In de media

Welke impact heeft de COVID-19 pandemie op het werk, de gezondheid, financiële situatie en mantelzorgtaken van ZZP’ers in de ouderenzorg?

Het Amsterdam UMC voerde een onderzoek uit naar de ervaringen van ZZP'ers in de ouderen ten tijde van Corona. We signaleerden dat ZZP'ers vaker voor relatief risicovolle diensten werden gevraagd, waarbij hun gezondheid niet hoog op de agenda stond van de overheid en van zorginstellingen. Als gevolg kwamen ZZP'ers voor dilemma's te staan waarbij ze gedwongen werden om te kiezen tussen hun gezondheid, de gezondheid van naasten, de zorg voor cliënten en hun eigen financiële situatie. Door deze dilemma's werden maatschappelijke ongelijkheden vergroot, tussen ZZP'ers met en zonder financiële buffers, tussen mannen en vrouwen en tussen wit en zwart. De uitkomsten van dit onderzoek staan samengevat in deze factsheet

Uitkomsten Photovoice

Wat zijn belangrijke thema’s voor zorgmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers in de ouderenzorg? Deze vraag stond centraal in de eerste fase van het onderzoeksproject Gezond Zorgen (2018-2019). Zes maanden lang fotografeerden de deelnemers aan het PhotoVoice project hun eigen leven en werk. Aan de hand van deze foto’s gingen zij in gesprek over de thema’s die voor hen belangrijk zijn. De deelnemers, hun verhalen én de thema’s ontvouwen zich in deze poster.

‘Dat zorgende zit gewoon in me’

In de participatiemaatschappij wordt van burgers gevraagd om meer voor elkaar te zorgen. Maar over wie hebben we het eigenlijk, als we spreken over ‘burgers’. Wie voelt het appèl om meer te zorgen en van wie wordt er gevraagd om meer te gaan zorgen. In dit artikel in het tijdschrift voor Sociale Vraagstukken betogen de onderzoekers van Gezond Zorgen dat deze extra taak met name op vrouwen terecht komt die al zorgtaken hebben als zorgmedewerkers, mantelzorger of vrijwilliger. Wie al zorgt, zal nog meer zorgen lijkt het effect. Willen we als samenleving de zorgtaken meer gelijk verdelen, dan zullen beleidsmakers en professionals bewust moeten worden van de wijze waarop ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in hun beleid en werkwijzen sluipt. Dit artikel behandelt enkele situaties die deze dynamiek illustreren.   

Gedumpt zorgpersoneel terugvragen? Dat kan niet zonder excuses

Halverwege oktober 2019 ontvingen 3.000 ex zorgmedewerkers een brief van de ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins met het verzoek om terug te keren naar de zorg. De onderzoekers van Gezond Zorgen schreven een reactie dit opiniestuk [hyperlink]. 

Medewerkers betalen de prijs van betere verpleeghuiszorg

In het project 'Gezond Zorgen' werken academisch onderzoekers samen met ervaringsdeskundige co-onderzoekers om te begrijpen hoe zorgmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers in de ouderenzorg hun gezondheid balanceren. De co-onderzoekers wilden hun eerste analyses (én boosheid) naar buiten brengen.  De academische onderzoekers ondersteunden hen hierbij. Dit opiniestuk is daarvan het resultaat.