Zorgen voor zorg

Gepubliceerd op: Thu Mar 02 09:00:00 CET 2023

Wat beweegt iemand om naast zijn dagelijkse werkzaamheden ook docent te worden? Margriet Wieles, verpleegkundig specialist voor het team palliatieve consultatie van Amsterdam UMC en hospice Kuria én docent palliatieve zorg vertelt hoe en waarom zij het docentenvak inrolde. Waar zij nog steeds met heel veel plezier aan verpleegkundigen en andere zorgverleners lesgeeft over de laatste levensfase.

Ongeveer tien jaar geleden werd Margriet gastdocent bij de Amstel Academie, die de cursus toen verzorgde. Vóór die tijd was zij al betrokken bij de scholing, wat begon met een keer een voorlichting in een hospice aan een schoolklas. Bij de Amstel Academie werd de scholing eerst klassikaal (meteen al voor een bredere regio dan alleen het netwerk Amsterdam) aangeboden en later uitgebreid met een e-learning. Tot het bij VUmc Academie de huidige vorm kreeg in samenwerking met FiniVita en landelijk wordt aangeboden.

“Ik heb het altijd al leuk gevonden om les te geven, om kennis over te brengen”

Online voorbereiding
De huidige cursus is niet meer te vergelijken met de begintijd, toen er wel literatuur was, maar de cursus voornamelijk op locatie werd gegeven, in zes dagdelen. “Dat betekende dat de verpleegkundigen langere tijd van de afdeling af waren om de cursus te kunnen volgen, wat in de huidige tijd niet meer wenselijk is. Door het werken met de e-learning kon de cursus flink gecomprimeerd worden. De e-learning zorgt voor ondersteuning en verdieping; de cursisten vergaren op deze manier hun basiskennis en in de les gaan we daar dan verder op in.”

Putten uit ervaring
“Ik heb het altijd al leuk gevonden om les te geven, om kennis over te brengen”, vertelt Margriet en je hoort in haar stem dat dat niet is veranderd. Desgevraagd laat ze weten dat volgens haar een goede docent iemand is die gebruik maakt van eigen kennis en ingebrachte casuïstiek van de cursisten, waar tijdens de fysieke bijeenkomst dieper op kan worden ingegaan en de cursisten van en met elkaar leren. “Een goede docent moet verhalen kunnen overbrengen”, zegt Margriet. Doordat zij zelf zo lang in de palliatieve zorg werkt en veel ervaring heeft opgedaan, is dat voor haar makkelijk. “We werken wel met een bepaald programma. Naast de e-learning is er een PowerPointpresentatie, maar soms volg ik ook niet het hele programma, doordat er praktijkvoorbeelden zijn van wat de cursisten meemaken. Daarover volgt dan een gesprek in de klas; hoe pakken anderen dat aan en is dat de beste manier? Vaak blijken de cursisten vergelijkbare situaties of vragen te hebben. Het is heel fijn dat we als docent de vrijheid hebben om dan iets van het programma af te wijken, omdat dat meer oplevert.” Margriet geeft de cursus overigens samen met een collega, waarbij zij zelf het eerste dagdeel van de cursus voor haar rekening neemt.

Samen zorgen
Bij palliatieve zorg gaat het niet alleen om de patiënt, maar heb je bijvoorbeeld ook te maken met de familie. “Daarbij hangt het ook af van de klik die er tussen de verpleegkundige en de familie is, of je optimale zorg kan geven. Je hoeft het, doordat je in een team werkt, niet alleen te doen. Ook in de les is er voldoende ruimte om te sparren met de medecursisten.”

Moeilijke onderwerpen
Vragen die altijd wel worden gesteld gaan over palliatieve sedatie en euthanasie. “Hoe herken je een palliatieve patiënt en hoe ga je het gesprek aan? Symptoomherkenning is essentieel; wat doe je bij pijn, wat doe je bij een delier?”

Verdiepingslessen
Zijn er onderwerpen die in verdiepingslessen zouden kunnen worden aangeboden? “Ik zou wel een middag verder willen ingaan op symptoommanagement; pijn, benauwdheid of vermoeidheid en delier. Dat zijn in de laatste drie levensmaanden belangrijke thema’s. Daarnaast zou er ook een middag kunnen worden gewijd aan communicatie; dat is zo belangrijk. Ook een thema als zelfzorg voor professionals, dat ook al aan bod komt in de Basiscursus palliatieve zorg en waarover trainingen worden gefaciliteerd in het Ingeborg Douwes Centrum zou een mooie verdiepingsles zijn.”

De Basiscursus palliatieve zorg

De Basiscursus palliatieve zorg bij Amsterdam UMC is voor verzorgenden of verpleegkundigen niveau 3, 4 of 6, die beter voorbereid willen zijn op de zorg voor patiënten in hun laatste levensfase. Bij de Basiscursus palliatieve zorg volg je interactieve lessen, samen met verpleegkundigen of verzorgenden van andere niveau’s. Je leert niet alleen om voor de patiënt en diens naasten te zorgen, maar ook hoe je beter kunt zorgen voor jezelf. En je collega’s. De cursus bestaat uit twee dagdelen en een e-learning. Kijk voor meer informatie op Basiscursus palliatieve zorg.

Lees voor meer infromatie ook het artikel "Aansluiting door samenwerken"

Gepubliceerd op: Thu Mar 02 09:00:00 CET 2023