Expertisecentrum Cognitie voor zorg en onderzoek van cognitieve klachten bij MS

Expertisecentrum Cognitie richt zich op specialistische zorg en onderzoek van cognitieve klachten bij MS.

Meer dan de helft (43-70%) van de mensen met MS ervaart problemen met het denkvermogen (cognitie). Deze klachten leiden tot sterk verminderde kwaliteit van leven en beperkingen in het dagelijks leven. Het Expertisecentrum Cognitie wil niet alleen de hersenprocessen, die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van cognitieve problemen, onderzoeken, maar zich ook richten op het ontwikkelen van mogelijke behandelingen.

Het Expertisecentrum Cognitie is een translationeel centrum. Dat betekent dat vragen uit de praktijk onderwerp worden van onderzoek én dat resultaten uit het onderzoek meteen kunnen worden toegepast in de praktijk. Recent is er binnen het MS Centrum Amsterdam een speciaal spreekuur opgezet voor mensen met MS die veel cognitieve klachten hebben. Daarbij werken meerdere afdelingen samen, zoals: neurologie, radiologie, revalidatiegeneeskunde, klinische psychologie en anatomie en neurowetenschappen.

Diverse onderzoeken zijn gestart. Jeroen Geurts, hoogleraar translationele neurowetenschappen en leider van onderzoek naar cognitie bij MS: 'we onderzoeken bijvoorbeeld of een danstraining positief effect heeft op cognitieve problemen bij mensen met MS. We testen de invloed van bestaande MS-medicatie op cognitieve problemen. Ook kijken we of het trainen van de hersenen helpt'.

Bernard Uitdehaag Bernard Uitdehaag

Het Expertisecentrum Cognitie is een initiatief en onderdeel van het MS Centrum Amsterdam. Dat centrum doet al ruim 15 jaar onderzoek naar MS, en werkt aan betere zorg voor mensen met MS. Professor Uitdehaag, directeur van het MS Centrum Amsterdam: 'met deze geweldige subsidie kunnen we echt een sprong voorwaarts maken naar het vinden van een oplossing voor cognitieve problemen, die een enorme impact op de kwaliteit van leven van mensen met kunnen hebben.'