Reacties Bedrijfsartsen

Reactie Marten van Til

Marten van Til is bedrijfsarts bij de Dienst Arbo en Milieu (VU, VUMC). Hij heeft ondertussen al vele practica gegeven aan tweedejaars geneeskundestundenten. Lees hier een interview waarin hij vertelt over zijn ervaringen.

En, hoe vond het het gaan? Wat zijn je ervaringen dit jaar?
Elk jaar zie ik er wel een beetje tegen op en vraag me dan af: "Lukt het wel met de studenten?" Maar dat is gezonde plankenkoorts. Mijn grootste angst vooraf is dat ik een lethargische groep krijg: een groep met passieve ongemotiveerde achterover hangende studenten. Ik heb liever een groep ADHD'ers, daar kan ik beter mee overweg. Toch heb ik nog nooit een passieve groep gehad en waarschijnlijk omdat ik dat zelf beïnvloed.

Dat beïnvloeden hoe doe je dat?
Door prikkelende discussievragen voor te leggen, door soms wat af te wijken van de stof en door veel verhalen uit de praktijk te vertellen over lastige dilemma's. Ik leg vaak ethische kwesties voor en filosofeer hier graag met studenten over.

Wat vind je van de voorkennis van studenten?
Ik ben daar erg positief over. Hun kennisniveau over ziektes is hoog. Ze weten zeker voldoende voor het practicum.

Welke onderdelen spreken studenten aan?
Onderdelen die aansluiten bij de leefwereld van studenten, zoals de Hepatitis B vaccinatie. Daarnaast werkt het goed om in rollenspellen interventies op metaniveau toe te passen. Zo maak je achterliggende processen in de communicatie expliciet. Studenten leren in te zien dat bij miscommunicatie ze van bovenaf zich kunnen afvragen: "Wat is hier eigenlijk aan de hand?"

Welke dingen wil je ze meegeven?
Ten eerste, het vak van de bedrijfsarts is niet saai.
Ten tweede, het werkveld van een bedrijfsarts is wel een ander vak dan dat van huisartsen of specialisten. Ik vind het belangrijk dat studenten realiseren dat een bedrijfsarts een andere manier van kijken heeft. Hierbij speelt de invloed van de omgeving op gezondheid een grote rol. Het heeft me 15 jaar gekost om mijn werk in eenvoudige bewoordingen uit te drukken, maar uiteindelijk leg ik mijn werk als volgt uit:

"Ik zorg ervoor dat mensen niet ziek worden van werk en áls ze ziek zijn, zorg ik ervoor dat ze weer aan het werk kunnen."

Ten derde, als arts heb je altijd te maken met gedragsbeïnvloeding, zelfs al zou je alleen een recept voorschrijven. Je zult patiënten dus ook moeten kunnen beïnvloeden waardoor ze daadwerkelijk hun medicijn innemen.
Uiteindelijk wil ik dat studenten tijdens het practicum zullen denken: "Daar heb ik wat aan als ik later dokter wordt."

Dus wat kunnen ze na dit blok in hun artskoffertje stoppen?
1. Oog voor omgeving
2. Het vakgebied van arboartsen is leuk
3. Het werkveld van de arboarst kijkt verder dan alleen de ziekteleer.

Reactie Feico Zwerver

Ook Feico Zwerver, verzekeringsarts en onderzoeker zet zich in voor het onderwijs. Lees hieronder zijn ervaringen.

Wat is je insteek?
Ik vind het belangrijk dat studenten een beeld kunnen vormen van wat in de spreekkamer gebeurt. Het leuke van de dvd is dat studenten naar verschillende rollen kunnen kijken (patiënt, dokter, etc). Iedereen kijkt op zijn eigen manier tegen klachten aan. Studenten leren in dit practicum zien dat er een mens achter de klachten zit en niet alleen de rugpijn zelf aandacht verdient.

Wat is je beeld van de studenten?
Sommige studenten zien na het eerste filmpje al wat er aan de hand is met de cliënt en bij anderen duurt dat wat langer. Wel vind ik dat studenten al heel veel weten en op een volwassen manier naar beelden kijken: ze zijn komen aardig opgetuigd binnen. De aansluiting met het niveau is dus er erg goed en ze zijn zeer serieus en toegewijd.