Het onderzoek

De context

In de participatiesamenleving moeten burgers steeds meer voor elkaar zorgen. Bezuinigingen in de zorg geleid tot steeds zwaardere zorg in de verpleeghuizen. De zorg is zwaarder geworden, en tegelijkertijd worden zorgverantwoordelijkheden in toenemende mate afgeschaald. Van hoger opgeleide zorgmedewerkers naar lager opgeleide zorgmedewerkers, van professionele zorg naar mantelzorgers en vrijwilligers. We weten ook dat deze rollen vaak naast elkaar worden vervuld: een groot aantal van de betaalde zorgmedewerkers is bijvoorbeeld ook mantelzorger of vrijwilliger in de zorg. Het personeelstekort in de zorg is groot en de medewerkers ervaren de effecten daarvan aan den lijve. Daarbij hebben ze in toenemende mate te maken met tijdelijke en/of flexibele contracten.

Wat willen wij weten?

Het is onduidelijk hoe zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers hun verschillende zorgverantwoordelijkheden balanceren in deze 'onzekere' context en hoe zij hierbij met hun eigen gezondheid en welzijn omgaan. 

Op wie richten we ons?

In dit onderzoeksproject focussen we op de ervaringen van zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers in de leeftijd van 45-67 jaar, zowel mannen als vrouwen, met diverse culturele en etnische achtergronden (intersectioneel perspectief).

Hoe onderzoeken we dat?  

We maken daarbij gebruik van een participatieve onderzoeksbenadering; zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers zijn als onderzoekspartners betrokken in alle fasen van het onderzoeksproject. Data wordt verzameld middels interviews, dialoogbijeenkomsten, etnografie en art-based onderzoekmethoden zoals photo-voice.

Wie financiert het onderzoek?

Dit onderzoek wordt gefinancierd vanuit het programma Gender & Gezondheid van ZonMw.
Zie voor meer informatie: www.zonmw.nl/gender