VUmc Academie ontvangt Cedeo-score van 9,8

Gepubliceerd op: Wed Feb 26 12:49:00 CET 2020

Recentelijk heeft het open cursusaanbod van VUmc Academie glansrijk een Cedeo-erkenning doorstaan. Deze erkenning geeft de garantie dat minimaal 80% van de klanten tevreden is over de kwaliteit en dienstverlening van het opleidingsinstituut. Op basis van deze uitslag mag VUmc Academie de komende twee jaar aangeven Cedeo-erkend te zijn en dat is goed nieuws. Wim Tromp en Christien van Santen, beiden manager bij VUmc Academie, vertellen meer over het belang van deze hoge score.

Om in aanmerking te komen voor een erkenning voert Cedeo een klanttevredenheidsonderzoek uit onder de inkopers van opleidingen en cursussen. Tijdens dit onderzoek geven de inkopers antwoord op gerichte vragen over thema’s als het trainingsmateriaal, de opleiders en uitvoering van de cursus. Centraal staat hierbij telkens de vraag in hoeverre het opleidingsinstituut erin is geslaagd om de gewekte verwachtingen waar te maken.

Open aanbod op maat
Christien van Santen: “Wat duidelijk in het rapport naar voren kwam, was de professionaliteit van de opleiders. Niet alleen vanwege hun vakbekwaamheid, maar ook vanwege de manier waarop zij contact houden met de cursisten en aan hun behoeften voldoen. Dit doen zij door veel in te gaan op casuïstiek die de cursisten meebrengen en die direct in de cursus te verwerken. Dat maakt ons aanbod flexibel en heel open, en steeds op maat.”

Leren vanuit casuïstiek
Het opleidingsaanbod van VUmc Academie is casuïstiek-gedreven, echt vanuit de praktijk. Daardoor is de inhoud voor veel professionals in het werk herkenbaar. In de opleidingstrajecten wordt veel gebruikgemaakt van de werkvorm team based learning. Hierbij komen cursisten tevens in aanraking met de casuïstiek uit het werkveld van collega’s. “Het effect van leren heeft een veel hoger resultaat wanneer je de relatie legt met de praktijk én je dit leren dichtbij de werkvloer organiseert. Dat is nog een stap verder,” vertelt Wim Tromp. “Daarom faciliteren we dit leren bij of op de werkplek zoveel mogelijk met verschillende technieken en tools. We blijven ons hier ook in de toekomst op ontwikkelen.”

Oud-cursisten betrekken bij ontwikkelingen
Ondanks de zeer hoge score geeft het rapport ook inzicht in de kansen die er liggen. Christien: “We zijn een instituut in ontwikkeling en datzelfde geldt voor ons opleidingsaanbod. In de doorontwikkeling van ons aanbod willen we oud-cursisten meer betrekken. Uit het Cedeo-rapport blijkt dat oud-cursisten graag betrokken willen blijven bij ontwikkelingen.”

Eigen medewerkers als bestaansrecht
Steeds meer inkopers van opleidingen kiezen uitsluitend uit aanbieders die Cedeo-erkend zijn. Toch is de erkenning niet alleen interessant voor externe partijen. “Naast dat we hard werken voor ons landelijke profiel, bestaat VUmc Academie vooral ook voor ons eigen instituut, ons Amsterdam UMC en haar medewerkers,” vertelt Christien. Wim beaamt dat: “Daar ontlenen we ons bestaansrecht aan.” Christien: “De kwaliteit van ons aanbod wordt herkend door de buitenwacht. Dat is goed nieuws, omdat we hierdoor we nog meer producten kunnen ontwikkelen voor onze eigen medewerkers.”

Kijk voor meer informatie over VUmc Academie op: www.vumc.nl/educatie/vumc-academie

Gepubliceerd op: Wed Feb 26 12:49:00 CET 2020