent. En dat je bijvoorbeeld bepaald gedrag beter kunt verklaren.” Ook het doen van onderzoek en het schrijven van innovatieplannen zijn belangrijke onderdelen van de opleiding. Een thesis op het gebied van onderwijsvernieuwing, is het slotstuk.

Praktijkgericht proefschrift
Voor zijn thesis nam Hans het tekort aan stageplaatsen voor Verpleegkundestudenten als uitgangspunt. Hans: “Nieuwe studenten zijn er genoeg, maar in met name de randstad is er een enorm tekort aan stageplekken. Een direct gevolg van het tekort aan zorgpersoneel.” Om studenten van de HvA de mogelijkheid te bieden een stage te lopen, werd de duur ingekort van tien naar vijf weken. “Maar dat is echt het minimum”, zegt Hans. Met zijn proefschrift hoopt hij daar verandering in te brengen. Hiervoor onderzocht hij de mogelijkheden om een gedeelte van de stage te vervangen door simulatieonderwijs. En dat ziet er goed uit. Op dit moment vinden verschillende gesprekken plaats voor de uitrol naar de praktijk.

Hoge lat, lage drempel
De begeleiding vanuit de HGZO-opleiding ervaarde Hans als heel prettig. “De lat ligt hoog; er wordt veel van je gevraagd. Maar docenten zijn altijd bereikbaar voor hulp en feedback. En zie je het soms even niet meer zitten, dan kun je ook altijd terecht bij je eigen coach.”

 

Master Docent Hogergezondheidszorg Onderwijs

De tweejarige deeltijdopleiding master Docent Hogergezondheidszorg Onderwijs is een door de NVAO als goed geaccrediteerde hbo-master en leidt op tot innoverend zorgdocent die nauw verbonden is met de zorgpraktijk.
Deze docent functioneert op het raakvlak van onderwijs, zorginhoudelijk onderzoek en zorgpraktijk. De opleiding is uniek in Nederland en sluit aan bij de veranderde eisen van het werkveld. In het programma van de master Docent Hogergezondheidszorg Onderwijs staan de competenties didactisch handelen, innoveren, onderzoeken en professionaliseren centraal. Na het succesvol afronden van de opleiding wordt de graad Master of Education verleend.

 

Gepubliceerd op: Mon Jan 30 09:00:00 CET 2023